Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

7 De invulling van

7 De invulling van ’zijn’ (in de digitale wereld) Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk ■■ Door met een of meer klassen mee te doen aan een debattoernooi. Talk-show organiseren Een talk-show bevat alle elementen die hierboven genoemd werden bij ‘Debatteren’ maar heeft daarnaast nog een aantal extra eigenschappen die heel leerzaam kunnen zijn. Waaronder: Je bewust worden van de verschillende rollen in een talkshow (presentator/interviewer, gast ‘voor’ en gast ‘tegen’, publiek ‘voor’ en publiek ‘tegen’, gastvrouwen en gastheren die de genodigden op hun gemak stellen, cameralieden, etc.). De specifieke verantwoordelijkheid van de presentator/ interviewer om de juiste kritische vragen te stellen. De (informele) nazit, waarin het verloop van de show wordt geëvalueerd. ■■ ■■ ■■ Een mooi voorbeeld wordt beschreven in Pauw en Jinek naspelen om radicalisering tegen te gaan – Talkshowaanpak van 3 Rotterdamse scholen heeft effect: ‘Je gaat meer naar de ander luisteren’ (Volkskrant, 3 juli 2017). Integratie in bestaande vakken Kritisch reflecteren op technologie en media kan natuurlijk prima in de bestaande vakken. Bijvoorbeeld: Bij Wiskunde kun je onderzoeken hoe het algoritme van Facebook werkt. Het vak Geschiedenis heeft een lange traditie in het beoordelen van bronnen op kwaliteit en betrouwbaarheid. ■■ ■■ Privacy Van privacy wordt wel gezegd dat het een ouderwets concept is, waar jongeren zich nog maar weinig van zouden aantrekken. Dat is niet waar, getuige onderzoek van Kennisnet. Maar ook al is het niet waar, het blijft belangrijk om er toch aandacht aan te besteden. Vooral om jongeren scherp te houden, en ze duidelijk te maken waar het eigenlijk om gaat. Naarmate bedrijven en de overheid steeds meer data over ons verzamelen, en die data in toenemende mate gebruiken voor dingen die zich aan ons oog onttrekken, wordt het steeds belangrijker om – in het kader van digitale geletterd, in het bijzonder het ‘zijn’ – uitvoerig aandacht te besteden aan privacy. Belangrijk zijn daarbij de volgende onderwerpen: De definitie van privacy – waar gáát het eigenlijk om bij privacy? (Antwoord: zelf kunnen bepalen wat je met wie wilt delen). De basisprincipes van privacy – zoals doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit. En wat die termen in de praktijk betekenen. Wat zijn ‘persoonsgegevens’? – alles wat terug te leiden is tot één persoon. Dus ook foto’s. De speciale rol van ‘bijzondere persoonsgegevens’ – gevoelige gegevens, waar extra strenge regels voor gelden. Zoals godsdienst, ras, seksuele geaardheid, medische gegevens en je burgerservicenummer (BSN). Je rechten als burger – het wettelijke recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, of zo nodig te laten verwijderen. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 62

7 De invulling van ’zijn’ (in de digitale wereld) Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk ■ ■ ■■ (Hoewel andere wetten en regels daar weer overheen kunnen gaan, waardoor inzien/wijzigen/verwijderen soms niet mag). ‘Het recht om vergeten te worden’ – op dit moment nog niet verankerd in de wet, maar binnenkort (2018), als de Europese privacy-wetgeving (AVG) van kracht wordt, wel. Juist voor pubers kan dit ontzettend belangrijk zijn, bijvoorbeeld als er nog schaamtevolle foto’s van hen als peuter of kleuter op Facebook staan. Identiteitsdiefstal – oftewel: wat er kan gebeuren als belangrijke persoonsgegevens (zoals je burgerservicenummer) in verkeerde handen komen. Concreet aan de slag PO Kringgesprek Wachtwoorden zijn echt iets van jezelf. Een bekend probleem in de bovenbouw van het PO is dat leerlingen heel makkelijk hun wachtwoorden delen met klasgenoten. Bespreek de risico’s daarvan. Anderzijds is het op deze leeftijd nog wél handig als je ouders je wachtwoorden weten. Leg uit waarom. VO Mentorles 1. Begin met: “Ik heb niets te verbergen”. Oh nee? Kijk dan samen naar het grappige filmpje Ik heb niks te verbergen! op YouTube (3 min.) Of kijk samen naar een wat langere film Je hebt toch niks te verbergen? van de VPRO, eveneens beschikbaar via YouTube (1 uur en 13 min.) 2. Duik met z’n allen in de privacy-instellingen van Facebook. Wat kun je allemaal instellen, waar, en hoe? 3. Of download gezamenlijk de (mooie) KopieID app van de overheid, om veilige kopieën van je ID of paspoort te kunnen maken. Handig voor als je een telefoonabonnement afsluit, of online dingen koopt waarvoor je je moet identificeren. Met deze app verwijder je je burgerservicenummer (BSN) en zet je een watermerk over de kopie, waarmee je het (eenmalige) doel aangeeft. Zo voorkom je identiteitsdiefstal. Zelfdiscipline Excessief smartphone-gebruik en excessief gamen vormen een toenemend probleem. Het aantal vragen daarover op ouderavonden en op de website Mediaopvoeding.nl is opvallend hoog. Kinderen en jongeren zullen dus moeten leren om zichzelf beter in de hand te houden. Je moet ze hulpmiddelen voor zelfdiscipline aanbieden. Hier ligt niet alleen een taak voor de ouders maar ook voor de school. Concreet aan de slag Training in zelfdiscipline Om ‘techniek’ zodanig in te zetten dat het vooral in je voordeel werkt, heb je zelfdiscipline nodig. Dat is: ons vermogen om impulsen en verleidingen te weerstaan, die ons afhouden van wat we willen zijn of bereiken. Zelfdiscipline bij digitale geletterdheid gaat vooral om vragen als: wanneer pak je je telefoon en wanneer niet? Neem je je tablet mee naar de slaapkamer? Hoe zorg je dat je niet wordt afgeleid tijdens een taak? 63

een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Koppelen of kantelen? - Digital
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Weet wat je leert! - Movisie
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf