Views
6 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

4 Integrale aanpak >

4 Integrale aanpak > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Ander voorbeeld. De overheid communiceert steeds meer digitaal met haar burgers. Als je je leerlingen wilt leren hoe dat werkt, bijvoorbeeld hoe je een DigiD aanvraagt en gebruikt, w ord je geconfronteerd met het taalgebruik van de overheid. Vroeger was dat de bekende ‘ambtenarentaal’, die vaak al lastig genoeg was om te doorgronden, maar tegenwoordig is het nóg moei lijk er geworden, omdat je nu ook ‘techneutentaal’ tegenkomt. Bijvoorbeeld: Of deze: Je moet dus beschikken over een behoorlijke woordenschat (wat betekent ‘ondersteunen’? En wat zijn ‘notificaties’?) om dit soort teksten te kunnen begrijpen. Voor digitale geletterdheid moet je goed begrijpend kunnen lezen en schrijven. Volgens onderzoeker en leraar Nederlands Jeroen Clemens gaat het daarnaast om ‘nieuwe taalvaardigheden’, een uitbreiding van oude taalvaardigheden en nieuwe kennis van taal. Clemens: “Digitale teksten hebben andere kenmerken dan traditionele, lineaire teksten. Zij hebben niet meer een inleiding-kern-slot opbouw, ‘hyperteksten’ vragen een andere lees-strategie, teksten zijn vaak multimediaal en interactief, en bevatten meer dan alleen maar letters. Er zijn ook steeds nieuwe genres. Het schrijven en lezen van bijvoorbeeld blogs vraagt een andere taalvaardigheid dan van een traditionele lineaire tekst.” Kortom: digitale geletterdheid is nauw verweven met algemene taalvaardigheid, en vereist dus integratie met het bestaande taalonderwijs. In ieder geval het vak Nederlands, maar mogelijk ook Engels (om te begrijpen dat veel van die techneutenwoorden nogal letterlijk uit het Engels vertaald zijn, zoals ‘ondersteunt’ (van: support) en ‘notificatie’ (van: notification)). Veel lezen helpt trouwens ook. 30

4 Integrale aanpak > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Sociale vaardigheden De digitale wereld wordt gedomineerd door sociale media. Oftewel: toepassingen als WhatsApp, Facebook, Instagram en Snapchat (Twitter is minder populair onder kinderen en jongeren), die gebaseerd zijn op sociale interactie. Dat betekent dat je niet voldoende hebt aan kennis over de werking en de bediening van dit soort toepassingen, maar dat je ook moet leren hoe je je daar gedraagt. Wat nog lang niet makkelijk en ook niet vanzelfsprekend is, gezien specifieke problemen als cyberpesten en shamesexting. Daarnaast moeten leerlingen er rekening mee houden dat hun toekomstige werkgevers later ook meelezen bij sommige vormen van sociale media... Kortom: behalve technische vaardigheden omvat digitale geletterdheid ook sociale vaardigheden, en kennis van maatschappelijke verhoudingen. Kritische levenshouding Digitale geletterdheid is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van een kritische levenshouding. Waarbij leerlingen zichzelf (en anderen) vragen kunnen stellen, zoals: ■■ ■■ ■■ In de les hebben we geleerd dat tweetrapsauthenticatie (waarbij inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord aangevuld kan worden met een controle-sms’je) de veiligheid vergroot. Maar wíl ik eigenlijk wel mijn 06-nummer doorgeven aan bedrijven als Facebook en Google? Wat doen ze daarmee, behalve dat controle-sms’je sturen? In de les hebben we geleerd wat big data inhoudt, en dat je daar zulke mooie dingen mee kunt doen. Zoals betere diagnoses stellen in de geneeskunde, en beter automatisch vertalen. Maar wat zijn eigenlijk de nadelen? In wat voor situaties kan big data gevaarlijk zijn? Inmiddels heb ik wel begrepen dat je niet alles moet geloven wat je op internet leest. Bij sommige van mijn vrienden is het al zover gekomen dat ze helemaal níets meer geloven. Dat gaat me wat ver. Maar hoe kom ik erachter wat ik dan wél voor waar kan aannemen? 31

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Koppelen of kantelen? - Digital
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug