Views
7 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Braemar House Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk In elke klas staan computers die dagelijks worden gebruikt als vanzelfsprekend onderdeel van de les. Het maakt niet uit of het gaat om het uittypen van formele projecten of essays, of knoppen vaardigheid oefenen, coderen, onderzoeksvaardigheden… het komt elke dag aan de orde.” Welke keuzes heeft u gemaakt en waarom? “We willen dat onze kinderen verantwoordelijke 21e eeuwse leerders worden. Online veiligheid is essentieel. Daarnaast zijn onderzoeksvaardigheden belangrijk: hoe zoek je effectief op internet? Leerlingen moeten niet alleen Wikipedia kennen, maar zich ook realiseren dat er andere geweldige websites bestaan die je kunt gebruiken. Ze moeten leren hoe ze documenten bewerken en opslaan. Weten hoe je iemand beleefd e-mailt, een website maakt, een video kunt embedden, verschillende programma’s kunt gebruiken…. Het gaat niet alleen om basisvaardigheden, maar ook om diepere vaardigheden. “Bij onze oudere leerlingen willen we niet dat ze alleen Word gebruiken. We zeggen: ‘Vind een goede website, vind een nieuw programma en test het zelf.’ Er is zo veel beschikbaar. We maken de kinderen vertrouwd met technologie, alsof het een pen, een rekenmachine of een schaar is. Het is gewoon een ander middel voor ze. We realiseren ons dat in een continu veranderende wereld, het werk dat deze kinderen gaan doen nog niet bestaat. Dat betekent dat ze minimaal deze vaardigheden nodig hebben.” De leerdoelen zijn per klas nauwkeurig omschreven. Hoe brengen jullie ze in de praktijk? “We nemen het gewoon op in onze dagelijkse lessen. Elke leerling heeft toegang tot de server met een eigen wachtwoord. Ze kunnen hun documenten daar opslaan of op een usb – dat is een van de eerste dingen die we ze leren. Het komt heel vanzelfsprekend aan bod. Bijvoorbeeld bij een les over poëzie in de 1ste klas, kan een leraar zeggen: ‘Ik wil dat je je gedicht nu gaat uittypen.’ Het duurt misschien 2 lessen om een heel klein gedicht uit te typen, maar intussen leren ze hoe ze een document moeten openen, hoe ze het lettertype kunnen veranderen enzovoort. Het is een heel kleine les gebaseerd op een taalles. 80

9 Schoolvoorbeelden - Braemar House Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Het kan in alle lessen. We zeggen niet: nu gaan we computerles doen. Het is echt volledig geïntegreerd in elk vak. Zo hebben we ook ‘social studies’, waar we praten over de oorspronkelijke bewoners van Canada, de indianen. De leerlingen loggen in op hun computer en zoeken samen met de leraar naar informatie op internet over indianen.” Wie maakt de lessen? “Soms worden bepaalde programma’s ons aangeraden, bijvoorbeeld door het ministerie van onderwijs. Als onze leraren een paar daarvan goed vinden, gebruiken we die. Leraren vinden zelf vaak ook leermiddelen, of creëren een project dat ze met de leerlingen willen doen. Het is gewoon uitproberen. Het hoeven niet altijd heel bijzondere dingen te zijn, maar het maakt kinderen vertrouwd met technologie. Welk programma je gebruikt hangt van je doel af. We gebruiken vooral Microsoft Office, maar hebben ook e-books science, geschiedenis en aardrijkskunde en maken gebruik van online internationale wiskundebronnen. We willen hun vaardigheden op alle gebieden meegeven. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan financiële geletterdheid en laten onze 7de en 8ste klassers een budget maken met een Excel spreadsheet. Gedurende een paar maanden werken ze aan een levensecht budget door Excel te gebruiken. Het zijn geen specifieke lessen voor de technologie. De technologie past bij alles wat je doet.” In hoeverre kan de school eigen keuzes maken? Of worden jullie beïnvloed door externe belanghebbenden? “Als onafhankelijke school krijgen we nauwelijks steun van bedrijven. Handig was dat een aantal bedrijven goedkope software verkocht. Bij alle keuzes voor materiaal die we maken, staan onze doelen centraal. Als er nieuwe technologie of een nieuw programma verschijnt, beoordelen we of we dat binnen onze vakken kunnen gebruiken. Dat er iets nieuws verschijnt, betekent niet dat we het automatisch gebruiken. Ik vraag een van mijn leraren om het met zijn leerlingen uit te proberen. Als we het als team de moeite waard vinden en het past in onze doelen, dan beslissen we over aanschaf.” Hoe digitaal geletterd zijn jullie leraren? “Alle leraren zijn lid van de Ontario College of Teachers en dus allemaal bevoegd. We doen veel aan professionele ontwikkeling. Toen we met Whiteboards begonnen te werken, hebben we extern deskundigen ingehuurd om leraren er volledig vertrouwd mee te maken. Komend schooljaar komen er twee nieuwe leraren en die werk ik helemaal in, ook op digitaal gebied. En we hebben leraar-mentoren om elkaar te helpen. Het is onderdeel van hun professie – alle onderdelen van digitale geletterdheid, van het gebruik van Word tot digitaal burgerschap. De jonge leraren hebben dat ook in hun opleiding gehad. In de herfst beginnen we met programmeren. Ik heb hun een link gestuurd met informatie over wat we gaan doen. Als ze vragen hebben, kunnen ze mij dat laten weten. Dan koppel ik ze aan een andere leraar die er al mee werkt.” 81

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
digitale versie van de Smakelijk! - Facilicom
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Handboek Goed Doen 2.0 - Mijn Kind Online
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --