Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

8 Pioniers in digitale

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Nadia Demaret Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk “Hoe zorg je ervoor dat jij als kind de baas over technologie blijft, in plaats van dat technologie jou de baas wordt?” - NADIA DEMARET Nadia Demaret (schoolleider) over digitale geletterdheid op de vrije school Wat doe je als basisschool aan digitale geletterdheid? Schoolleider Nadia Demaret vertelt over de ontwikkeling van digitale geletterdheid op Vrijeschool Widar. Ze begint bij de pedagogische visie van de vrijeschool. Samen met de scholen binnen de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is het onderdeel persoonsvorming uitgewerkt in een pedagogisch kompas, dat op Widar gebruikt wordt als onderlegger voor een nieuwe ict-leerlijn voor vrijescholen. Vrijescholen, ict en digitale geletterdheid - gaat dat wel samen? “Vrijeschoolonderwijs sluit juist goed aan bij de hedendaagse maatschappij, steeds meer ouders kiezen daarvoor. Op onze school sluiten we ons bewust niet af voor maatschappelijke ontwikkelingen – we denken juist na over hoe we ons ertoe willen verhouden. Daar horen dus ook technologische ontwikkelingen bij. Wel zorgen we dat we deze ontwikkelingen vanuit een breed pedagogisch kader benaderen. Juist vanuit ons pedagogisch kompas zijn wij in staat de verbinding te maken met nieuwe ontwikkelingen. Hoe mooi zou het zijn als onze leerlingen daar, vanuit een brede persoonsontwikkeling, in de toekomst een bijdrage aan kunnen leveren? Hoe leren we ze ict te gebruiken om de wereld beter te maken?” 66

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Nadia Demaret Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Het pedagogisch kompas van Widar Leg eens uit, het pedagogisch kompas? “De vrijeschool gaat er vanuit dat onderwijs verder gaat dan alleen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Onderwijs staat volgens ons ook in dienst van de brede persoonsontwikkeling, zowel individueel als in relatie tot de ander. De ontwikkeling van twaalf menselijke kwaliteiten staat hierin centraal. Met het pedagogisch kompas maken we deze kwaliteiten expliciet, zoals: creativiteit, leermotivatie, empathie, vitaliteit en verantwoordelijkheid. Dit kompas is het uitgangspunt van onze visie op ict en dus ook op de leerlijnen die we nu ontwikkelen.” Wat was de aanleiding om digitale geletterdheid op de agenda te zetten? “Het idee dat we iets met digitale geletterdheid moesten gaan doen, ontstond na een vervelend voorval in de WhatsApp-groep van klas 5 (groep 7). We hebben samen, met hulp van de WhatsHappy-les, omgangsvormen op sociale media afgesproken. En toch waren we, toen het opnieuw gebeurde, weer net te laat. Dat zette ons aan het denken. Wij zien de school en het proces in de klas als onderdeel van de opvoeding. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen, vinden wij, om een nieuwe kijk op ictonderwijs vanuit een breed pedagogisch kader.” Je zegt: “Kinderen moeten zich leren te verhouden tot digitale media.” Kun je dat uitleggen? “Je kunt tegenwoordig niet om digitalisering heen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen bij ons op school. Maar hoe verhoud je je als kind op een gezonde, autonome, vaardige en creatieve manier tot technologie? Hoe zorg je ervoor dat jij als kind de baas over technologie blijft, in plaats van dat technologie jou de baas wordt? Dit gaat ook over ethiek en over mijn ‘zijn’ als mens. Wat is gezond voor mezelf en de ander? Hoe doe ik het aardig, vaardig en waardig? Dit leer je door hier met elkaar over te praten en door het vooral zelf te doen, door fouten te mogen maken en daar – in een veilige omgeving – van te leren. Devices zijn daar een middel bij en niet een doel op zich. Bij veel leerdoelen zijn apparaten niet eens direct nodig. Liever laten we de kinderen eerst de principes erachter ontdekken. Er staan veel inspirerende unplugged voorbeelden op websites als Computer Science Unplugged.” 67

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...