Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

+ SNAPCHAT + INTERNET OF

+ SNAPCHAT + INTERNET OF EVERYTHING - ONLINE PESTEN - NEPNIEUWS - FILTER BUBBLE Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 3 Visie ontwikkelen en keuzes maken Digitale geletterdheid omvat heel veel, en het bijbehorende onderwijs kan op verschillende manieren ingericht worden. Dat vereist het maken van keuzes, die ook deugdelijk verantwoord moeten worden: wat ga je doen, en waarom ga je dat doen? Aan de basis van al die keuzes staat: de visie. Die is zowel het uitgangspunt – op grond waarvan je keuzes maakt – als de toetssteen waarmee je je keuzes verantwoordt. Dit hoofdstuk is bedoeld om je te helpen bij het ontwikkelen van een visie op digitale geletterdheid. We doen dat vanuit drie perspectieven: de mens de maatschappij de school. ■■ ■■ ■■ Elke paragraaf wordt gevolgd door een aantal keuzes die je zult moeten maken. De slotparagraaf rondt de visievorming af, en kondigt aan wat de volgende stap is. Maar eerst lichten we enkele belangrijke uitgangspunten toe. 3.1 Uitgangspunten Uitgangspunt 1 - Het belang van een brede visie op digitale geletterdheid Digitale geletterdheid is niet alleen een kwestie van computational thinking, of mediawijsheid. Het gaat niet om de keuze om alleen te programmeren met leerlingen, of ze vooral mediawijs te maken. Nodig is een brede visie. Digitale geletterdheid is een combinatie van vier digitale vaardigheden, te weten: basis vaardigheden ict, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking, en de school probeert daar samenhang in te vinden. Zorg dat de basis op orde is. Die bestaat in eerste instantie uit 22

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming een grondige aandacht voor basisvaardigheden en informatievaardigheden. Uitgangspunt 2 - De voor- en nadelen van technologie Technologie kan mensen samenbrengen. Via digitale media kunnen ze wereldwijd samenwerken, elkaar ontmoeten, vriendschappen sluiten, en succesvol ondernemen. Bijvoorbeeld door sociale netwerken te vormen, te crowdfunden en te co-creëren. Digitale media kunnen ook inspireren, en veel creativiteit losmaken. Maar er is ook een keerzijde. WhatsApp faciliteert online pesten, via internet wordt nepnieuws verspreid, en de algoritmen van Facebook creëren een filter-bubble. Daarnaast zijn er zorgen over de invloed van vreemde mogendheden op het stemgedrag van burgers, en de gevaren van big data. Het is een open deur maar toch belangrijk: digitale technologieën kunnen ons leven vergemakkelijken en verrijken, maar ook ons leven verpesten en de samenleving ontwrichten. Scholen doen er goed aan hun leerlingen bewust maken van zowel de zegeningen als de gevaren. Dus niet louter meegaan in de roep om ‘programmeren en coderen’. Dat soort vaardigheden kan nuttig zijn, maar de balans tussen technologie en ethiek is minstens zo belangrijk. afkomst werd bepaald, lijkt voorbij. Goed onderwijs is immers voor iedereen beschikbaar. Maar toch: leerlingen met lager opgeleide ouders blijken, ondanks gelijke cognitieve capaciteiten, minder ver te komen dan hun leeftijdsgenoten met hoger opgeleide ouders. Dat geldt ook op het gebied van digitale geletterdheid: leerlingen met hoger opgeleide ouders zijn digitaal vaardiger. De school die voldoende gelijke kansen wil voor alle leerlingen, denkt daarbij dus ook aan gelijke digitale kansen, ook voor leerlingen die minder geëquipeerd of gemotiveerd zijn. Omdat het probleem nu speelt, doet een school er goed aan nu al in te zetten op onderwijs in digitale geletterdheid, en niet te wachten tot er nieuwe kerndoelen en eindtermen zijn vastgesteld. Kortom: een visie op digitale geletterdheid vraagt om een brede kijk, uitgaande van de voor- en nadelen van technologie, waarbij wordt ingezet op gelijke kansen voor alle leerlingen. Welke accenten je legt binnen die brede visie, hangt af van hoe je digitale Uitgangspunt 3 - Gelijke digitale kansen voor alle leerlingen Elke leerling moet zich - ongeacht afkomst en zijn of haar talenten - ten volle kunnen ontplooien. De tijd dat je toekomst door je 23

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
Download "Maatschappelijke stage verankeren in de school ...
'Wie niet waagt…' - Marleen De Jong Teksten
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf