Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

Bijlagen > Van visie

Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 2 Begrippenkader Wie digitale geletterdheid wil implementeren in het onderwijs, moet weten wat dat begrip inhoudt, waar het vandaan komt, en hoe het zich verhoudt tot het algemene concept van de 21e eeuwse vaardigheden (en tot specifiekere concepten als programmeren en coderen). Dat vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. We beginnen met een beknopte historische achtergrond, gevolgd door het digitalegeletterdheidmodel van Kennisnet en SLO. Het hoofdstuk besluit met een belangrijke opmerking over ‘programmeren en coderen’ . 2.1 Van media-educatie naar mediawijsheid Het begon met het kritisch analyseren van kranten, tv-programma’s, films en tijdschriften. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd dit ‘media-educatie’ genoemd. Na verloop van tijd voldeed die term niet meer, onder andere omdat hij te veel gekoppeld was aan de ‘oude media’, die min of meer passief geconsumeerd worden. Dit in tegenstelling tot de ‘nieuwe media’ (ook wel digitale media of interactieve media genoemd), die een veel actievere rol van de gebruiker mogelijk maakten. Met de opkomst van deze nieuwe media wordt vaak gesproken over ‘mediawijsheid’. De term ‘mediawijsheid’ wordt voor het eerst genoemd in 2005, in een adviesrapport van de Raad voor Cultuur. In dat rapport wordt gepleit voor meer aandacht voor mediawijsheid van álle 16

2 Begrippenkader > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Nederlandse burgers. Dus niet alleen kinderen. Volgens de Raad voor Cultuur was het woord ‘media-educatie’ te passief, te betuttelend, te beschermend, en te ouderwets. De introductie van het nieuwe begrip ‘mediawijsheid’ moest uitdrukking geven aan een nieuw elan, met nieuwe inzichten en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens de Raad voor Cultuur gaat het bij mediawijsheid om drie belangrijke activiteiten: Functioneren: mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij. Participeren: mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijk proces. Produceren: mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet-professionals. ■■ ■■ ■■ Om goed te kunnen meedoen in deze nieuwe eeuw moet je dus niet alleen begrijpen hoe mediaboodschappen tot stand komen, hoe ze geïnterpreteerd worden, en hoe je erdoor beïnvloed wordt; je moet ook weten hoe je zelf kunt deelnemen aan sociale netwerken en hoe je content maakt en gebruikt om je doelen te bereiken. Mediawijsheid gaat over denken én doen. Over consumeren én produceren. 2.2 Van mediawijsheid (en informatica) naar digitale geletterdheid Met de toenemende digitalisering van de maatschappij dekte het concept ‘mediawijsheid’ niet helemaal de lading meer. Het zijn immers niet meer alleen de media die gedigitaliseerd zijn (of worden); ongeveer alles om ons heen wordt digitaal (of is dat al). De voorbeelden zijn bekend. Maar wat al die dingen precies doen, hoe je er het beste mee om kunt gaan, en begrijpen wat de risico’s en beperkingen zijn, nog allerminst. Dat moet allemaal geleerd en – deels – aangeleerd worden. Mediawijsheid kun je niet los zien van andere digitale vaardigheden, ze hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Let op: mediawijsheid is niet vervangen door digitale geletterdheid; het is zelfs meer nodig dan ooit. Er moest alleen nog een schepje bovenop worden gedaan. Hoe die twee begrippen zich tot elkaar verhouden, zal straks duidelijk worden. 17

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf