Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

8 Pioniers in digitale

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Nadia Demaret Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Moet je dat al op de basisschool leren? “Door inzicht te geven in de achterliggende principes hopen we creativiteit bij leerlingen te stimuleren. Je gaat technologie beter begrijpen, als je het niet alleen passief gebruikt maar ook actief creëert. De verleiding is anders heel groot alleen te consumeren. En dat leidt ertoe dat de technologie de leerling ‘consumeert’. De basisschoolperiode is cruciaal. Tot de leeftijd van dertien jaar nemen leerlingen nog veel van je aan. Na die leeftijd wordt dat veel lastiger. Zeker als het om social media, gamen en smart phonegebruik gaat. De basisschoolperiode is daarom de tijd om leerlingen een goede basis mee te geven en ze te leren: 1. hoe ze zich tot technologie kunnen verhouden, met name ethisch en veilig 2. hoe technologie werkt: begripsvorming 3. hoe technologie toe te passen: ontwikkeling van vaardigheden. Hiermee leggen we de basis voor toekomstige kritische burgers, bewuste en vaardige ict-gebruikers en producenten van technologie met gevoel voor ethiek.” In jullie school werken leraren nog met krijtborden. Blijft dat zo? “Wij zien een digitaal scherm niet als vervanging van het krijtbord. Beide hebben hun eigen kwaliteiten. Zo kun je met een krijtbord beter een mooi handschrift laten zien en leerlingen laten ontdekken dat bij het maken van een bordtekening niet alles in één keer perfect kan zijn. Gaat het bij de leraar een keer mis en er moet worden geveegd, dan ervaren leerlingen het proces. Dat “Ouders op onze school geven aan dat we daarom juist nu met ict aan de slag moeten gaan.” is belangrijker dan het eindresultaat. Een digitaal scherm daarentegen biedt de mogelijkheid om de wereld van buiten naar binnen binnen te halen en om presentaties en lesmateriaal te ondersteunen. Voor ons is het scherm dus een aanvulling op het krijtbord.” Hoe reageren de ouders op het digitaal geletterd maken van leerlingen? Kijken ouders van de vrije school er anders tegenaan dan ouders van niet-vrijescholen? “De meeste ouders kiezen bewust voor een vrijeschool en staan doorgaans kritisch tegenover beeldschermen in de klas. Interessant is dat ouders vooral moeite hebben met de gejaagdheid die digitalisering met zich mee kan brengen. Je hoort steeds meer mensen zeggen dat ze bewuster en vaker hun mobiel uitzetten, notificaties uitschakelen of een ‘device-loze’ vakantie plannen. Ouders op onze school geven aan dat we daarom juist nu met ict aan de slag moeten gaan. Ouders en school samen. Nu kun je nog voorkomen dat het spelen van een spelletje op je mobiel, vlak voor het slapen gaan, een gewoonte wordt.” Hoe betrekken jullie de ouders bij dit proces? “Allereerst hebben we als team onze visie op ict bepaald en besloten dat we aan de slag gaan met ict en digitale geletterdheid. Ook hebben we eerst in het team de pedagogische kaders per klas 68

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Nadia Demaret Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk (groep) bepaald. Vervolgens is een ict-klankbordgroep van ouders gevormd. Daarin zitten zowel vooruitstrevende als meer behoudende ouders, met kinderen in de leeftijd van groep 1 tot en met groep 8. Met deze klankbordgroep bepalen we de doelen en het aanbod van de ict-leerlijn en verdelen we de verantwoordelijkheden tussen school en ouders.” Hoe is de aansluiting op de middelbare school? “Veel basisscholen zijn druk bezig om een leerplan ict-vaardigheid te maken. Elke school legt eigen accenten en elke leerling verlaat groep 8 met een eigen set aan kennis en vaardigheden. Ik kan me voorstellen dat het voor middelbare scholen lastig is om hierop aan te sluiten. Vice versa is het voor basisscholen onduidelijk wat het middelbaar onderwijs verwacht. Binnen vrijescholen is dit niet anders. Mijn indruk van vrije middelbare scholen is dat er bewust gebruik gemaakt wordt van ict-middelen in de klas, maar ik vraag me af of er al scholen zijn met een ict-leerplan. Maatschappelijk gezien valt het mij op dat ouders en leraren vaak denken dat jongeren tegenwoordig vanzelf ict-vaardig worden. Helaas zie ik het tegenovergestelde gebeuren: kinderen ontwikkelen zich op digitaal gebied zeer eenzijdig. Je ziet ze razendsnel typen op hun telefoon of handig navigeren door bijvoorbeeld Minecraft. Maar dat maakt ze nog niet ict-vaardig in brede zin. Daar is veel meer voor nodig, ook op de middelbare school waar jongeren op zoek gaan naar hun eigen persoonlijkheid en plek in de wereld. Ik ga er graag met het middelbaar onderwijs over in gesprek en hoop dat onze toekomstige ‘leerlijn digitale geletterdheid voor vrijescholen’ hen inspireert.” “De basisschoolperiode is de tijd om leerlingen een goede basis mee te geven en ze te leren: 1. hoe ze zich tot technologie kunnen verhouden, met name ethisch en veilig; 2. hoe technologie werkt: begripsvorming en begrijpen; 3. hoe technologie toe te passen: ontwikkeling van vaardigheden.” 69

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture