Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

5 De invulling van

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk ■ ■ PO Met het Nationaal Media Paspoort krijgen leerlingen in het basisonderwijs zeven lessen over zeven mediawijze thema’s die elk schooljaar terugkomen. Bedoeld voor: groep 1/2, groep 3/4, en groep 5/6. ■ ■ VO De organisatie Cubiss heeft de lessenreeks ‘informatievaardigheden’ voor de leerjaren 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs zo opgesteld dat deze eenvoudig in de bestaande vakken kan worden opgenomen. Zie: Lessenreeks informatievaardigheden VO Neem digitale vaardigheden op in het reguliere aanbod van school Behalve dat je een leerlijn digitale geletterdheid kunt overnemen, kun je digitale kennis en vaardigheden toevoegen aan de reguliere leerlijnen van de school. Het integreren van digitale geletterdheid in de bestaande vakken betekent in ieder geval dat ict instrumenteel ingezet kan worden voor de verwerking van lesinhoud. Oftewel: dat je de computer kunt gebruiken om je werk te doen. Zoals: ■■ ■■ ■■ Informatie zoeken via internet. Een inhoudsopgave genereren bij een werkstuk. Verslag doen in de vorm van een filmpje. Dat kan er zo uitzien: PO Wereldoriëntatie Laat leerlingen via geocaching een historische wandeling maken, en geef ze de opdracht een verslag te maken van wat ze hebben gezien. Publiceer dat verslag op een weblog of website, bij voorkeur verrijkt met foto’s en video’s. PO Rekenen Leer leerlingen formules in Excel. Vergelijk de schoenmaten van alle leerlingen in de klas door namen en schoenmaten in een tabel in Excel te zetten. Dit wordt uitgelegd in de online workshop over Excel van leerlingen van het Mondriaan College. Oorspronkelijk bedoeld voor vmbo-leerlingen maar ook geschikt voor de bovenbouw van het po. PO Taal Geef voor ‘begrijpend lezen’ de opdracht om (geslaagde) beeldschermteksten te lezen. Waarin verschillen die van teksten op papier? Waarom staat de conclusie of de kern van de boodschap meestal vooraan in plaats van achteraan? En waarom zie je bij (geslaagde) beeldschermteksten meestal meer tussenkopjes en bullet-opsommingen dan bij teksten op papier? Behandel hierbij ook het begrip ‘hyperlinks’. Wat doen die precies? En wat is het belangrijkste verschil qua beeldgebruik? (Papieren teksten kunnen geen bewegend beeld bevatten!) Of bespreek de kenmerkende eigenschappen van WhatsApp-conversaties en de rol van emoji’s. VO Nederlands Idem als ‘ PO Taal’ hierboven, om de verschillen tussen beeldschermteksten (multimediale teksten) en papieren teksten te behandelen, maar dan op een hoger niveau. Daarnaast kunnen er nu ook literaire kwesties behandeld worden, zoals ‘het bespelen van de media’ door schrijvers (hoe deed Multatuli dat destijds? Of Reve? Hoe doen schrijvers dat tegenwoordig?) en vooral ook: de manier waarop hedendaagse 42

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk auteurs hun publiek bereiken via internet. (Hoe doet John Green dat? Ken je een Nederlandse schrijver die ook zo te werk gaat?) Ook kunnen er nieuwe presentatievormen van bestaande werken behandeld worden (zoals Dichter in het web) en nieuwe genres, zoals twitter-fiction (verhalend proza van max. 140 tekens). VO Maatschappijleer Hoe worden sociale media gebruikt door Macron, Trudeau, Trump en Wilders? Wat mag wel en niet bij het publiceren van foto’s en video’s op internet? Hoe oud moet je zijn om zonder toestemming van je ouders een account op een sociaal medium aan te maken, en wie controleert dat? Waaróm is er eigenlijk zo’n regel? Wat is een internet-consultatie en hoe werkt die? Wat is DigiD, hoe werkt het, en wat betekent het als dit binnenkort wordt overgelaten aan ‘de markt’? Wat is big data en wat betekent dat voor burgers? Waarom worden er geen stemcomputers toegepast? Wat is ‘netneutraliteit’ en waarom is dat zo’n belangrijk onderwerp? Enzovoorts. De lijst met mogelijke onderwerpen is schier eindeloos. Maatschappijleer is het vak bij uitstek om digitale geletterdheid tot stand te brengen. Om citaten en bronnen rondom een centrale vraag te ordenen, kun je een tool als Mattermap gebruiken. Een ‘mattermap’, die je kunt zien als een heldere infographic, biedt ruimte voor verschillende invalshoeken en laat zien hoe de maker aan zijn informatie komt. VO Geschiedenis Plaats de huidige commotie over ‘nepnieuws’ in een historisch kader; wat zijn de overeenkomsten en verschillen met het eeuwenoude begrip ‘propaganda’? Hoe worden computers en digitale technieken gebruikt in het geschiedkundig onderzoek? Wat is de waarde van Wikipedia voor het opzoeken van historische feiten? (Opdracht: schrijf zelf een Wikipedia-lemma over een historisch onderwerp.) Hoe ziet de geschiedenis van de computer eruit? En van het internet? Enzovoorts. 43

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
DIGITAAL
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Courant 06-2017 - digitaal
Methodiekbeschrijving Leeuwenborgh ... - HIT Foundation
Bouwen met visie - KPC Groep
1HFM8kr
De MaS-waaier - Netivity
oratie - Open Universiteit Nederland
Download de gids als PDF - Insite Media
Leren met zin! - Het Waterland
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Het kan - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
achterblijvers in de digitale wereld?
08 - Denkraam Digitaal
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
Untitled - Bloqs
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet