Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

3 Visie ontwikkelen en

3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Over het geheel genomen moet je een beslissing nemen over de rol van digitale geletterdheid in je onderwijs. Wil de school nu al aan de slag en zo ja, wat betekent dat precies voor je onderwijs? Daar horen de onderstaande keuzes bij. Keuzes voor onderwijsvisie 1 Voelt de school zich verantwoordelijk voor het onderwerp digitale geletterdheid en zo ja, in welke mate neemt de school haar verantwoordelijkheid? 2 Hoeveel aandacht krijgt digitale geletterdheid in het onderwijs? Geef je het een plek in alle vakken of is het meer ‘voor erbij’? 3 Als je gekozen hebt voor invoering van digitale geletterdheid, bij welke vakken leg je dan welke accenten? 4 Wordt van ict-bekwame leraren verwacht dat ze net zo digitaal geletterd zijn als hun leerlingen), of niet? 5 Kies je voor nieuwe leermiddelen, ga je door met bestaande leermiddelen waarin digitale geletterdheid is geïntegreerd, of ontwikkel je zelf leermiddelen? 6 De visie op digitale geletterdheid en aanpak neem je op in het Schoolplan. Kies je voor een vroege samenwerking met ouders (via de MR) bij het invoeren van digitale geletterdheid, of laat je visie-ontwikkeling en aanpak eerst over aan ontwikkelteams van de school? 7 In hoeverre stuur je en in welke mate geef je ruimte? In hoeverre stuur je leraren (als schoolleider) en in hoeverre stuur je scholen (als bestuurder) en in welke mate laat je het initiatief aan de leraren en de scholen zelf en geef je vooral ruggensteun? Tip: lees de Kennisnet-publicatie ‘Ict-bekwaamheid van de leraar, hoe pak je dat aan?’ In het volgende hoofdstuk lichten we toe dat je niet van visie naar praktijk kunt gaan zonder uit te gaan van een integrale aanpak. 28

Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 4 Integrale aanpak Digitale geletterdheid bereik je niet met een of twee lesuren per week. Je hebt het nodig in alle vakken, en in allerlei leersituaties. Een integrale aanpak is onontkoombaar. Digitale geletterdheid is ook géén kwestie van louter afvinken. Zoals: we willen dat ons onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt, dus leren we de leerlingen programmeren – check. Of: we willen onze leerlingen bewust maken van de online-risico’s, dus doen we het Diploma Veilig Internet – check. Of: we willen digitaalvaardige burgers afleveren, dus leggen we uit hoe je een DigiD aanvraagt en hoe tweetrapsauthenticatie werkt – check. Anders gezegd: digitale geletterdheid is geen optelsom van relevante leerdoelen, noch het simpelweg implementeren van een leerlijn. Waarom digitale geletterdheid meer is dan een aantal duidelijk gedefinieerde vaardigheden, zullen we hieronder toelichten aan de hand van voorbeelden. Met als conclusie dat een integrale aanpak noodzakelijk en onontkoombaar is. Taalvaardigheid Hoewel phishing mails tegenwoordig steeds geavanceerder worden, en meestal niet meer zulke gekke taal bevatten als voorheen, zul je bij een uitleg over de manieren waarop je dit soort berichten kunt herkennen, toch moeten wijzen op de mogelijkheid van afwijkend taalgebruik. Dat veronderstelt echter wel kennis van wat normaal taalgebruik is, en hoe banken en andere bedrijven doorgaans communiceren met hun klanten. Dus dat ze bijvoorbeeld nooit zullen beginnen met ‘Lieve klant’. Digitale geletterdheid is wat dit betreft dus nauw verweven met traditionele geletterdheid. 29

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Methodiekbeschrijving Leeuwenborgh ... - HIT Foundation
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
oratie - Open Universiteit Nederland
Download de gids als PDF - Insite Media
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe