Views
5 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Waarom is het volgens jullie zo belangrijk dat scholen leerlingen digitale vaardigheden meegeven? Van Deursen: “Laat ik een heel concreet voorbeeld geven. Er is steeds meer mogelijk met 3D-printen. Deze technologie wordt voor steeds meer maatschappelijke toepassingen ingezet. Het is dan goed om leerlingen bekend te maken met die technologie. Als je googelt op wat er mogelijk is met een 3D-printer, vind je ook modellen voor werkende pistolen. Wij kiezen er heel bewust voor om hier in de lessen aandacht aan te besteden. Kinderen komen het anders op eigen houtje toch wel tegen. We leggen uit dat het verboden is en laten kinderen erover met elkaar in gesprek gaan. Zo leer je ze om bewust en kritisch na te denken over de positieve en negatieve aspecten van technologische ontwikkelingen.” Van Zadelhoff: “Het gaat erom dat ze op een analytische manier leren werken met technologie, dat ze leren dénken over technologie. Dat ze leren dat ze technologie niet alleen passief hoeven te consumeren, maar dat ze het ook actief kunnen produceren en naar hun hand kunnen zetten. De school moet daarbij de touwtjes stevig in handen houden. De reden dat we moeten inzetten op digitale vaardigheden is niet dat er volgens het bedrijfsleven te weinig programmeurs zijn. Wat het bedrijfs leven van scholen wil, mag nooit volledig bepalend zijn voor wat scholen doen. Inzetten op digitale vaardigheden doe je omdat je er als onderwijsinstantie van overtuigd bent dat leer lingen in de 21e eeuw voldoende beslagen ten ijs moeten komen op dit gebied. Daarom is het ook zo goed dat onze Ontdeklabs ván en vóór het onderwijs zijn. De vraag wat je er kunt leren staat altijd voorop.” Het structureel inpassen van digitale vaardigheden in het onderwijs, hoe doen jullie dat? Van Deursen: “Het omgaan met materiaal en technologie is niet voldoende om leerlingen digitaal geletterd te maken. Daar moet je ook lessen over geven, begeleiding bieden, gesprekken over voeren. We volgen het model van Kennisnet en SLO, waarbij een integrale benadering voorop staat. Dus niet alleen leren werken met technologie en leren begrijpen hoe computers ‘denken’, maar ook reflecteren op de invloed van die technologie op mens en maatschappij. Weten wat betrouwbare informatie is en wat niet, en hoe je media consumeert én produceert. Digitale geletterdheid is zo breed. Als je wilt dat leerlingen een goede basis meekrijgen, is vooral de rol van de leraar cruciaal. 88

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Daarom is het belangrijk dat we de materialen uit het Ontdeklab uit de gadgetsfeer halen. Het gaat er niet om dat leerlingen en leraren denken: ‘o, wat een leuke robot’, maar dat die robot een interessant startpunt vormt voor goede lessen die zijn verbonden met leerdoelen.” “Alle scholen van ons bestuur kunnen gebruik maken van de materialen in de Ontdeklabs en van speciale Ontdeklab-leskisten.” Van Zadelhoff: “We werken er met alle scholen samen hard aan om digitale geletterdheid op een structurele manier in het onderwijs in te passen. Het team rond de Ontdeklabs bestaat uit aanjagers zoals Van Deursen en Vrijnsen. Uiteindelijk draait het om de stap naar de lessen in de klas: hoe zorg je dat leraren geregeld aandacht besteden aan digitale vaardigheden in hun lessen? Dat doen we bij Prodas niet met aparte lessen in digitale geletterdheid, het is juist de bedoeling dat aandacht voor deze vaardigheden wordt geïntegreerd in de huidige lessen.” Is een bezoek aan het Ontdeklab vaak hetzelfde? Vrijnsen: “Juist niet. We leveren iedere keer weer maatwerk. We kijken hoe leerkrachten omgaan met digitale vaardigheden in hun lessen. Daarbij zijn de kenmerken van de school en de leerlingen ook heel belangrijk. Op sommige scholen moet men hard werken om ervoor te zorgen dat de basis op orde is. Dan richt je je les in het Ontdeklab toch op een hele andere manier in dan voor een school waarbij dat niet zo is. “ De Ontdeklabs zijn een mooie manier om verbinding met de buitenwereld te leggen. Vrijnsen: “Het uitgangspunt van de Ontdeklabs is delen. Alle scholen van ons bestuur kunnen gebruik maken van de materialen in de Ontdeklabs en van speciale Ontdeklab-leskisten. Maar ook scholen die onder een ander bestuur vallen zijn welkom om langs te komen en inspiratie op te doen. Het mooie is dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. En niet alleen scholen komen langs, maar ook leraren en leerlingen van pabo’s in de regio, teams en klassen van andere scholen, medewerkers van bedrijven en ga zo maar door. We krijgen dankzij het bedrijf van ouders van leerlingen een zonnepaneeltafel in het Ontdeklab. En een gepensioneerde groenteboer uit de omgeving gaat in de Ontdeklabtuin lessen geven over vergeten groenten.” Hoe houd je in de gaten dat er een goede balans is tussen de verschillende vaardigheden in het onderwijs? Vrijnsen: “In de Ontdeklabs gaan we heel concreet aan de slag met ict-basisvaardigheden en computational thinking. Uiteindelijk is het de bedoeling dat leraren dit oppakken en hier zelf in de klas mee verder gaan. De andere twee vaardigheden die onder digitale geletterdheid vallen: informatievaardigheden en mediawijsheid, komen in de Ontdeklabs minder duidelijk terug. Daarom heb ik van het bestuur de opdracht gekregen om lessen hierin te stimuleren. Dat doe ik door gastlessen te geven en door 89

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet