Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

6 De invulling van

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Hoe je dat als school kunt invullen, vormt het onderwerp van deze paragraaf: werken aan ‘digitaal burgerschap’ het belang van een ‘sociaal veilige’ school. ■■ ■■ 6.1 Werken aan ‘digitaal burgerschap’ Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat: actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn, en er een positieve bijdrage aan leveren. SLO heeft daartoe drie ‘domeinen van burgerschap’ gedefinieerd: Democratie: een manier om verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen. Participatie: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een bijdrage aan te leveren. Identiteit: het eigen waardesysteem van waaruit iemand handelt in de publieke ruimte, zoals de school: wat is belangrijk genoeg om energie in te steken, welke idealen heeft iemand? ■■ ■■ ■■ De koppeling met burgerschap enerzijds en digitale geletterdheid anderzijds is heel eenvoudig te maken; de drie domeinen van SLO zijn gemakkelijk te vertalen naar de online wereld. We doen dat hieronder. Let op: burgerschapsvorming is een van de belangrijkste onderdelen van mediawijsheid. Domein 1 – Democratie Het internet is van oorsprong democratisch, omdat er geen centrale instantie is die dingen regelt. De gebruikers regelen alles zelf. Met de opkomst van sociale media lijkt dat democratische karakter alleen nog maar sterker te zijn geworden, omdat je daar wordt uitgenodigd en uitgedaagd om je stem te laten horen. Denk ook aan: de populariteit van online petities, ‘nieuws’, dat steeds meer door internetgebruikers zelf wordt geproduceerd (via Facebook, Twitter, etc.) dan door de traditionele media, GeenPeil dat het Oekraïne-referendum afdwong via internet, de overheid die de burgers betrekt bij wetgeving door middel van internetconsultaties, de opkomst van het concept wisdom of the crowds, enzovoorts. 52

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Maar door de concentratie van ‘macht’, bij grote partijen als Google en Facebook, lijkt het democratische karakter van internet wel minder te worden. Iedereen kan nog steeds zeggen wat hij wil, tot op zekere hoogte, maar de mate waarin je gehoord (lees: gevonden) wordt, wordt minder. Althans: selectiever. De algoritmes van Google en Facebook bepalen wat mensen te zien krijgen. Ook zijn er cultuurkritische geluiden, zoals van de filosoof Hans Schnitzler. Die stelt dat de digitale revolutie helemaal niet zo ‘democratisch’ is, maar een nieuw proletariaat baart, dat al zijn (immateriële) bezit – zoals persoonsgegevens, locatie, aandacht, emoties, vriendschappen, ideeën en fantasieën – tot koopwaar reduceert. “We hebben de illusie dat we vrij zijn, maar in feite zijn we slaven.” Anderen formuleren dit als: ‘data is het nieuwe geld’. Waarmee bedoeld wordt dat alles wat gratis lijkt op internet helemaal niet gratis is, omdat je ervoor betaalt met je persoonsgegevens. Waardoor je in feite een stukje van jezelf weggeeft, of opgeeft. Domein 2 – Participatie Participatie, oftewel ‘meedoen in de samenleving’, is met internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder heel gemakkelijk. Iedereen kan zich ergens bij aansluiten en meedoen. Al brengt dit natuurlijk wel verantwoordelijkheden met zich mee (die soms over het hoofd gezien worden). Even een pagina over vluchteling en liken is nog wel iets anders dan echt iets voor ze doen. Kinderen en jongeren participeren vooral in het kader van ‘spel en ontspanning’. De school kan ze leren, en stimuleren, om vanuit een burgerperspectief de nieuwe media in te zetten voor de publieke zaak, en voor het bereiken van persoonlijke doelen. Ook het plannen en organiseren van activiteiten via internet verdient een plek in het burgerschapsonderwijs, evenals het leren om via internet te discussiëren, samen te werken, meningen te uiten en te beargumenteren, en positie te kiezen ten opzichte van andere mensen. NETWERK WEB 53

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
oratie - Open Universiteit Nederland