Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

DEEL III Leerlijnen en

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > Ook nuttig: ‘Smart Alert Strong Kind Brave’ van Google. Alleen in het Engels. Leerlijnen voor computational thinking en programmeren PO + VO Leerlijn programmeren Onderwijsgroep Fier en de Oponoascholen hebben een interessante leerlijn programmeren ontwikkeld (met hulp van SLO en Kennisnet). Deze leerlijn, bedoeld voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bestaat uit leerdoelen en suggesties voor concrete activiteiten, waaronder veel ‘unplugged’ activiteiten (waarvoor je geen computer nodig hebt). PO + VO Culturele invalshoek De Creatieve Code leert kinderen en jongeren ‘creatief programmeren’ vanuit een culturele invalshoek. Deze leerlijn maakt leerlingen bewust van ‘de code’ waaruit de digitale wereld is opgebouwd. Welke vragen kun je daarbij stellen? Hoe kan een kunstenaar op een creatieve manier reflecteren op onze algoritmische wereld? Samen met kunstenaars worden programmeertalen verkend en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. VO Informatica en ethiek Het Amsterdamse Cartesius 2, een nieuwe school voor havo en vwo, combineert informatica-onderwijs met ethiek. Dat wordt uitgewerkt in modules. Veel van wat de school doet, is zo over te nemen; dit Leerlijn voor het speciaal onderwijs SO/VSO Leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO doet dienst als leidraad voor scholen en als vertrekpunt voor mediawijze initiatieven in het speciaal onderwijs. Gebaseerd op de 10 mediawijsheid-competenties van Mediawijzer.net, zijn leerdoelen uitgewerkt voor leerlingen in het SO en VSO. De competenties zijn vertaald naar zestien niveaus. Leerdoelen in de leerlijn zijn geordend op kerndoel, op niveau en in lijn met de opbouw van de doelen in vakoverstijgende leerlijnen: Sociaal emotionele vorming (CED), Seksuele vorming (CED), Denken als een programmeur (CED) en de wordt beschreven in Hoofdstuk 9 – leerlijn Multimedia (de Onderwijsspecialis- > Bijlagen Geschikte materialen om deze leerlijn mee te vullen, zijn te vinden op de website Levend Programmeren. Passend ook is het lesprogramma Smartlife voor de bovenbouw van het PO. Ook FutureNL Schoolvoorbeelden. ten). Zie: Gewoon Mediawijzer Op de site van SLO is een inventarisatie van lesmaterialen te vinden. en de TU Delft hebben een leerlijn ontwikkeld. 136

