Views
3 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

Bijlagen > Van visie

Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 2 Begrippenkader Wie digitale geletterdheid wil implementeren in het onderwijs, moet weten wat dat begrip inhoudt, waar het vandaan komt, en hoe het zich verhoudt tot het algemene concept van de 21e eeuwse vaardigheden (en tot specifiekere concepten als programmeren en coderen). Dat vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. We beginnen met een beknopte historische achtergrond, gevolgd door het digitalegeletterdheidmodel van Kennisnet en SLO. Het hoofdstuk besluit met een belangrijke opmerking over ‘programmeren en coderen’ . 2.1 Van media-educatie naar mediawijsheid Het begon met het kritisch analyseren van kranten, tv-programma’s, films en tijdschriften. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd dit ‘media-educatie’ genoemd. Na verloop van tijd voldeed die term niet meer, onder andere omdat hij te veel gekoppeld was aan de ‘oude media’, die min of meer passief geconsumeerd worden. Dit in tegenstelling tot de ‘nieuwe media’ (ook wel digitale media of interactieve media genoemd), die een veel actievere rol van de gebruiker mogelijk maakten. Met de opkomst van deze nieuwe media wordt vaak gesproken over ‘mediawijsheid’. De term ‘mediawijsheid’ wordt voor het eerst genoemd in 2005, in een adviesrapport van de Raad voor Cultuur. In dat rapport wordt gepleit voor meer aandacht voor mediawijsheid van álle 16

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Nederlandse burgers. Dus niet alleen kinderen. Volgens de Raad voor Cultuur was het woord ‘media-educatie’ te passief, te betuttelend, te beschermend, en te ouderwets. De introductie van het nieuwe begrip ‘mediawijsheid’ moest uitdrukking geven aan een nieuw elan, met nieuwe inzichten en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens de Raad voor Cultuur gaat het bij mediawijsheid om drie belangrijke activiteiten: Functioneren: mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij. Participeren: mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijk proces. Produceren: mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet-professionals. ■■ ■■ ■■ Om goed te kunnen meedoen in deze nieuwe eeuw moet je dus niet alleen begrijpen hoe mediaboodschappen tot stand komen, hoe ze geïnterpreteerd worden, en hoe je erdoor beïnvloed wordt; je moet ook weten hoe je zelf kunt deelnemen aan sociale netwerken en hoe je content maakt en gebruikt om je doelen te bereiken. Mediawijsheid gaat over denken én doen. Over consumeren én produceren. 2.2 Van mediawijsheid (en informatica) naar digitale geletterdheid Met de toenemende digitalisering van de maatschappij dekte het concept ‘mediawijsheid’ niet helemaal de lading meer. Het zijn immers niet meer alleen de media die gedigitaliseerd zijn (of worden); ongeveer alles om ons heen wordt digitaal (of is dat al). De voorbeelden zijn bekend. Maar wat al die dingen precies doen, hoe je er het beste mee om kunt gaan, en begrijpen wat de risico’s en beperkingen zijn, nog allerminst. Dat moet allemaal geleerd en – deels – aangeleerd worden. Mediawijsheid kun je niet los zien van andere digitale vaardigheden, ze hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Let op: mediawijsheid is niet vervangen door digitale geletterdheid; het is zelfs meer nodig dan ooit. Er moest alleen nog een schepje bovenop worden gedaan. Hoe die twee begrippen zich tot elkaar verhouden, zal straks duidelijk worden. 17

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
Methodiekbeschrijving Leeuwenborgh ... - HIT Foundation
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies