Views
10 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Braemar House Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Braemar House: “We herzien ons curriculum elke drie jaar” De Braemer House School in Brantfort, Ontario, Canada is een School: Braemar House School, kleine privéschool, waar kinderen tussen de 6 of 7 (leerjaar 1) en Brantfort in Canada Schooltype: basisschool 14 jaar (leerjaar 8) naar school gaan. De school volgt voor het Aanpak: een doordachte aanpak van overgrote deel het curriculum van de staat Ontario. Maar voor digitale geletterdheid, op basis van een digitale geletterdheid heeft de school een eigen curriculum flexibel curriculum ontworpen. Aantal leerlingen: 117 78

9 Schoolvoorbeelden - Braemar House Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Het onderwijs in Canada lijkt wat betreft indeling veel op dat van ons. Ook zij kennen in de regel een zesjarige basisschool en een zesjarige middelbare school (highschool). Hoe de leerjaren precies zijn verdeeld, hangt van de provincie af. Canada heeft namelijk geen nationaal ministerie van onderwijs, maar elke provincie heeft zijn eigen ministerie dat het onderwijsbeleid bepaalt. Het overgrote deel van de scholen zijn ‘public schools’ door de overheid gefinancierd. Ook bestaan er privéscholen die niet verplicht zijn om het onderwijsbeleid van de provincie te volgen. “We maken de kinderen vertrouwd met technologie, alsof het een pen, een rekenmachine of een schaar is.” In Canada is geen nationaal of provinciaal curriculum voor digitale geletterdheid. Scholen kunnen de National Educational Technology Standards gebruiken, maar zijn dat niet verplicht. Het curriculum van de Braemar House School is geïnspireerd op de National Educational Technology Standards, aangepast en aangevuld met de dingen die de school relevant en belangrijk vindt voor hún leerlingen. Het resulteerde in een curriculumdocument waarin nauwkeurig staat beschreven wat leerlingen elk leerjaar moeten kennen en kunnen. Directeur Pam Krason vertelt wat ze hebben gedaan en waarom. Hoe zijn jullie tot een eigen curriculum digitale geletterdheid gekomen? “Als kleine onafhankelijke school hebben we een enorme hoeveelheid tijd gestoken in het maken en implementeren van dit document. We hebben gekeken naar de nationale standaarden en de filosofie die daarachter zit. Dat hebben we naast onze eigen ideeën gelegd en dat alles samengevoegd tot een document waar we tevreden over zijn. We hebben dit curriculum in 2009 geschreven en in 2010 uitgerold. Omdat continu veel verandert – dingen verouderen en er komt veel nieuws bij – herzien we het document elke drie jaar. Ons uitgangspunt was de behoeften van onze leerlingen en de doelen die we ons zelf stelden. Onze klassen zijn klein, 16 leerlingen. We weten dat onze kinderen in de 1ste klas (groep 3 in Nederland) al vrij makkelijk met ict omgaan. Ze liggen voor op het landelijk gemiddelde. Om er zeker van te zijn dat we de behoeften van deze leerlingen konden ondersteunen, moesten we een sterk onderwijsprogramma hebben. “We hebben gekeken wat onze belangrijkste doelen waren. Wat zijn de vaardigheden die de kinderen aan het eind van het schooljaar onder de knie moeten hebben? En is het realistisch en mogelijk wat we willen doen? Neemt het niet te veel tijd in beslag en leidt het niet af van ons basis curriculum? Kan het aanleren van deze vaardigheden worden ingebed in verschillende vakken? En is het allemaal te doen voor leraren? 79

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
achterblijvers in de digitale wereld?
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug
Onderwijs & ICT
TITEL POWERPOINT PRESENTATIE - Innovatief in Werk
VOET @ 2010 - Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be
Interview met Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad Passend ... - Sdu
schoolkalender 2010-2011 - Primair Openbaar Onderwijs Lochem
Kunstmenu Dordrecht - Stichting Tobe
SVS-APOTHEOSE - Stichting Vlaamse Schoolsport
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture