Views
4 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk leraren te laten zien hoe ze in hun lessen aandacht aan deze vaardigheden kunnen besteden. Hiervoor hebben we intern ook een opleiding mediawijsheid opgezet.” Hoe kun je lessen digitale geletterdheid op een goede manier integreren met bestaande vakken? Vrijnsen: “ Het belangrijkste is dat leraren de verbinding weten te leggen tussen lessen in digitale geletterdheid, de actualiteit en de inhoud van de lessen op school. Verbind begrijpend lezen eens met nieuwsbegrip. Laat leerlingen een video maken over hun schoolreisje. Het gaat erom dat je durft te improviseren en het aandurft om de methode los te laten.” Hebben leraren veel ondersteuning nodig op dit gebied? Van Deursen: “We gaan in de Ontdeklabs aan de slag met de leerlingen, maar de belangrijkste doelgroep is eigenlijk de leraren. Je wilt bij hen iets op gang brengen. Daarom voeren we altijd gesprekken, voor en na het bezoek. We bespreken de verwachtingen en we vragen wat ze gezien hebben, wat ze interessant vonden en waar ze mee verder willen. Een ander belangrijk middel dat we inzetten zijn de uitleenkisten. In die kisten zitten materialen en lesideeën uit het Ontdeklab. Zo proberen we het leren met technologie steeds meer in de klas te krijgen. Ook presentaties die wij geven over verschillende technologieën zijn door leraren in de cloud te vinden. Ze kunnen daar zelf mee aan de slag.” Vrijnsen: “Veel leraren zijn toch bang dat de technologie het op het laatste moment laat afweten. Het Ontdeklab biedt dan een veilige omgeving waarin je het allemaal uit kunt proberen. En we laten zien dat wij het ook niet altijd weten, dat de dingen het hier ook wel eens niet doen en dat we dan improviseren en met iets anders komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat leraren dit soort dingen ook sneller in hun eigen lessen durven te doen.” Van Deursen. “Doordat wij veel leraren in het Ontdeklab zien, breidt de samenwerking met hen zich uit als een olievlek. Leraren kennen ons, durven ons om hulp te vragen. En ook wij doen ook niet alsof we de wijsheid in pacht hebben en schakelen regelmatig de hulp van de leraren in. Bijvoorbeeld om nieuwe materialen uit te testen en te reviewen.” 90

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk In de Ontdeklabs gaan leerlingen heel intuïtief te werk. Leren ze wel iets als ze alleen ontdekkend werken? Vrijnsen: “In het Ontdeklab worden leerlingen niet aan hun lot overgelaten, integendeel. We geven ze altijd een duidelijke opdracht mee. Bijvoorbeeld: maak een robot die uit zichzelf kan tekenen. Leerlingen gaan dan met verschillende materialen aan de slag en leren spelenderwijs, met vallen en opstaan. Maar ze krijgen daarbij wel begeleiding en ze kunnen zich vasthouden aan het gestelde doel. Ze zijn dus niet zomaar iets aan het doen.” Hoe meten jullie of wat jullie doen ook echt effect heeft? Van Zadelhoff: “We hebben op verschillende manieren geprobeerd om onderzoek te koppelen aan de praktijk in de Ontdeklabs. Dat blijkt erg lastig te zijn. Vaak worden de onderzoeks gelden, als puntje bij paaltje komt, toch niet toegekend. Dat is heel zonde, want er gebeurt hier genoeg wat je zou kunnen onderzoeken.” Van Deursen: “Tegelijkertijd heeft de wetenschap ook niet altijd het laatste woord over wat goed onderwijs is en wat niet. Niet alle positieve effecten die je in de klas terugziet, zijn duidelijk te vangen in wetenschappelijk onderzoek. Niet alles is meetbaar, maar de positieve effecten zijn voor ons wel heel merkbaar. Als je ervan uitgaat dat iets evidence based moet zijn voordat je eraan begint, dan probeer je nooit iets uit. We zijn er waakzaam voor om alleen maar te willen doen wat wetenschappelijk bewezen is.” Kun je een voorbeeld geven van zo’n merkbaar positief effect? Van Deursen: “De instructies voor bijna alle vakken zijn talig. Om te begrijpen wat er bijvoorbeeld met rekenen van leerlingen verwacht wordt, moeten ze zich vaak door stukken tekst heen worstelen. Denk maar aan de bekende verhaaltjessommen. Leerlingen die minder goed zijn in begrijpend lezen, ervaren daardoor moeilijkheden bij bijna alle vakken. Voor die kinderen is het Ontdeklab een verademing. Je mag zelf aan de slag, je mag het zelf uitzoeken, je hoeft er niet via de weg van de taal achter te komen hoe het moet. Dit zijn vaak de leerlingen die hun leraren tijdens zo’n bezoek aan het Ontdeklab enorm verrassen. Ineens zijn zíj het die indruk maken, die sneller gaan dan de andere leerlingen. Dat doet wat met de leerling, maar ook met zijn leraar.” 91

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
achterblijvers in de digitale wereld?
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Workshop De rechtspraak als digitale toezichthouder - rechtspraak nl --
20150409_Levenswijs Mediawijs6
Digitaal dicteren en spraakherkenning in een EPD omgeving
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
rapport-icils2013nederland
Handboek%20GOED%20DOEN%202.0%20Mijn%20Kind%20Online%20%26%20Kennisnet
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
Mensen zonder wensen bestaan niet - De Noorderbrug