Views
7 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Stichting Prodas: “Digitale geletterdheid saai? Niet in het Ontdeklab.” De scholen van Stichting Prodas zetten samen in op ‘eigentijds Bestuur: Prodas leren’. Leerlingen komen op verschillende manieren in aanraking Schooltype: primair onderwijs Aanpak in één zin: Het startpunt om aan de met techniek, ict en duurzaamheid. De Ontdeklabs zijn daarbij een slag te gaan met digitale geletterdheid, belangrijk startpunt. zo tastbaar mogelijk: twee fysieke lokalen waarin leerlingen met verschillende mogelijkheden van techniek in aanraking komen. Aantal leerlingen: 4300 86

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk We spraken met Tessa van Zadelhoff, projectleider onderwijsinnovatie bij Prodas en het Ontdeklab, en met Franka van Deursen en Jeroen Vrijnsen, innovatoren bij het Ontdeklab. Van Deursen: “Hier kunnen leraren zien wat er allemaal mogelijk is. Vaak is dat pas het begin van hele interessante nieuwe lessen, gewoon in de eigen klas.” Hoe is het Ontdeklab van de grond gekomen? Van Deursen, leraar bij Prodas en het Ontdeklab: “In 2013 formuleerde het bestuur van Prodas een duidelijke doelstelling. Met alle 25 basisscholen uit het bestuur moest een stap gezet worden op het gebied van onderwijsinnovatie, aansluitend op de visie en het karakter van elke school. Er moest genoeg ruimte zijn voor de eigen inbreng van elke school en voor verschillen, maar de richting was duidelijk: met zijn allen een stap zetten naar echt 21e eeuws onderwijs. Kinderen digitale vaardigheden bijbrengen is daar een belangrijk onderdeel van.” Van Zadelhoff: “Als projectleider onderwijsinnovatie heb ik toen gezegd: “We hebben een fysieke ruimte nodig. Een lokaal waarin we met leerlingen en leraren aan de slag kunnen. We begonnen met een aantal losse materialen: tablets en robotjes. Een van de muren werd groen geverfd, zodat we greenscreen video’s met leerlingen konden maken. Starten vanuit een fysieke ruimte was een heel bewuste keuze. Ik wilde niet beginnen vanuit abstracte lesplannen of leerdoelen. In het Ontdeklab kunnen leerlingen en leraren op een vrije manier aan de slag met technologie, ze kunnen er dingen uitproberen en ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Op dit moment zijn er twee Ontdeklabs: een in Someren en een in Deurne. Wat kun je allemaal doen in het Ontdeklab? Vrijnsen: “Leerlingen en leraren kunnen met van alles aan de slag. Denk aan vinylplotting, het bouwen van een spaghettitoren, ontdekken hoe een Bee-bot werkt, spelen met Little Bits, ontwerpen met 3D-pennen, programmeren met verschillende materialen. Veel van de materialen zijn voor leerlingen en leraren niet bekend als ze er in het Ontdeklab mee in aanraking komen. Dat wekt een wereld van verwondering op.” “Starten vanuit een fysieke ruimte was een heel bewuste keuze. Ik wilde niet beginnen vanuit abstracte lesplannen of leerdoelen.” Van Deursen: “Leerlingen leren in het Ontdeklab op een hele intuïtieve manier. Er zijn bijvoorbeeld veel mooie materialen om met computational thinking aan de slag te gaan, op een online, maar ook op een offline manier. De kinderen hebben razendsnel door hoe dat moet. De opdracht waar leerlingen mee aan de slag gaan is bijvoorbeeld: bouw een robot die uit zichzelf kan tekenen. Dat doet elk groepje met eigen materiaal, sommige zonder ict, zoals het groepje dat met een melkschuimer en pennen aan de slag gaat. Andere groepjes programmeren een Bee-bot of gaan aan de slag met software om te leren programmeren.” 87

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
Digitaal Praktisch Handboek - Stichting Veilige Paardensport
Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…Sociale ... - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
digitale versie van de Smakelijk! - Facilicom
Handboek Goed Doen 2.0 - Mijn Kind Online
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
PrOmotie Digitaal & PrOdigiwijs werken - MN Training
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving