Views
2 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

4 Integrale aanpak >

4 Integrale aanpak > Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming Integrale aanpak Dit alles leidt onontkoombaar tot een integrale aanpak. De aanpak die wij bepleiten, bestaat uit drie onderdelen: ■■ ■■ ■■ Kennis en vaardigheden onderwijzen, die vaak ook raakvlakken met andere vakken hebben. Samenleven faciliteren en begeleiden, waaronder ook het creëren van een veilig en positief pedagogisch klimaat, met oog voor de digitale leefwereld van leerlingen. Leren om ‘te zijn’, in de digitale wereld, en je houding ten opzichte van ‘techniek’ (zoals apparaten, toepassingen, robots, algoritmen, big data, etc.) leren bepalen. DIGITALE GELETTERDHEID Figuur: digitale geletterdheid vraagt om een integrale aanpak ZIJN SOCIALE VAARDIGHEID KRITISCH DENKEN KENNIS & VAARDIGHEDEN INTEGRALE AANPAK TAALVAARDIGHEDEN SOCIALE VAARDIGHEDEN SAMEN LEVEN Deze onderdelen raken nauw aan de doelstellingen van goed onderwijs, zoals die worden geformuleerd door verschillende onderwijskundigen en pedagogen. In de literatuur 2 worden doorgaans drie (soms vier) doelen onderscheiden: kennis en vaardigheden verwerven (om te kunnen slagen voor toetsen en examens) leren omgaan met anderen jezelf vormen als persoon. ■■ ■■ ■■ Tot slot In deel 2, Van visie naar praktijk, wordt deze integrale aanpak (bestaande uit: kennis en vaardigheden, samenleven, en ‘leren zijn’) nader uitgewerkt. 2 Denk o.a. aan: (1) Gert Biesta, die onderscheid maakt tussen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie; (2) Luc Stevens die drie basisbehoeften van leerlingen formuleert: relatie, competentie en autonomie; en (3) de Unescoonderwijscommissie onder leiding van Jacques Delors (1996) die vier doelstellingen van goed onderwijs formuleerde: leren doen, leren denken, leren samenleven en leren zijn. Pedro De Bruyckere wees ons op het werk van de commissie-Delors. 34

Visievorming > 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 > Bijlagen > Van visie naar praktijk 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 De 1 invulling van 0 ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum > 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Fase 1 – Inventariseren > Fase 2 – Start bescheiden > Fase 3 – Structurele implementatie > Fase 4 – Verdiepen, verankeren en integreren > 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 DEEL II Van visie naar praktijk 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1De invulling van ‘samenleven’ - 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1het sociale perspectief > 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6.1 – Werken aan ‘digitaal burgerschap’ > 6.2 – Digitaal 1 burgerschap in de lessen > 6.3 – Digitaal burgerschap buiten de lessen > 6.4 – Circle of influence > 6.5 – Het belang van een veilig schoolklimaat > 8 Pioniers in digitale geletterdheid > 9 Schoolvoorbeelden > Nadia Demaret (schoolleider) over digitale geletterdheid op de vrijeschool > Jeroen Clemens (docent Nederlands) over online geletterdheid > 7 De invulling van ‘zijn’ (in de digitale wereld) > ■■ Kritisch denken > ■■ Privacy > ■■ Zelfdiscipline > ■■ Omgaan met technologie > ■■ Braemer House > ■■ Prodas > ■■ Cartesius 2 > ■■ Elzendaalcollege > ■■ AOC Oost > ■■ O2G2 > Patrick Koning (docent mbo) over digitale geletterd heid op het vmbo > Samenvatting: de best practices > 35

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
bijlage d - De Digitale NMEGids
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
Koppelen of kantelen? - Digital
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs