Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

5 De invulling van

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk VO Wiskunde Voor wiskunde zijn de mogelijkheden om digitale geletterdheid te integreren vanzelfsprekend onuitputtelijk, omdat ‘wiskunde’ de basis vormt van digitalisering. In de lessen kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen: rekenen met binaire en hexadecimale getallen, de basisprincipes van algoritmen, patroonherkenning, machine learning en deep learning, neurale netwerken, kunstmatige intelligentie (AI), en het toenemende belang van statistiek (zoals hidden Markov models voor spraakherkenning en andere vormen van patroonherkenning). Ook zijn er tal van praktische (en daardoor aansprekende) lessen denkbaar, zoals applets maken met IFTTT (If this then that). Bijvoorbeeld om een berichtje aan jezelf te laten sturen als het morgen warmer wordt dan 25 graden. VO Economie Leerbewerkers in de sloppenwijken van Mumbai kregen dankzij een goodwill-programma van eBay de kans hun spullen te verkopen aan een wereldwijd publiek. Dat leverde aanzienlijk meer inkomsten op dan voorheen. Wijd een les aan online marktplaatsen als eBay en Marktplaats. Geef leerlingen de opdracht drie ‘niches’ te vinden en die te beschrijven. Vraag eventueel of er iemand is die bijzondere spullen kan maken, zoals sieraden. Stel een team samen en probeer de zelfgemaakte producten te verkopen via Etsy.com. Of: behandel de verdienmodellen die schuilgaan achter het principe dat bijna alles op internet ‘gratis’ is. Zoals het free miummodel. Waarom is Google zo rijk terwijl je er niets voor betaalt? Hoe werken advertentieveilingen? Hoe verdienen vergelijkings - sites hun geld? Hoe werkt PayPal? Wat zijn Bitcoins en hoe werkt de bijbehorende blockchain? Tip: laat leerlingen onderzoek doen naar statistieken in Statline van het CBS. VO Profiel Natuur en Gezondheid Bespreek de voor- en nadelen van wearables, zoals stappentellers en fitness trackers. Probeer ze uit tijdens de les, en kijk wat ze doen. Zijn er al leerlingen die ze zelf gebruiken? Laat ze vertellen wat daar leuk of stimulerend aan is, en laat ze nadenken wat het betekent dat al hun gegevens online worden opgeslagen. Wat doet de fabrikant daarmee? VO Vreemdetalenonderwijs Social media zijn in essentie bedoeld voor communicatie en (wereldwijd) contact. Je kunt ze dus inzetten door de leerlingen te helpen bij het leggen van contact met leerlingen in andere landen, waardoor ze hun taalvaardigheid kunnen verbeteren in de communicatie met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld door een project met een collega-school in het buitenland te starten, waarbij leerlingen elkaar vertellen over hun eigen streek of land. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot social media; communiceren per e-mail kan natuurlijk ook, en er valt zelfs te denken aan een digitale leer- of presentatie-omgeving waarin gezamenlijk gewerkt kan worden aan een onderwerp. 44

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk VO CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt gegeven in de bovenbouw van havo en vwo. Met ingang van het schooljaar 2017-18 gelden voor dit vak nieuwe eindtermen. Onder ‘kunst’ valt dan ook ‘nieuwe media’. Scholen moeten daar aandacht aan besteden. Grijp deze gelegenheid aan om te starten met digitale geletterdheid. Nieuwe media als kunstvorm past heel goed bij mediawijsheid, een van de vier onderdelen van digitale geletterdheid. Daarnaast ligt het voor de hand om de leerlingen zélf aan de slag te laten gaan met beeldbewerking (Photoshop, Gimp, etc.) of het maken van animaties, waaronder stop-motion video’s. Of: maak een SnapChat-story van je favoriete boek. Of: ontwerp een nieuwe emoji en probeer die goedgekeurd te krijgen bij Unicode (de instantie die letters, cijfers, vreemde tekens en emoji’s beheert). De 16-jarige scholier Rayouf Alhumedhi lukte dat, met haar Hijab-emoji. Lees meer informatie over mediacultuur en mediakunst in de lessen. PO ‘Wetenschap en technologie’ Vanaf 2020 moeten basisscholen structureel en vakoverstijgend aandacht besteden aan wetenschap en technologie. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om daar al eerder mee te beginnen. Bouw zo mogelijk voort op wat de school eventueel al doet. Probeer digitale geletterdheid enerzijds en ‘wetenschap en technologie’ anderzijds met elkaar te verbinden, door ict een prominent onderdeel te laten zijn van wetenschap en technologie. Dat kan bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met maakonderwijs. Ter inspiratie: ABCmaken.nl, Lekker Samen Klooien en het themaboek ‘Maak het nou’. Voor meer informatie (over lesmateriaal en professionalisering) is de website van het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek nuttig. Voorbeeld – De Nicolaas Maesschool in Amsterdam ontwikkelde het Beschavings-spel, waarbij de leerlingen stapsgewijs hun eigen beschaving opbouwen. Bewust en onbewust vergroten ze met dit inspirerende spel hun kennis van wetenschap en technologie, en hun digitale geletterdheid. Circle of influence In fase 3 werkt de school aan een structurele inbedding van digitale geletterdheid in het onderwijs, en – als het goed is – ook aan de deskundigheidsbevordering van het team. Dit is tevens het moment waarop de ouders meer in beeld komen. Sommige lessen kunnen namelijk niet meer zelf ontwikkeld worden; daar zijn soms experts van buiten voor nodig. Sommige ouders hebben de expertise die de school ontbeert. Ook voor het verder professionaliseren van de leraren kan hulp van buiten, met name van deskundige ouders, nodig zijn. 45

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Koppelen of kantelen? - Digital
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf