Views
5 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

Inleiding Van visie naar

Inleiding Van visie naar praktijk > Visievorming > Bijlagen > Kunnen lezen en schrijven, oftewel ‘geletterd zijn’ in traditionele zin, is niet meer genoeg; de huidige maatschappij vraagt ook om digitale geletterdheid. Wat dat precies betekent komt later in dit boek uitvoerig aan de orde, maar iedereen zal het erover eens zijn dat je leerlingen niet alleen ‘gewoon’ moet leren lezen en schrijven, maar ook moet leren om goed (dat wil zeggen: veilig en effectief) gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn, en zich voor te bereiden op de digitale toekomst. Op school, bij je vervolgopleiding, op het werk, als consument, in het sociale verkeer, en als burger ten opzichte van de overheid. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, kun je netjes en gestructureerd aanbieden, via leerdoelen in een curriculum. Daarover gaat dit boek. Onder andere. Maar digitale geletterdheid is meer dan een optelsom van meetbare leerdoelen. Het is ook: leren functioneren in de digitale wereld, en daar ‘een eigen ik’ ontwikkelen. Wat al een stuk lastiger in leerdoelen te vangen is. Dat is de boodschap van dit handboek, waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een visie, en het vertalen van die visie naar de onderwijspraktijk. Urgentie Tal van scholen doen hun best om leerlingen goed te leren omgaan met digitale media. En sommige scholen doen dat opvallend goed. Maar het hóeft niet. Dus wat er gebeurt, hangt af van de interesse van afzonderlijke leraren, of van de incidentele bevlogenheid van een schoolleider hier of een schoolbestuur daar. Het gebeurt nog tamelijk ad hoc. 4

Inleiding Van visie naar praktijk > Visievorming > Bijlagen > Dat verandert. Curriculum.nu – een samenwerkings verband tussen de Onderwijscoöperatie, de sectorraden, Ouders & Onderwijs, AVS en LAKS – ontwikkelt ‘bouwstenen voor digitale geletterdheid’. Op basis daarvan zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), met hulp van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), de kerndoelen en eindtermen actualiseren. Naar verwachting zal dat rond 2021 zijn gebeurd. Het is verstandig om je daar als school nu alvast op voor te bereiden, door zelf al goed na te denken over wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en daar al vast ervaring mee op te doen. Ook scholen zelf zien steeds meer in dat digitale geletterdheid structureler aangepakt moet worden dan tot nu toe het geval was. Omdat inmiddels pijnlijk duidelijk is geworden dat grote groepen leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Dat is een probleem, omdat je die kennis en vaardigheden hard nodig hebt. Onder andere voor schoolwerk, maar ook voor het leven buiten de school en daarna. Kortom: tijd voor een volgende stap. Centrale vraag Die volgende stap houdt in dat je van ad hoc-oplossingen overgaat naar een structurele inbedding van digitale geletterdheid in je onderwijs. Maar hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je een visie, en hoe implementeer je die? Dat is de centrale vraag waarop dit boek een antwoord geeft. Bedoeld voor beslissers Dit boek is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een structurele plaats in het onderwijs wil geven. In eerste instantie: schoolleiders en schoolbestuurders. “Dit is wat we willen, en zo gaan we het doen.” Eventueel: de functionarissen aan wie dit gedelegeerd is. Maar het boek is ook bedoeld voor leraren die inspiratie willen opdoen om lesprogramma’s op te zetten. Best practices Omdat wetenschappelijk onderzoek spaarzaam is, zijn de inzichten die we in dit boek presenteren, vooral gebaseerd op best practices. We hebben gesproken met scholen die al heel ver zijn. En we hebben geleerd van uitmuntende en bevlogen schoolleiders en leraren. In Nederland en daarbuiten. 5

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
achterblijvers in de digitale wereld?
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren