Views
9 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

6 De invulling van

6 De invulling van ‘samenleven’ - het sociale perspectief Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Samenwerkingsprojecten met andere scholen Scholen kunnen samen projectweken draaien, waarin ze bijvoorbeeld samenwerken aan 21ste eeuwse vaardigheden. Ze werken ongetwijfeld ook buiten schooltijd samen. Ze voegen elkaar toe op WhatsApp, SnapChat en andere accounts op social media. Gaan de leerlingen op dezelfde manier met social media om? Wat zie je gebeuren? Hoe stimuleer je samenwerken online? Voorlichtingsdagen Scholen geven bij voorlichtingsdagen hun (eigen) leerlingen vaak een bepaalde taak, die ook digitaal kan zijn. Bijvoorbeeld door ze – geheel of gedeeltelijk – een website te laten maken, of een app te programmeren. Welke verantwoordelijkheid geef je ze? Zie je daarop toe, of laat je ze vrij? Maatschappelijke stage De verplichte maatschappelijke stage is inmiddels afgeschaft, maar veel scholen vinden het nog steeds zinvol. Welke normen en waarden over communicatie via sociale media zijn voor de stageplek van belang? Bij ziekte afzeggen via WhatsApp, wordt dat getolereerd, bijvoorbeeld? Liggen de regels vast, moet je er – als leraar – expliciet naar vragen, of denk je daar samen met de leerlingen over na? Wat is ‘goed digitaal gedrag’ volgens (toe komstige) werkgevers? 6.4 Circle of influence Bij digitaal burgerschap is de circle of influence natuurlijk zeer omvangrijk. In feite doet hier de hele maatschappij mee aan het leerproces. Zoals: de ouders, de wijkbewoners, bedrijven waar je mee samenwerkt, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers, de kinderopvang, enzovoorts. En de leerlingen zelf natuurlijk. Je doet het samen. Burgerschap verandert hier van een abstracte begrip in iets concreets. 6.5 Het belang van een veilig schoolklimaat Een goede voedingsbodem voor digitaal burgerschap is een positief en sociaal-veilig schoolklimaat. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren, inclusief het periodiek monitoren van de effecten, en het aanstellen van een coördinator voor schoolveiligheid (die tevens fungeert als aanspreekpunt). Vanzelfsprekend zijn sociale media onderdeel van een sociaal-veilig klimaat. In deel 3 met bijlagen staat een mogelijke aanpak, in de vorm van drie adviezen: 1 – Kies voor een brede aanpak 2 – Stel duidelijke normen en waarden 3 – Koester het pedagogisch vakmanschap 58

Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk 7 De invulling van ’zijn’ (in de digitale wereld) Kinderen gaan niet alleen naar school om dingen te leren, maar ook om hun eigen ik te ontwikkelen. Daar worden verschillende termen voor gebruikt, zoals: persoonsvorming, subjectificatie, of ‘worden wie je bent’. Voor sommige scholen vormt dit zelfs het uitgangspunt van het onderwijs, andere scholen laten het meer impliciet. In dit handboek spreken we van ‘zijn’. Hieronder bespreken we wat dat betekent voor de invulling van digitale geletterdheid op school. (Voor een nadere toelichting op de driedeling ‘kennis en vaardigheden’, ‘samenleven’, en ‘zijn’: zie Hoofdstuk 4.) Figuur: elementen van het begrip ‘zijn’ OMGAAN MET TECHNOLOGIE KRITISCH DENKEN ZIJN PRIVACY ZELF- DISCIPLINE 59

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
bijlage d - De Digitale NMEGids
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...