Views
5 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

DEEL III Leerlijnen en

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > aan en vormen samen een doorlopende leerlijn, waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze leerlingen. De leerlijn wordt breed ingestoken maar de focus ligt op informatievaardigheden. PO Blits ‘Blits’ is een doorgaande leerlijn voor groep 5 t/m 8. Kinderen leren verschillende informatiebronnen lezen, begrijpen en verwerken, waaronder internet. Blits biedt een programma voor 1 les per week met in totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. PO Op Expeditie ‘Op Expeditie’ is een doorgaande leerlijn PO Bibliotheek op School Meer leerlijnen en losse methoden over informatievaardigheden zijn te vinden in de ‘Leermiddelengids voor Informatievaardigheden’ van de Bibliotheek op School. Zie: Leermiddelengids voor informatievaardigheden VO - vmbo My Life Story ‘My Life Story’ is een lessenserie over informatievaardigheden voor het vmbo. In de lessen staat het leven van de leerling centraal. De complete lessenserie bestaat uit drie modules, waarvan informatievaardigheden er een is. De andere modules zijn ‘mediavaardig’ en ‘mediabewust’. VO Lessenreeks ‘informatievaardigheden’ van Cubiss Leerlijnen voor mediawijsheid PO + VO Lesmateriaal op basis van het competentiemodel van Mediawijzer.net Op basis van het competentiemodel mediawijsheid van Mediawijzer.net zijn diverse leerlijnen mediawijsheid ontwikkeld, die een goede basis vormen om gaandeweg uit te breiden naar meer aspecten van digitale geletterdheid. PO + VO Nationaal Media Paspoort Deze leerlijn is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, en gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek van de voor groep 5 t/m 8 voor het maken van De organisatie Cubiss heeft de lessen- Radboud Universiteit. De leerlingen in het > Bijlagen spreekbeurten en werkstukken. Leerlingen leren informatie selecteren, ordenen, interpreteren en verwerken. De leerlijn bestaat uit vier niveaus. Op elk niveau doorlopen de leerlingen de zes stappen reeks ‘informatievaardigheden’ voor de leerjaren 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs zo opgesteld dat deze eenvoudig binnen de bestaande vakken kan worden opgenomen. Je hoeft dus basisonderwijs krijgen zeven lessen over zeven mediawijze thema’s die elk schooljaar terugkomen. Bedoeld voor: groep 1/2, groep 3/4, en groep 5/6. Daarnaast is er een Nationaal Media Paspoort voor het voor het oplossen van informatievraag- geen ‘leraar mediawijsheid/informatie- VO, en een speciale versie voor het vmbo. stukken die gebaseerd zijn op ‘de Big6’. vaardigheden’ te zijn om deze lessen te kunnen geven. 134

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > PO en VO Wie is de baas op internet? Wie is de baas op internet? Is dat Google? Of de overheid? Of is dat de leerling? Best een lastige vraag, en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. In de zes gratis lesmodules van ‘Wie is de baas op internet’ van Waag Society leren kinderen tussen 10 en 14 alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe Snapchat werkt en wat een cookie is. Kinderen leren beter te begrijpen hoe het netwerk van het internet in elkaar steekt. Iedere lesmodule duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit praktische opdrachten, waar vaak geen computer voor nodig is. PO + VO Ontdekmedia Ondekmedia.nl is een leermiddelenbank PO + VO Sociaal Online en Media Sheriff Deze twee lespakketten voor groep 5 t/m 8 en VO vormen samen een leerlijn. Ze ondersteunen een positief en sociaal online klimaat, reflectie over mediagebruik en stimuleren de zin bij kinderen om hun kennis te delen over digitale geletterdheid. Deze leerlijn is in België ontwikkeld ter ondersteuning van de het project #SociaalsteSchool. Zie: sCooledu VO Cultuurprofielscholen De cultuurprofielscholen hebben zelf een leerlijn mediawijsheid opgesteld. Die stelt scholen in staat om mediawijsheid te verbinden aan cultuureducatie. VO Mediawijsheidscholen beschikbaar, en een plan van aanpak voor de invoering van het vak Mediawijsheid binnen de school. VO ‘#Mediawijsheid in de klas’ De leerlijn ‘#Mediawijsheid in de klas’ is ontwikkeld door het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. De leerlijn, ook voor het MBO geschikt, bestaat uit 15 kant-en-klare lessen in de vorm van presentaties met onder andere inleidende video’s en vragen, 29 doe-opdrachten, 1 eindopdracht en een beoordelingsmodel. Het materiaal kan kant-en-klaar gebruikt worden, maar ook naar eigen smaak aangepast worden. De leerlijn dekt de onderwerpen mediawijsheid en informatie vaardigheden af. Al het materiaal is te downloaden via de bijbehorende website: mediawijsheidindeklas.nl. > Bijlagen met mediawijze werkvormen en lessen, die samen een leerlijn mediawijsheid vormen. Een mooie aanvullende bron is ‘Leren De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle heeft samen met een aantal partners (waaronder het filminstituut EYE, de Bibliotheek Zwolle en diverse collega-scholen) een curriculum Mediawijsheid Ook het boek Mediawijs in de Klas, van docent Patrick Koning, is een aanrader. PO + VO Creatief en bewust Online Masters behandelt vier thema’s: de Doen Maken’. Bij ‘Leren Doen Maken’ ontwikkeld voor de leerjaren 1 tot en met digitale wereld, creatief en vaardig online, draait alles om maken. Leerlingen maken 3 van het voortgezet onderwijs. Naast dit veilig online en bewust online. Het is geen producten met behulp van ict. Een lesmateriaal, dat voldoet aan strenge leerlijn maar een behoorlijk gevuld les- animatie. Een tijdschrift. Een computer- kwaliteitseisen, is er een overzicht van programma. Gesponsord door Vodafone/ programma. Het kan van alles zijn. eindtermen voor Mediawijsheid in het vo Ziggo. 135

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
achterblijvers in de digitale wereld?
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet