Views
1 week ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Visievorming > > 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Bijlagen > Van visie naar praktijk In Deel 1 werd het ontwikkelen van een visie beschreven. Nu is het moment aangebroken om van visie naar praktijk te gaan. Hoe integreer je digitale kennis en vaardigheden in je curriculum? Figuur: de invulling van ‘kennis en vaardigheden’ INVENTARISATIE onderzoeken INVULLING K&V KLEIN BEGINNEN prioriteit aan basis KADERS CREEREN & INBEDDEN leerlijnen VERDIEPEN & INTEGREREN ontwikkelen FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Voor de invulling van het domein ‘kennis en vaardigheden’ hanteren we de onderstaande fasering. Fase 1 – inventariseren. Waar staan we, en waar willen we naartoe? Fase 2 – start bescheiden. Om draagvlak te creëren, en na te denken over het verbinden van de visie aan de praktijk. Fase 3 – structurele implementatie. Aansluiten bij bestaande ■■ ■■ ■■ ■■ leerlijnen digitale geletterdheid of digitale vaardigheden toe voegen aan de aanwezige leerlijnen (zoals rekenen) van de school. Fase 4 – verdiepen, verankeren en integreren. Hierbij gaat het vooral om de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn en het leggen van verbanden tussen verschillende vakken. Waar mogelijk geven we steeds de bijbehorende circle of influence, oftewel de sociale context. Welke externe personen en instanties zijn er bij dit onderdeel betrokken (of kunnen erbij betrokken worden)? 36

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Let op: deze fasering is een advies, voortkomend uit onze eigen inzichten en gesprekken met scholen die digitale geletterdheid implementeren in hun onderwijs. Het is een mogelijke aanpak, geen recept voor geheid succes. Andere aanpakken zijn ook denkbaar. Fase 1 – Inventariseren Om te beginnen is het belangrijk om te inventariseren waar de school op dit moment staat, wat er wel en niet goed gaat, waar de witte plekken zitten, en wat er nog moet gebeuren om te komen tot de ideale situatie. De volgende vragen kunnen daarbij als leidraad dienen: In welke vakken, lessen of projecten wordt er op dit moment al aandacht besteed aan digitale geletterdheid? Welke lesmaterialen worden er ingezet, en welke leerdoelen zijn hieraan gekoppeld? Welke onderdelen gaan goed en welke onderdelen behoeven extra aandacht? Welke zaken zijn onderbelicht en waar zitten de knelpunten? Hoe zouden de witte plekken ingevuld moeten worden? Weet iedereen wat er met digitale geletterdheid wordt bedoeld? ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Het kan handig zijn om de huidige (en de gewenste) situatie te analyseren aan de hand van de verschillende partijen die bij het leerproces betrokken zijn, zoals de klas, de leraar en de ouders. In deel 3 vind je een checklist voor een rollen-analyse. Zo’n analyse, waarbij de kansen en bedreigingen van alle betrokken partijen in kaart worden gebracht, kan helpen om je visie aan te scherpen en je keuzes helder te krijgen. Daarnaast kan het helpen bij het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle betrokkenen. Afronding Fase 1 Als het goed is, heeft de inventarisatie het volgende opgeleverd: Wat er al aan digitale geletterdheid gedaan wordt. Wat er goed gaat en wat niet. Wat er nog ontbreekt en wat er toegevoegd zou moeten worden. Wat de ‘draagkracht’ van het team is. ■■ ■■ ■■ ■■ Vervolgens kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Hoe gaan we een en ander organiseren? Fase 2 – Start bescheiden De huidige stand van zaken: Digitale geletterdheid is nog niet structureel in het curriculum opgenomen. Een visie die in de praktijk is terug te zien, ontbreekt nog. De schoolleiding of het bestuur wil wel serieus een begin maken. Om draagvlak te creëren, en om na te denken over projectonderwijs. ■■ ■■ ■■ Hieronder volgen tips en adviezen om vanuit die huidige stand van zaken verder te gaan. 37

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Het kan - Kennisnet
Untitled - Bloqs
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Klik & Tik
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
DIGITAAL
Weet wat je leert! - Movisie
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Leren in de praktijk
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Evalueren in het secundair onderwijs
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
OI_2014_2_web
U20Fa3
digitale vragenlijst
Download "Maatschappelijke stage verankeren in de school ...