Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

6 De invulling van

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Samenwerkingsprojecten met andere scholen Scholen kunnen samen projectweken draaien, waarin ze bijvoorbeeld samenwerken aan 21ste eeuwse vaardigheden. Ze werken ongetwijfeld ook buiten schooltijd samen. Ze voegen elkaar toe op WhatsApp, SnapChat en andere accounts op social media. Gaan de leerlingen op dezelfde manier met social media om? Wat zie je gebeuren? Hoe stimuleer je samenwerken online? Voorlichtingsdagen Scholen geven bij voorlichtingsdagen hun (eigen) leerlingen vaak een bepaalde taak, die ook digitaal kan zijn. Bijvoorbeeld door ze – geheel of gedeeltelijk – een website te laten maken, of een app te programmeren. Welke verantwoordelijkheid geef je ze? Zie je daarop toe, of laat je ze vrij? Maatschappelijke stage De verplichte maatschappelijke stage is inmiddels afgeschaft, maar veel scholen vinden het nog steeds zinvol. Welke normen en waarden over communicatie via sociale media zijn voor de stageplek van belang? Bij ziekte afzeggen via WhatsApp, wordt dat getolereerd, bijvoorbeeld? Liggen de regels vast, moet je er – als leraar – expliciet naar vragen, of denk je daar samen met de leerlingen over na? Wat is ‘goed digitaal gedrag’ volgens (toe komstige) werkgevers? 6.4 Circle of influence Bij digitaal burgerschap is de circle of influence natuurlijk zeer omvangrijk. In feite doet hier de hele maatschappij mee aan het leerproces. Zoals: de ouders, de wijkbewoners, bedrijven waar je mee samenwerkt, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers, de kinderopvang, enzovoorts. En de leerlingen zelf natuurlijk. Je doet het samen. Burgerschap verandert hier van een abstracte begrip in iets concreets. 6.5 Het belang van een veilig schoolklimaat Een goede voedingsbodem voor digitaal burgerschap is een positief en sociaal-veilig schoolklimaat. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren, inclusief het periodiek monitoren van de effecten, en het aanstellen van een coördinator voor schoolveiligheid (die tevens fungeert als aanspreekpunt). Vanzelfsprekend zijn sociale media onderdeel van een sociaal-veilig klimaat. In deel 3 met bijlagen staat een mogelijke aanpak, in de vorm van drie adviezen: 1 – Kies voor een brede aanpak 2 – Stel duidelijke normen en waarden 3 – Koester het pedagogisch vakmanschap 58

Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk 7 De invulling van ’zijn’ (in de digitale wereld) Kinderen gaan niet alleen naar school om dingen te leren, maar ook om hun eigen ik te ontwikkelen. Daar worden verschillende termen voor gebruikt, zoals: persoonsvorming, subjectificatie, of ‘worden wie je bent’. Voor sommige scholen vormt dit zelfs het uitgangspunt van het onderwijs, andere scholen laten het meer impliciet. In dit handboek spreken we van ‘zijn’. Hieronder bespreken we wat dat betekent voor de invulling van digitale geletterdheid op school. (Voor een nadere toelichting op de driedeling ‘kennis en vaardigheden’, ‘samenleven’, en ‘zijn’: zie Hoofdstuk 4.) Figuur: elementen van het begrip ‘zijn’ OMGAAN MET TECHNOLOGIE KRITISCH DENKEN ZIJN PRIVACY ZELF- DISCIPLINE 59

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture