Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

6 De invulling van

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Domein 3 – Identiteit Bij tieners staat ‘identiteitsontwikkeling’ centraal. Daar gaat bij hen ongeveer alles over. Ze vragen zich af: “Wie ben ik, en waar hoor ik bij?” Sociale media zijn bij uitstek geschikt voor het beantwoorden van dat soort vragen. Daar kun je bepalen hoe je op anderen wilt overkomen. Vooral door wat je online zet. Zoals foto’s of video’s van jezelf. Of via de reacties op teksten van anderen. Kort samengevat: je bent wat je publiceert. (Wat ook nauwkeurig wordt bijgehouden door commerciële partijen zoals Google en Facebook). Dat alles beïnvloedt de manier waarop anderen tegen jou aankijken. Wat anderen van jou vinden en de mate waarin ze dat online uiten, beïnvloedt ook jouw digitale identiteit. Met name bij jongeren is die wisselwerking van groot belang; wat anderen van hen vinden, is van invloed op hun identiteitsontwikkeling. 6.2 Digitaal burgerschap in de lessen Het is de moeite waard om in de klas aandacht te besteden aan vragen als: Wat betekent vriendschap op internet? Wat is het verschil tussen ‘bekende vrienden’ en ‘onbekende vrienden’? Zijn sociale-media-vrienden anders dan vrienden uit je klas of je sportteam? In hoeverre gedraag ik mij online anders dan offline? Hoe zou je zelf graag behandeld willen worden op internet? ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Hoe ziet naar anderen luisteren op internet eruit? Hoe voer je op sociale media een goede dialoog? Hoe voer je een goede dialoog met mensen die er andere politieke of culturele opvattingen op nahouden? Hoe ontstaan online conflicten? Hoe los je ze weer op? Hoe voorkom je ze? (Besteed in dit verband ook aandacht aan ‘de wet van Godwin’, die zegt dat als een online-discussie maar lang genoeg duurt, een van de deelnemers beslist een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler zal maken) Hoe werkt online groepsdruk? Hoe kun je daar het beste weerstand tegen bieden, zonder een conflict voor anderen of voor jezelf (of in jezelf) te veroorzaken? Hoe ziet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen op internet eruit? Wat is fatsoenlijk gedrag op sociale media? Spreek je daar anderen wel of niet online op aan? Zo ja, hoe doe je dat op een constructieve (geweldloze) manier? Hoe wordt er door vloggers gesproken over mensen die van hen verschillen? Heeft dit invloed op hoe jij over die mensen denkt? Hoe ziet respect voor (seksuele) diversiteit op sociale media eruit? Ook kun je in de les met leerlingen op zoek gaan naar ‘goedheid’: Hoe helpen mensen elkaar in tijden van nood (bij natuurrampen, of na aanslagen, bijvoorbeeld)? Hoe komt die hulp op sociale media tot uitdrukking? Terwijl er digitaal ruzie wordt gemaakt, krijgt die ene persoon iedereen stil met een positieve actie, bijvoorbeeld met humor die door iedereen wordt gewaardeerd. Hoe maken mensen ■■ ■■ 54

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk ■■ ■■ vrede in het geval van digitale nood (ruzie, pesten, etc)? Hoe ziet online grootmoedigheid eruit? Wat is het mooiste dat iemand voor jou heeft gedaan of tegen je heeft gezegd via internet (bijvoorbeeld via WhatsApp)? Hoe zou je je voor een goed doel kunnen inspannen via internet? Levensbeschouwelijke lessen, maatschappijleer, projectweken of mentoruren zijn heel geschikt voor het bespreken van deze vragen. Zie verder: Deel 3 van dit Handboek voor voorbeeldvragen waarmee je het gesprek met de leerlingen kunt voeren. PO Benut ‘de Gouden Weken’ De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een goede sfeer in de groep. In die periode verkennen de leerlingen elkaar, de leraar en de regels. Veel (basis)scholen organiseren aan het begin van het jaar de Gouden Weken, waarin de leraar werkt aan een positieve groepsvorming met zijn klas. Juist daarin kun je ook het digitale leven behandelen, bijvoorbeeld met de les WhatsHappy. 6.3 Digitaal burgerschap buiten de lessen Burgerschap, inclusief digitaal burgerschap, ontwikkelt zich niet alleen in de lessen maar vooral ook daarbuiten. Zowel door negatieve als door positieve gebeurtenissen. Vervolgens kan dit weer van invloed zijn op de sfeer in de klas. Hieronder geven we daarvan een aantal voorbeelden, toegespitst op online gebeurtenissen. PO Overweeg het gebruik van ‘De Vreedzame School’ In De Vreedzame school staan sociale competentie en democratisch burgerschap centraal. Het programma wordt in alle groepen van Voorbeelden van negatieve gebeurtenissen: de basisschool uitgevoerd (kinderen van 4 tot met 12 jaar). Leraren ■■ Een leerling maakt een discriminerende opmerking op worden getraind om het programma uit te voeren, waarvan de WhatsApp. Niemand zegt er wat van en niemand waarschuwt basis bestaat uit wekelijkse lessen. Daarnaast wordt leerling mediatie de mentor. ingezet. Ook ouders worden betrokken in het programma. ■■ Een leerling liket een akelige Facebook-posting. 55

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Het kan - Kennisnet
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
DIGITAAL
digitale - Kennispoort Regio Zwolle
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
schoolgids 2011 - 2012
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Onderwijs & ICT
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
oratie - Open Universiteit Nederland