Views
8 months ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Cartesius 2: “Leren programmeren, maar niet zonder filosofie” Cartesius 2 is een vernieuwende school in Amsterdam, voor havo School: Cartesius 2, Amsterdam en vwo+. Hier volgen leerlingen ‘modules’ in plaats van vakken, Schooltype: vernieuwende school voor havo en vwo + krijgen ze geen huiswerk, en is er speciale aandacht voor filosofie Aanpak: een stevige basis geven in digitale en digitale vaardigheden. vaardigheden, aangevuld met lessen filosofie Aantal leerlingen: 112 94

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Leraar Berry Nieskens vertelt. Zijn motto: “Je moet techniek leren begrijpen en beheersen, maar je moet er ook op leren reflecteren.” Digitale vaardigheden en filosofie behoren op Cartesius 2 tot de kern van het curriculum. Waarom? Nieskens: “Leerlingen van Cartesius 2 leren hun weg te vinden in de moderne samenleving, maar ook om zich ertoe te verhouden. We besteden veel aandacht aan digitale vaardigheden, zoals informatievaardigheden en programmeren. Maar ook aan filosofie, met het oog op morele vorming en een kritische grondhouding. Onze leerlingen leren zich te redden in de wereld van vandaag. Ze leren techniek te begrijpen en te beheersen, maar ze leren er ook op te reflecteren. Hoe werkt het allemaal? En wat vinden we daar eigenlijk van?” Op jullie rooster komen de bekende middelbareschoolvakken niet terug. “Dat klopt. Het hele curriculum van Cartesius 2 is modulair opgebouwd, net als op de universiteit. We brengen de inhoud van verschillende vakgebieden met elkaar in verbinding. Dat betekent niet dat de traditionele lesstof niet meer aan bod komt; we bieden deze alleen anders aan. In het eerste leerjaar volgen onze leerlingen voornamelijk verplichte modules. In het tweede en derde jaar is er elke periode ruimte voor 3 à 4 keuzemodules, in de domeinen Arts, Humanities en Science. Deze zijn nog steeds leraargestuurd wat betreft vorm en inhoud, maar geven de leerling de mogelijkheid om het onderwijsaanbod op hun interesse en talent af te stemmen.” Waarom is filosofie zo’n belangrijk onderdeel van jullie onderwijs? “Ongeacht het tijdperk waarin we leven, is het goed om leerlingen een gereedschapskist mee te geven die hen in staat stelt om kritisch en analytisch na te denken over de wereld om hen heen. Tegelijkertijd zien we dat juist dit tijdperk veel nieuwe vragen oproept. Wat gebeurt er als we machines bouwen die ethische afwegingen moeten maken, zoals zelfrijdende auto’s? We zeggen wel eens: het is enorm belangrijk om met de leerlingen naar buiten te gaan om de wereld te leren kennen. Maar het is minstens zo belangrijk om hier samen in de school te blijven en op die wereld te reflecteren. Zo kunnen we ze laten zien dat je afstand kunt nemen van de dingen die je om je heen ziet gebeuren en dat je daar je eigen gedachten over kunt formuleren.” Gaat er met die aandacht voor vaardigheden en persoonsvorming niet te veel inhoud verloren? “Het is erg belangrijk om leerlingen een stevige kennisbasis mee te geven. In het begin leggen we echter meer nadruk op het ontwikkelen van een zelfbewuste houding, niet alleen naar jezelf en de ander, maar ook naar je eigen leerproces. Daar zien we ze na een half jaar al de vruchten van plukken. Leerlingen van 12 reflecteren hier als jonge volwassenen op zichzelf en de aanpak van het schoolwerk. Dat maakt dat het gedeelte van het onderwijs dat gericht is op kennisoverdracht, 95

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Het kan - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
rapport-icils2013nederland
De 'Eindhovense' wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk
DIGITAAL
digitale - Kennispoort Regio Zwolle
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
BEGINT VANDAAG
BEGINT VANDAAG
Maak je digitale leven leuker en makkelijker! - Pearson Education
I,d , , , 7 - digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
schoolgids 2011 - 2012
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Leren in de praktijk - Friesland College_v02.indd - Tjongerschans
Projekt 'Het leren van psychomotorische vaardigheden in het lager ...
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Levensecht Leren, theorie en praktijk - Tandem Welzijn
Onderwijs & ICT
Samen school maken - Landelijk steunpunt ZAT
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
oratie - Open Universiteit Nederland