Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

Inleiding Van visie naar

Inleiding Van visie naar praktijk > Visievorming > Bijlagen > De onderwijsmensen die we spraken, proberen allemaal om digitale geletterdheid op een doordachte manier een plaats te geven in hun curriculum. Daar hebben ze allemaal hun eigen manieren voor. De sleutel voor hun succes ligt voor een groot deel in hun visie en in hun pedagogische relatie met hun leerlingen. Ze beseffen dat er voor digitale geletterdheid geen kant-en-klare recepten zijn. Ze realiseren zich terdege dat onderwijs in digitale geletterdheid vraagt om een structurele, curriculaire aanpak, maar ook dat er nog veel onzeker is. Dat vraagt om begrip van de dagelijkse – digitale – praktijk, ook die van het leven van leerlingen, hoe diffuus die soms ook is. Om leerlingen en hun digitale leven waar te nemen en te begrijpen, heb je intuïtieve, emotionele en informele vormen van kennis nodig. Je moet pedagogisch invoelend zijn. Tot slot: meestal lopen de dingen anders dan gepland. Of dat al dan niet goed afloopt, hangt af van de context. Zoals: de manier waarop individuele leraren reageren op onvoorziene, soms ingewikkelde digitale gebeurtenissen. En: de manier waarop er in het algemeen met leerlingen over hun digitale leven wordt gepraat, ook buiten de lessen. En: de manier waarop er wordt samengewerkt met de ouders. Al deze factoren komen in dit boek aan de orde. Leeswijzer Dit handboek is als volgt opgebouwd: Deel I: Van theorie naar visie > Waar komt digitale geletterdheid vandaan, en wat houdt het in? Waarom is het zo belangrijk? En hoe ontwikkel je een onderwijsvisie daarop? Uitmondend in een pleidooi voor een integrale aanpak, waarbij je rekening houdt met meer dan alleen maar meetbare kennis en vaardigheden. Deel II: Van visie naar praktijk > Welke stappen kun je zetten om digitale geletterdheid in je onderwijs te integreren? En hoe betrek je ook sociale aspecten en persoonsvorming daarbij? Gevolgd door leerzame ervaringen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Deel III: Bijlagen > Voorbeeld-leerlijnen, lestips en projectideeën, checklists, en handvatten voor gesprekken over internet met leerlingen. 6

Bijlagen > Van visie naar praktijk > Visievorming 1 Waarom is digitale geletterdheid nodig? > 1.1 – Hoe digitaal geletterd zijn leerlingen? > 1.2 – Wat betekent de veranderende wereld voor leerlingen? > 1.3 – Wat doet het onderwijs om leerlingen digitaal geletterd te maken? > 1.4 – Hoe nu verder? > 3 Visie ontwikkelen en keuzes maken > 3.1 – Uitgangspunten > 3.2 – Mensvisie > 3.3 – Maatschappijvisie > 3.4 – Onderwijsvisie > + SNAPCHAT + INTERNET OF EVERYTHING DEEL I Naar een visie 2 Begrippenkader > 2.1 – Van media-educatie naar mediawijsheid > 2.2 – Van mediawijsheid (en informatica) naar digitale geletterdheid > 2.3 – Digitale geletterdheid volgens SLO > 2.4 – ‘Digitale geletterdheid’ volgens SLO en Kennisnet > 2.5 – Programmeren en coderen > - ONLINE PESTEN - NEPNIEUWS - FILTER BUBBLE 4 Integrale aanpak > ■■ Taalvaardigheid > ■■ Sociale vaardigheden > ■■ Kritische levenshouding > ■■ Geef het goede voorbeeld > ■■ Schoolveiligheid > ■■ Circle of influence > ■■ Integrale aanpak > ■■ Tot slot > 7

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...