Views
11 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

8 Pioniers in digitale

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Patrick Koning Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk “Leerlingen vinden zichzelf ‘bewust bekwaam’. Maar in werkelijkheid zijn ze ‘onbewust onbekwaam’.” - PATRICK KONING Patrick Koning (docent mbo) over digitale geletterdheid op het vmbo Een toekomstig bouwvakker of tandartsassistent heeft beroepsmatig andere digitale vaardigheden nodig dan een vwo-leerling die biologie wil studeren. “Maar ze hebben wel dezelfde basis nodig – iedereen moet digitaal een verzekering kunnen afsluiten, effectief informatie kunnen vinden en goede wachtwoorden hebben,” zegt Patrick Koning. Koning is trainer en ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College, en auteur van het boek Mediawijsheid in de klas. We interviewden hem over zijn visie op digitale geletterdheid in het vmbo. Als mbo-docent krijg je vmbo’ers in de klas – hoe staat het met hun digitale vaardigheden? “Zelf denken ze dat ze enorm mediawijs zijn, terwijl dat eigenlijk best tegenvalt. Dat zorgt voor een didactische uitdaging voor mij als docent. Als ik ze niet serieus neem en de les begin met de mededeling: ‘Vandaag gaan we het hebben over veilige wachtwoorden,’ dan gaan ze achter overleunen en roepen ze dat ze al lang weten hoe dat werkt. 74

8 Pioniers in digitale geletterdheid - Patrick Koning Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Vmbo-leerlingen weten heus wel hoe je kunt snapchatten, een filmpje maken voor YouTube, een jurkje bestellen bij H&M, of posten op Facebook. Dat noem ik ‘mediavaardig’. Maar mediawijsheid, het bewust omgaan met media, dat ontbreekt meestal. Ze vinden zichzelf ‘bewust bekwaam’. Maar in werkelijkheid zijn ze ‘onbewust onbekwaam’, volgens het Four Stages of Compentence-model van Burch. Er is dus een andere aanpak nodig om ze te motiveren. Bijvoorbeeld: ‘Vandaag gaan we bezig met wachtwoorden. Daar weten jullie natuurlijk alles al van, dus bedenk maar een goed wachtwoord.’ Via Socrative verzamel ik vervolgens alle wachtwoorden. Op die manier activeer je hun voorkennis, en omzeil je de discussie over hun – soms gebrekkige – vaardigheid. “Ideale basis-competenties van een VMBO’er: zoeken, filteren, beoordelen, verbinden, benutten, bewaken, publiceren, evalueren en reflecteren.” Dan laat ik ze een filmpje zien waarin uitgelegd wordt aan welke criteria een goed wachtwoord moet voldoen; die criteria laat ik ze opschrijven. Daarna stemmen we klassikaal via Socrative welke van hun zelfverzonnen wachtwoorden het beste zijn. Over de top 3 ga ik met de klas in gesprek, om op die manier de criteria te behandelen. Beroepsmatig heeft elke praktijkschool-leerling andere digitale vaardigheden nodig: de een wordt bouwbakker en zoekt klussen via Werkspot, de ander wordt tandartsassistent en moet apparaten kunnen instellen. Maar goede wachtwoorden hebben ze allebei nodig. Ook moeten ze allebei online een verzekering kunnen afsluiten, en effectief informatie kunnen vinden op internet.” Welke vaardigheden zouden vmbo-leerlingen idealiter moeten hebben als ze klaar zijn? “Ik zou graag zien dat ze dezelfde basis al binnen hebben; competenties als: zoeken, filteren, beoordelen, verbinden, benutten, bewaken, publiceren, evalueren en reflecteren. Zodat we op het mbo aandacht kunnen besteden aan de transfer naar de maatschappelijke context waarin andere zaken belangrijk worden. Zoals het online regelen van studiefinanciering en verzekeringen. En de transfer naar de beroepscontext, waarin toekomstige verpleegkundigen bijvoorbeeld leren na te denken over de ethiek rond het delen van patiëntinformatie via internet.” Waar liggen de kansen voor vmbo-scholen om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden? “Er wordt wel aandacht gegeven aan digitale vaardigheden, maar vaak is dat nog incidenteel. De winst is vooral te behalen op de transfer van die ene les, naar het vakoverstijgende niveau en het dagelijks leven van de leerling. De uitdaging is om leerlingen de concepten achter de gebruikte internet-applicaties te leren, zodat ze die kunnen blijven toepassen in een wereld die constant in verandering is. 75

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture