Views
4 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

5 De invulling van

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Begin klein Een gedegen visie is onmisbaar. Maar om draagvlak te creëren, is het van belang die visie voorzichtig in praktijk te brengen, in kleine stapjes waar je samen op kunt reflecteren: wat gaat goed, waar lopen we tegenaan? Dat zou je heel goed projectmatig kunnen doen. Bijvoorbeeld: ■ ■ PO Meedoen aan MediaMasters, in de Week van de Mediawijsheid (altijd in november). MediaMasters is een spel dat leer lingen in de bovenbouw van de basisschool uitdaagt om media wijze opdrachten uit te voeren. ■ ■ VO De leerlingen een digitaal rampenplan laten opstellen. Wat kan er misgaan? (Bijvoorbeeld: een sexting-schandaal, het schoolsysteem gehackt, of het schoolnetwerk plat door ransomware.) En áls het misgaat, wat moet je (als school, ouders, politie) dan doen? Wie moet wie waarschuwen en hoe? Geef de leerlingen de ruimte om zelf te bedenken wat zij onder een ‘digitale ramp’ verstaan, en wat er volgens hen dan gedaan moet worden. ■■ PO Samen kijken naar Medialogica in de Klas bij SchoolTV, over mediahypes. ■■ PO + VO Programmeerlessen geven. Programmeren hoeft niet per se ‘coderen’ te zijn, maar kan ook bestaan uit het programmeren van robotjes met knoppen (in het basisonderwijs). Desgewenst kunnen er vrijwilligers ingeschakeld worden via Codeuur.nl. Probeer als het kan wel een link te leggen met andere vaardigheden. Programmeren met ‘Scratch’? Prima, maar leg dan meteen ook breder uit hoe computers en internet werken. Dit kunnen kleine maar betekenisvolle stappen zijn. Probeer zoveel mogelijk deze activiteiten zelf te doen. Schakel je toch experts in, zorg dan dat de leraar een rol heeft, zodat hij of zij zulke activiteiten de volgende keer zelf kan doen. Geef prioriteit aan de basisvaardigheden Het kan natuurlijk geen kwaad om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met programmeren. Maar zorg dat je eerst de basis op orde hebt, in de vorm van ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden. Zoals tekstverwerking, bestanden opslaan en backuppen, en presentaties maken (met PowerPoint of Prezi) en het zoeken en beoordelen van informatie op internet. 38

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Vanuit een hechte basis kunnen leerlingen makkelijker aan de slag met de écht interessante dingen, en kun je verder de verdieping opzoeken. Hieronder volgen enkele suggesties hoe je zou kunnen starten met de basisvaardigheden. PO Gebruik ‘de spreekbeurt’ als aanleiding. Bijvoorbeeld: Hoe gebruik je presentatiesoftware? Hoe maak je slides, hoe voeg je tekst en plaatjes toe? Hoe sla je je presentatie netjes op? Hoe ga je de presentatie projecteren? Hoe krijg je de presentatie op de computer van de juf of meester? ■■ ■■ ■■ ■■ Vanaf groep 5 kun je elk jaar de stof herhalen en uitbreiden. Werken leerlingen bijvoorbeeld op Chromebooks, dan kun je ze gaandeweg ook leren om hun presentatie en aantekeningen op Google Drive te zetten, en te delen met andere leerlingen. Daarbij leer je ze ook hoe je een sterk wachtwoord maakt. Verder leer je ze goed zoeken op internet, en vertel je ze waar ze goede, rechtenvrije afbeeldingen kunnen vinden. Bedenk daarbij het volgende over informatievaardigheden: het zet geen zoden aan de dijk wanneer je leerlingen alleen vertelt dat ze informatie op internet moeten vergaren, selecteren en beoordelen. Leg uit, laat zien, klassikaal, op het digibord. Oefen samen door hardop na te denken. Laat ze bovendien zien hoe online teksten in elkaar zitten. Zo leer je ze hoe je met digitale informatie omgaat. VO Geef introductielessen ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden Als je in de brugklas de nodige ict-basisvaardigheden en informatievaardigheden hebt aangeleerd, hoeft die stof niet meer bij andere vakken opnieuw uitputtend behandeld te worden. Er kan bijvoorbeeld veel kostbare tijd verloren gaan wanneer een leerling een fotografie-cursus volgt, maar de leraar eerst nog moet uitleggen hoe je een foto van de camera op een laptop overzet. Een nevenvoordeel van zo’n aparte introductie is dat je niet meer van alle leraren hoeft te verwachten dat ze alle digitale vaardigheden zodanig beheersen dat ze die ook aan leerlingen kunnen overdragen. De leraar die de basis voor zijn rekening neemt, kan de lessen eventueel uitbreiden tot een vak, aan de hand van een leerlijn, en zijn of haar collega’s helpen om deze vaardigheden in andere vakken terug te laten komen. Dit vraagt om goed overleg in het lerarenteam. ‘t kof schip 39

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk