Views
1 week ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

8 Pioniers in digitale

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Jeroen Clemens Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Verschillende onderzoeken tonen aan dat leerlingen daar niet uit zichzelf over beschikken en dat merk ik ook in de klas. Ze zijn zelf vaak tevreden over hun werk, maar krijgen bijvoorbeeld voor een profielwerkstuk feedback dat de bronnen niet betrouwbaar zijn of dat er te veel knip- en plakwerk in zit. Ook zeggen ze al snel dat ‘er geen informatie over is’, terwijl ze eigenlijk niet goed weten hoe ze die informatie goed kunnen vinden en kiezen.” Hoe past jouw ‘online geletterdheid’ in de digitale ontwikkelingen in het onderwijs? “Het valt grotendeels samen met informatievaardigheden: aan de ene kant door de nadruk te leggen op vaardigheden van hogere orde, zoals analyseren, evalueren, synthetiseren en communiceren. Aan de andere kant doordat taal een belangrijk onderdeel is van informatievaardigheden.” Welke tips heb je voor scholen die ermee aan de slag willen? “Neem dit onderwerp op in de onderwijsvisie en definieer goed wat de leerlingen moeten kunnen. Betrek hierbij de leraren, want zij kunnen het beste inschatten hoe het in hun vak geïntegreerd kan worden. En ga daarna aan de slag met hen die willen vernieuwen met deskundige hulp. Maar: introduceer dit gedeelte van digitale geletterdheid niet als apart vak. Hierbij komt de transfer naar het leren bij andere vakken niet tot stand. Integreer het in de vakken en geef in elk geval Nederlands de opdracht het in het curriculum op te nemen. Dit is bijvoorbeeld gedaan tijdens een ontwerp- en onderzoeksproject bij de school Piter Jelles !mpuls in Leeuwarden. Daar zijn nieuwe lessen gemaakt, gericht op alle fasen: het zoeken van informatie, kiezen, beoordelen op bruikbaarheid en deugdelijkheid, synthese in een nieuwe tekst, en communiceren. “Online geletterdheid valt grotendeels samen met informatievaardigheden” Daarnaast kunnen bestaande lessen uitgebreid en verbeterd worden. Dat is bijvoorbeeld gedaan bij Vathorst in Amersfoort. Daar werkt Nederlands samen met andere vakken via thema’s. Zoals bij geschiedenis. In een lessenserie waar de leerlingen een onderzoek moesten doen en een werkstuk moesten maken, hebben we in de opdracht alle bronnen weggehaald en de leerlingen juist geleerd om bronnen te zoeken, te kiezen en te gebruiken. Je kunt ook een begin maken door te kijken welke ‘uitdagingen’ je bij de leerlingen tegenkomt, zoals slechte werkstukken, en daarmee aan de slag gaan.” 72

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Jeroen Clemens Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Je begeleidt leraren en ontwikkelteams; hoe gaat dat in zijn werk? “Ik gebruik daarbij een bottom-up strategie met een groepje leraren van Nederlands of van verschillende vakken die er interesse voor hebben. Zij ontwerpen lessen waarin ze ‘online geletterdheid’ integreren. Ik begin altijd met verhelderen waarom dit onderwerp zo belangrijk is in het onderwijs en bekijk daarna welke vragen de leraren zelf het meeste bezig houden. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we meer aandacht besteden aan informatie zoeken – of wat moeten we met ‘alternative facts’? Dit kun je uitbreiden met onderzoek, door de leerlingen vooraf en achteraf te testen, en met controlegroepen te werken. Evalueer wat de leerlingen en leraren geleerd hebben, en vraag hun mening. Soms zijn controlegroepen niet mogelijk; in dat geval kijken we naar de verandering in vaardigheden. En we gaan zelf lessen ontwerpen. Dat werkt het beste als ze materiaal van andere leraren herontwerpen, uitproberen en daarna terugkijken.” Lees meer van Jeroen Clemens “Een voorbeeld van een lesmodule die ik gebruik is Verborgen Familieleden. Daarbij krijgen de leerlingen de opdracht om via internet informatie te vinden over een verre voorouder van ze en daar een levendig verhaal over te schrijven.” 73

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum