Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

5 De invulling van

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Fase 4 – Verdiepen, verankeren en integreren In deze laatste fase zullen de volgende doelen gerealiseerd moeten worden (die aan het eind van fase 4 idealiter bereikt zijn): De school werkt met leermiddelen die digitale geletterdheid ondersteunen en stimuleren. De school besteedt integraal aandacht aan digitale geletterdheid, dus niet alleen projectmatig, of alleen voor een selecte groep leerlingen, maar voor iedereen, en binnen de bestaande vakken. De school is in staat de digitale vaardigheden van de leerlingen te volgen en in kaart te brengen. De leraren zijn vaardig genoeg om hun leerlingen adequaat te scholen en te begeleiden in digitale geletterdheid. (Dat wil niet zeggen dat leraren digitale alleskunners moeten zijn. Maar wel dat ze in staat zijn om zo nodig hulp in te schakelen, bijvoorbeeld via het netwerk van de school of via het eigen netwerk van collega’s in het land). Het schoolklimaat is zodanig dat (positieve, en constructieve) gesprekken over digitale media de normaalste zaak van de wereld zijn. Met de leerlingen, met de ouders, en tussen de leraren onderling. De school stimuleert dit ook actief. Er is een flexibele organisatie, een flexibel curriculum en een flexibel team. De digitale wereld verandert immers razendsnel, waardoor je voortdurend moet kunnen bijsturen om bij te blijven. Zorg wel dat je een fundament in je curriculum hebt waarop je kunt terugvallen. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Dit kan de school doen: Een eigen leerlijn ontwikkelen Een school kan besluiten om zelf een leerlijn te ontwikkelen, al of niet op basis van de voorbeeld-leerlijnen van SLO: ict-basisvaardigheden informatievaardigheden mediawijsheid computational thinking ■■ ■■ ■■ ■■ Bedenk dat je niet per se een eigen leerlijn moet ontwikkelen. Het is namelijk een tijdrovend en ingewikkeld traject. Je kunt ook bestaande leerlijnen gebruiken en die naar eigen wensen aanpassen. LEERDOEL 46

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Een bruikbare methode om zelf een leerlijn of lessenserie te ontwikkelen is het zogenaamde Backward design. Volgens dit principe kun je een leerlijn of lessenserie ontwerpen door ‘terug te redeneren’. Je begint bij het bepalen van de beoogde leeropbrengst (leerdoelen) en de manier waarop je deze het best vast kunt stellen. Vervolgens bedenk je (of zoek je) daar passende leeractiviteiten, leerinhouden, docentrollen en onderwijsmaterialen bij. Voor meer informatie over deze methode, zie het document Backward designing van SLO. Voorbeeld – O2G2, Openbaar Onderwijs Groningen (33 PO- en VO-scholen), ontwikkelt een doorlopende leerlijn, waarbij de geformuleerde doelen gebaseerd zijn op de ‘taxonomie van Bloom’ . Tien weken lang wordt er aan een thema gewerkt, elke week minimaal vier uur. De O2G2- scholen kunnen zelf bepalen hoe ze de onderdelen van de leerlijn willen gebruiken. Ze krijgen dus geen rigide model opgelegd, maar worden geholpen met een helder kader dat ze zelf kunnen invullen, afhankelijk van hun eigen visie en mogelijkheden. Daarbij werkt de school samen met SLO en stichting FutureNL. Tip: de lesmaterialen van FutureNL (Zie verder: Hoofdstuk 9 – Schoolvoorbeelden.) Integreren in bestaande vakken, samenwerkend Voeg digitale vaardigheden toe aan bestaande vakken, samen werkend met de buitenwereld: ouders, bedrijven, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, etc. Of werk samen met andere scholen, als basisschool met een middelbare school of als middelbare school met een universiteit. Hieronder volgen enkele suggesties. Voorbeelden: PO Rekenen en taal Kun je beter worden in taal of rekenen door te programmeren? De TU Delft onderzoekt dat. Scholen kunnen meedoen als pilot-school. Onderzoeker Felienne Hermans laat leerlingen programmeer-opdrachten doen die aansluiten bij bestaande leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een Scratch-animatie van een kat die voorzetsels voorleest, of een spel waarin je tafels oefent. Doordat leerlingen op een andere manier met de lesstof bezig zijn, leidt dat mogelijk tot betere taal- en rekenprestaties. En de leerlingen leren programmeren! Meer informatie kun je opvragen bij Felienne Hermans. VO Geschiedenis, aardrijkskunde en economie Op de Brainport-scholen in Eindhoven en omstreken wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met bedrijven in de regio, met ruime aandacht voor digitale vaardigheden, waaronder mediawijsheid en computational thinking. Binnen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie wordt samengewerkt met scholen in het buitenland en met bedrijven in de Brainport-regio (die in de regio’s van de buitenlandse scholen vaak ook vestigingen hebben zitten). ■■ 47

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Methodiekbeschrijving Leeuwenborgh ... - HIT Foundation
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
oratie - Open Universiteit Nederland
Download de gids als PDF - Insite Media