Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Hoe belangrijk is de rol van het bestuur voor innovatie op de scholen? Van Deursen: “Die rol is cruciaal. Het bestuur van Prodas wil scholen graag veel ruimte bieden voor innovatie. Daarvoor is een werkgroep opgericht: Technologie & Innovatie. Prodas21 is de werkgroep die zich bezighoudt met alle innovatie binnen Prodas. Er is bijvoorbeeld ook een innovatiefonds. Medewerkers van alle scholen kunnen ideeën voor projecten indienen. Zo zijn er leraren die een innovatietour door het land organiseren, of die experimenteren met bewegend leren. Het idee is dat de vernieuwingen echt van de werkvloer moeten komen. Het bestuur geeft (financiële) ruimte en creëert de juiste omstandigheden. De scholen geven er vervolgens invulling aan.” Wat hebben andere scholen nodig om iets soortgelijks van de grond te krijgen? Van Zadelhoff: “Het gaat om de combinatie van al die verschillende schakels. De aanjagers op de werkvloer, de schoolleiders, het bestuur. Laat aan elkaar zien dat het mis kan gaan en mis mag gaan. Bouw een open, goed zichtbare proeftuin en ga het gewoon proberen met elkaar.” Wat vraagt het op praktisch gebied? Van Zadelhoff: “Als je deze beweging binnen verschillende scholen van de grond wilt krijgen, dan komt daar heel veel regelwerk bij kijken. Je moet je er niet in vergissen dat een Ontdeklab enorm veel onderhoud nodig heeft. Wanneer iets kapot gaat, dan moet je het maken of zorgen dat het wordt gemaakt. Lege batterijen moet je vervangen en op voorraad hebben. Het is allemaal heel simpel, maar het moet wel gebeuren.” Wat moet je in huis hebben om jullie rol te vervullen? Van Deursen: “Het belangrijkste is dat je je kunt verplaatsen in de leraar en dat je begrijpt waar zij tegenaan lopen. Dat er niet altijd tijd is en dat er heel veel op je afkomt. Misschien heb je kinderen in de klas die je niet zo’n vrije opdracht kunt geven. Of dat je in je hoofd net even bezig bent met hoe het vandaag met een bepaalde leerling gaat. Wij zijn allemaal zelf leraar geweest en we begrijpen hoe dit werkt. Je merkt dat dat enorm helpt.” 92

9 Schoolvoorbeelden - Stichting Prodas Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Tegen welke belemmeringen loop je aan? Van Deursen: “Op dit moment lopen we onszelf een beetje voorbij. We hebben weinig tijd om onderling af te stemmen. In alle scholen van Prodas is veel beweging op het gebied van innovatie en digitale vaardigheden. Er wordt een groot beroep gedaan op de Ontdeklabs door de scholen van ons bestuur en er komen ook nog andere scholen langs. Het wordt dus soms wat veel. Maar dit is wel de situatie die we graag wilden zien. Het bestuur geeft nog steeds ruimte om het verder op te pakken en staat open voor opschaling als dat nodig blijkt. Zo kunnen we steeds weer manieren vinden om het verder te ontwikkelen.” Wat mag je echt niet missen bij een bezoek aan het Ontdeklab? Van Deursen: “Het kind dat met een succeservaring weggaat. Het is zo mooi om te zien hoe trots kinderen zijn als ze zelf het antwoord vinden op vragen, als ze zelf hebben leren werken met een moeilijk programma, als ze op hun eigen manier de opdracht hebben voltooid. Dat geeft zelfvertrouwen en zin om verder te ontdekken. Een mooiere basis voor leren vind je niet snel.” Samenvatting Prodas ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ In de Ontdeklabs gaan leerlingen en leraren concreet aan de slag met ict-basisvaardigheden en computational thinking. Niet alleen leren werken met technologie en leren begrijpen hoe computers ‘denken’, maar er wordt ook gereflecteerd op de invloed van technologie op mens en maatschappij. De visie op digitale geletterdheid is een brede. De rol van de leraar is cruciaal: niet met aparte lessen in digitale geletterdheid, het is juist de bedoeling dat aandacht voor deze vaardigheden wordt geïntegreerd in de reguliere lessen, het Ontdeklab dus uit. Er worden (vanuit het Ontdeklab) gastlessen gegeven in informatievaardigheden en mediawijsheid. Zo zien leraren hoe ze in hun lessen aandacht aan digitale geletterdheid kunnen besteden. Het bestuur biedt een interne opleiding mediawijsheid aan om dit te ondersteunen. Het kind gaat met een succeservaring weg uit het Ontdeklab. Het is mooi om te zien hoe trots kinderen zijn als ze zelf het antwoord vinden op vragen, als ze zelf hebben leren werken met een moeilijk programma, als ze op hun eigen manier de opdracht hebben voltooid. Dat geeft zelfvertrouwen en zin om verder te ontdekken. 93

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
oratie - Open Universiteit Nederland