DEEL III Leerlijnen en leerdoelen Van visie naar praktijk > Visievorming > > Bijlagen Leerlijnen en leerdoelen Inhoudskaarten DG SLO Fase 1 t/m 3 Download deze kaarten. Digitale geletterdheid – fase 1 ICT-(basis)vaardigheden Mediawijsheid Computational thinking Informatievaardigheden Basisbegrippen ICT • spelenderwijs kennis maken met de onderdelen van een computer/tablet • delen van ervaringen met computergebruik in de eigen omgeving • kennis maken met verschillende manieren om een computer te bedienen • bekijken van de inrichting van een toetsenbord (letters, cijfers, tekens en speciale toetsen) • beseffen dat in veel apparaten computers voorkomen Infrastructuur technologie • herkennen van verschillende digitale apparaten • beseffen dat veel verschillende apparaten (speelgoed) een computer bevatten • vertellen over thuiservaringen met (spel-)computer en tablet • (aansluiten,) aanzetten en uitzetten van de computer • werken met een (aanraak-)scherm, muis en toetsenbord • starten en afsluiten van computerprogramma's en apps • spelen van spelletjes en educatieve programma's op verschillende digitale apparaten • aan elkaar uitleggen hoe een computerprogramma werkt • wisselen tussen verschillende apps en programma's • zorgvuldig omgaan met digitale apparaten als tablet en computer Standaardtoepassingen • ervaring opdoen met eenvoudige bewerkingsprogramma's voor tekst • gebruiken van eenvoudige communicatieprogramma's • gebruiken van basisfunctionaliteiten van een internetbrowser Creëren en publiceren van media • gebruiken van eenvoudige tekenprogramma's • maken van foto's en video's met een camera • maken van audio-opnames met een daarvoor geschikt digitaal apparaat • bewerken van afbeeldingen in eenvoudige daartoe geschikte programma's Medialisering van de samenleving en beeldvorming • kennismaken met verschillende media en de verschillen herkennen • kennismaken met verschillende mediadragers c.q. apparaten • ervaren dat de leefwereld doordrongen is van audiovisuele boodschappen • ervaren van verschillende functies van diverse media (krant, tijdschrift, radio, tv, www) • herkennen of een mediaboodschap commercieel, informerend of amuserend is • praten over reclames en de rol ervan • bewust worden van de invloed van media op wat je ergens van vindt Media, identiteit, participatie en veiligheid • ervaren van de mogelijkheden van digitale middelen om samen te werken • in aanraking komen met de mogelijkheden om te communiceren en samen te werken via sociale en digitale netwerken • exploreren op internet in een beveiligde omgeving • bewust worden van de mogelijkheden van digitale middelen voor contact met anderen • vertellen over eigen mediagebruik Probleem herformuleren • praten met elkaar over hoe 'problemen' opgelost worden met een computer • praten met elkaar hoe een probleem opgelost kan worden met een computer • verkennen van de mogelijkheden om problemen op te lossen met een computer • praten over genomen beslissingen en gevonden oplossingen (bijv. Wat is de meerwaarde van de computer geweest?) Gegevens verzamelen • verzamelen van gegevens Gegevens analyseren • realiseren wat een eenvoudig patroon is • herkennen van voornamelijk visuele patronen (in dans, muziek en afbeeldingen) • voortzetten en maken van patronen in concrete situaties • ordenen van voorwerpen op één of meer zichtbare (of onzichtbare) eigenschappen Gegevens visualiseren • weergeven van verzamelde gegevens in een eenvoudige visuele representatie Probleemdecompositie • opdelen van een eenvoudige taak in deeltaken • plaatsen van (deel-)opdrachten in een logische volgorde • benoemen van onderdelen van een voorwerp als delen van een groter geheel (bijv. bij een vliegtuig of plant) Automatisering • herkennen van de herhaling van taken in verschillende situaties • beseffen dat een computer een taak eindeloos kan herhalen (bijv. in oefeningen) Algoritmes en procedures • op volgorde zetten van instructies of regels (als basis van een sequentieel algoritme) • begrijpen dat bepaalde reeksen een logische ordening kennen • uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren • opvolgen van logische reeksen van instructies (zowel sequentieel als herhalend) • geven van een reeks instructies aan een ander (mondeling of via symbolen) voor het uitvoeren van een bepaalde taak • uit een reeks halen van een foute stap of instructie en deze vervangen door een juiste • voorspellen van gedrag bij de werking van simpele (computer-)programma's door logisch te redeneren • plaatsen van (deel-)opdrachten in een logische volgorde Parallellisatie • ervaren dat door handelingen gelijktijdig uit te voeren een taak sneller uitgevoerd kan worden Abstractie • omzetten van eenvoudige concrete situaties in eigen woorden uitleggen • onderscheiden van elementaire kenmerken van een voorwerp • selecteren van het belangrijkste dat nodig is voor het uitvoeren van een taak Simulatie en modellering • simulaties uitvoeren door een probleemsituatie na te spelen STAP 1: Informatieprobleem formuleren • vertellen wat over het onderwerp bekend is • bedenken van vragen STAP 2: Zoekstrategieën bepalen • noemen van bronnen waar informatie te vinden is • gebruiken van een passende bron bij een bepaald type informatievraag STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie • verzamelen van informatie uit een bron • beoordelen of gevonden informatie voldoet STAP 4: Verwerken van informatie • verwerken van de gevonden informatie • beschrijven van gebruikte bronnen • verwoorden van een antwoord met behulp van de gevonden resultaten STAP 5: Presenteren van informatie • presenteren van de gevonden informatie (bijv. in een tekening) STAP 6: Evalueren en beoordelen • terugblikken op het proces 'van vraag naar antwoord' en daarover vertellen www.jongekind.slo.nl | digitalegeletterdheid@slo.nl (02-2017) 137

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Untitled - Bloqs
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
DIGITAAL
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Klik & Tik
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
Courant 06-2017 - digitaal
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Leren in de praktijk
Evalueren in het secundair onderwijs
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
OI_2014_2_web
U20Fa3
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf