Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

1 Waarom is digitale

1 Waarom is digitale geletterdheid nodig? > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat bijna alle (!) tieners met een licht verstandelijke beperking in de problemen komen op internet: ■■ ■■ ■■ Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik via internet dan jongeren zonder deze beperking. Ze zijn vaker slachtoffer en dader van digitaal pesten. Ze trappen vaker in commerciële misleiding. Daarbij moet worden opgemerkt dat digitale media ook grote voordelen hebben voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking. Hun beperking is online niet zichtbaar en in het contact met anderen kunnen ze even rustig nadenken voordat ze antwoord geven. Mediagebruik kan daardoor, mits ze voorzichtig zijn, juist ook hun zelfbeeld in positieve zin versterken. Tip: de ‘Factsheet Mediagebruik en kinderen en LVB’ van het NJi. 1.3 Wat doet het onderwijs om leerlingen digitaal geletterd te maken? Dat er verschillen zijn tussen een vwo’er en leerlingen op het vmbo of het speciaal onderwijs, is normaal. Onderscheid zal er altijd zijn, ook als het gaat om digitale vaardigheden. Maar we hoeven natuurlijk niet te accepteren dat een grote groep kinderen nog verder achterop raakt, of zelfs buiten de boot valt. We moeten dus stilstaan bij de verschillen. Stilstaan bij verschillen houdt onder andere in dat we meer oog moeten hebben voor het feit dat een groot aantal Nederlandse kinderen een licht verstandelijke beperking heeft. Stilstaan bij verschillen houdt ook in dat we oog moeten hebben voor de noodzaak álle kinderen digitaal geletterd te maken, van laag- tot hoogopgeleid. In de praktijk betekent dat het volgende: Leerlingen met een laag schoolniveau, leerlingen die thuis minder goed worden geholpen, en anderszins kwetsbare leerlingen (waaronder leerlingen met een licht verstandelijke beperking) moeten in het onderwijs gestructureerd geholpen worden om digitaal geletterd te worden (omgaan met risico’s en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die ook goed zijn voor hun welbevinden). Leerlingen die het beter getroffen hebben (hogere intelligentie, hoger schoolniveau, steun van thuis, et cetera.) moeten in het onderwijs geholpen en gestimuleerd worden om hun talenten op digitaal gebied te ontplooien. Nieuwkomers, zoals kinderen uit oorlogsgebieden, die hier een nieuw bestaan moeten opbouwen, verdienen extra aandacht. ■■ ■■ ■■ AOC Oost: “Zeg nooit: dat kunnen vmbo’ers niet” Lees meer op pagina 107 in het hoofdstuk Schoolvoorbeelden. De vraag is nu: in hoeverre wordt dit programma op dit moment ten uitvoer gebracht? 14

1 Waarom is digitale geletterdheid nodig? > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Veel goede wil, maar vaak ad-hocoplossingen De wil bij bestuurders, schoolleiders en leraren om álle leerlingen gelijke kansen te bieden, is er zeker. Er zijn ook voorloperscholen, met name in het voortgezet onderwijs, die digitale geletterdheid weloverwogen in hun onderwijs een plek aan het geven zijn. Zoals het Hyperion Lyceum in Amsterdam, dat digitale geletterdheid laat terugkomen in het vak Lifestyle Informatics voor de onderbouw. Maar deze scholen zijn uitzonderingen. Als er aandacht wordt besteed aan digitale geletterdheid, gebeurt dit vaak nogal ad hoc. Ict wordt weliswaar meer ingezet dan in andere landen, maar anderzijds besteden Nederlandse leraren het minste tijd aan informatievaardigheden. Structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum is nog beperkt. De plannen liggen klaar, de Tweede Kamer zet het licht op groen De plannen liggen klaar. Inmiddels heeft SLO het concept ‘digitale geletterdheid’ nader uitgewerkt. Daar komt bij dat de Tweede Kamer op 20 april 2017 een belangrijk besluit nam: een curriculumherziening voor het po en vo mag worden doorgezet. Ontwikkelteams gaan ‘bouwstenen’ omschrijven, die als basis dienen voor uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus. Tijd voor de volgende stap. O2G2: “Leerlingen digitaal geletterd maken moeten we sámen doen” Lees meer op pagina 116 in het hoofdstuk Schoolvoorbeelden. 1.4 Hoe nu verder? In de volgende hoofdstukken gaan we in op de vraag hoe je digitale geletterdheid in je curriculum kunt integreren, zonder te wachten op de nieuwe kerndoelen en eindtermen. Maar met alleen het curriculum ben je er niet. Ook de context buiten de klas is van belang. We leggen ook uit hoe je daar mee aan de slag kunt gaan. 15

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...