Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

7 De invulling van

7 De invulling van ’zijn’ (in de digitale wereld) Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Enkele les-ideeën ■■ ■■ ■■ Laat leerlingen oefenen met apps die helpen bij het vasthouden van hun concentratie (zoals Forest, of Tomato timer). Doe de (gratis) mentorles Focus. Praat over zelfdiscipline. Dat kan ook in een vak als Engels. Kijk naar de TED-talk van Tristan Harris over de trucs van technologiebedrijven om ons verslaafd te krijgen aan de smart phone. Discussieer met elkaar over ‘de baas zijn over technologie’. Omgaan met technologie Kinderen en jongeren zullen hun houding tegenover technologie en technologische producten moeten leren bepalen. In essentie gaat het daarbij om het ontwikkelen van een kritische houding, en het leren stellen van kritische vragen (zie ‘Kritisch denken’ hierboven), maar dan toegespitst op technologie. Hoe verhoud je je vrij en onafhankelijk tot technologie, die ook ‘onvrij’ kan maken? Bijvoorbeeld: Dit product is het antwoord. Maar wat is de vraag? Met andere woorden: voor welk probleem is dit product een oplossing, en ís dat eigenlijk wel een probleem? (Denk hierbij onder andere aan de opkomst van domotica-producten.) ■■ Daarnaast kunnen er dilemma’s behandeld worden die inspelen op de vraag in hoeverre je persoonlijk door technologie wordt beïnvloed. Dat kan leiden tot de volgende vragen: Maakt mijn smartphone mij rustig of juist niet? Is er een verschil tussen mijn ‘online ik’ en mijn ‘offline ik’? Hoe vind ik daar een goede balans in? ■■ ■■ ■■ Er wordt wel gezegd dat technologie bedoeld is om ons ‘onafhankelijk’ te maken. Bijvoorbeeld van de natuur. Maar in hoeverre ben ik eigenlijk afhankelijk van technologie? Concreet aan de slag In dit geval gaat het vooral om het voeren van goede gesprekken met leerlingen, het geven van het goede voorbeeld, en pedagogisch vakmanschap. Mogelijke les- en werkvormen kunnen bijvoorbeeld zijn: het kringgesprek, de mentorles, en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). 64

Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk 8 Pioniers in digitale geletterdheid Een pionier is een persoon die als een van de eersten een terrein opgaat, en daar zijn of haar weg moet vinden zonder te kunnen leunen op de ervaring van anderen. Ze zijn een voorbeeld voor anderen. De volgende drie personen zijn pioniers op het gebied van digitale geletterdheid: Nadia Demaret > Nadia Demaret, schoolleider van de Vrijeschool Widar in Delft, doet baanbrekend werk wat betreft visie-ontwikkeling vanuit een vrijeschools perspectief. Jeroen Clemens > Jeroen Clemens, onderzoeker en leraar Nederlands op de Helen Parkhurst, openbare school in Almere, is gespecialiseerd in de verbinding tussen digitale geletterdheid en Nederlands. Patrick Koning > Patrick Koning is trainer en ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College, maar timmert ook aan de weg als auteur van het boek ‘Mediawijsheid in de klas’. 65

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture