Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

5 De invulling van

5 De invulling van ‘kennis en vaardigheden’ - integratie in het curriculum Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Het gebruik van beeldbewerkingsprogramma’s, en begrijpen wat digitaal tekenen en animeren inhouden (zowel in 2D als in 3D). Het gebruik van zoekmachines, inclusief het afdwingen van betere zoekresultaten. Leren programmeren, inclusief praktische toepassingen zoals het maken van een website en het bouwen van een eenvoudige app. De basisprincipes van robotica (met Lego Mindstorms). De basisprincipes van privacy, inclusief het beschermen van je eigen persoonsgegevens. Elementaire kennis van informatiesystemen, computer instructies en systeemarchitectuur (vanaf het 3e leerjaar). Mogelijkheid 3: aansluiten op informatica in de bovenbouw Het examenprogramma havo/vwo voor het vak informatica krijgt een nieuwe invulling. Er wordt gewerkt aan de invulling van een aantal ‘keuzedelen’ voor dit examenprogramma. Scholen kunnen die keuzedelen gebruiken in hun onderwijs. De keuzethema’s physical computing, de maatschappelijke en individuele invloed van van informatica en user experience sluiten inhoudelijk aan op digitale geletterdheid. ■■ ■■ ■■ Physical computing gaat bijvoorbeeld over Internet of Things en het zelf maken van objecten die met sensoren kunnen meten of detecteren. Met laagdrempelige materialen als micro:bits, Makey Makey’s en Arduino-kits kunnen leerlingen aan de slag. De maatschappelijke en individuele invloed van informatica heeft een duidelijke relatie met mediawijsheid. User experience en usability gaan over het ontwerp van bijvoorbeeld een app of een website. Voor deze keuzethema’s ontwikkelen informatica-leraren lesmateriaal, ook geschikt voor leerlingen die normaal gesproken weinig interesse voor informatica hebben. In de loop van 2018 komen de lessen beschikbaar op de website van SLO. Als je als school voor informatica kiest, probeer dan digitale geletterdheid en informatica op elkaar te laten aansluiten. Transfer Zoals al eerder gezegd: transfer van vaardigheden die een leerling in een specifiek vak opdoet, werpt alleen vruchten af wanneer de leraar expliciet de mogelijke verbanden met andere vakgebieden legt. Circle of influence Dit alles, van fase 1 t/m fase 4, kun je niet alleen. Je zult bijvoorbeeld moeten erkennen dat het onmogelijk is om alle nieuwe ontwikkelingen te overzien. Er zullen altijd hiaten in kennis en vaardigheden zijn, hoe goed geschoold het team ook is. Digitale geletterdheid op peil houden vraagt om samenwerking. Met andere scholen, maar ook met de niet-schoolse buitenwereld. Beide zijn onmisbaar. 50

Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk 6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief De school houdt niet op bij de muren, maar staat in verbinding met de hele wereld. Leerlingen kunnen – ook vanuit school – via internet contact leggen met leeftijdgenoten in andere landen, zich mengen in andere ‘communities’, en steun betuigen bij rampen waar ook ter wereld. Door kennis te nemen van het leven en welzijn van anderen, en rechtstreeks met hen te communiceren, kan het gevoel van verbondenheid groter worden. Anderzijds kan het gevoel van verbondenheid soms ook juist kleiner worden, omdat culturele verschillen door direct contact heel opvallend kunnen worden. (Denk bijvoorbeeld aan Franse en Belgische kinderen en jongeren die veel autoritairder worden opgevoed dan Nederlandse kinderen.) Om goed te kunnen meedoen in de 21e eeuw moet je niet alleen begrijpen hoe mediaboodschappen tot stand komen, hoe ze geïnterpreteerd moeten worden en hoe je erdoor beïnvloed wordt (kernwoord: ‘receptie’ – het vroegere media-educatie); je moet ook weten hoe je zelf kunt deelnemen aan sociale netwerken, en hoe je media maakt en gebruikt om je doelen te bereiken (kernwoord: ‘productie’). Je moet weten welke middelen je tot je beschikking hebt, en hoe je ze verantwoord gebruikt. Digitale geletterdheid, in het bijzonder het onderdeel mediawijsheid, is dus ook van groot belang voor het ‘samenleven met anderen’. Het gaat dan over: samenwerken aan een gemeenschappelijke toekomst (als burger in een democratie), over respectvol met elkaar omgaan, en tolerant zijn tegenover mensen die erg van jou verschillen. Burgerschap dus, digitaal burgerschap in het bijzonder. 51

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet