Views
1 week ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk een stuk efficiënter verloopt. Niet alleen hier, maar ook op de vervolgopleiding en hun verdere leven.” Hoe hebben jullie een visie ontwikkeld op het lesgeven in digitale vaardigheden? “We hebben er rapporten en voorbeelden bij gepakt, zoals het KNAW-rapport over digitale geletterdheid uit 2013, en het ‘Computing At School’-curriculum uit Engeland. Op basis daarvan hebben we leerdoelen geformuleerd op het gebied van mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Zo laten we alle aspecten van digitale geletterdheid in ons onderwijs terugkomen.” Waarom nemen jullie programmeren zo nadrukkelijk als startpunt? “Voor ons is programmeren de kapstok waar we alle aspecten van digitale geletterdheid aan op kunnen hangen. Terwijl je het pad van het leren programmeren bewandelt, kom je bijvoorbeeld in aanraking met datatypen, de werking van het computergeheugen, het opslaan van gegevens van gebruikers, en de ethische afwegingen die je daarbij als programmeur moet maken. Omdat leren programmeren veel oefening en een lange adem vereist, beginnen we daar vroeg mee en spreiden we het uit over alle leerjaren. Het biedt de mogelijkheid om op speelse wijze programmeerconcepten zoals besturingsstroom, variabelen, functies en parameters te verankeren voordat je deze toepast in meer serieuze contexten zoals data-analyse en kunstmatige intelligentie.” Is het dan zo belangrijk dat elke leerling kan programmeren? “Jazeker. En wel om verschillende redenen. Het leren van een programmeertaal heeft een ‘mediawijze’ functie: het ondersteunt de bewustwording van de mogelijkheden én onmogelijkheden van computertechnologie. Je hebt die kennis ook nodig voor computational thinking: het denkmodel dat je helpt bij het oplossen van problemen met behulp van computertechnologie. Dat is een vaardigheid die relevant is voor alle werkvelden, ook als je niet de programmeur bent die het algoritme uitwerkt. 96

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk We leren de leerlingen ook hoe ze de computer kunnen gebruiken bij het oplossen van wiskundige vraagstukken en bouwen die kennis en vaardigheden uit naar data-analyse en visualisatie. Dat vindt dan weer zijn toepassing in vakgebieden zoals natuurkunde en biologie, maar ook economie en aardrijkskunde. Diezelfde programmeertaal komt, met name in de bovenbouw, ook weer goed van pas bij de introductie van kunstmatige intelligentie. Bedenk maar eens een discipline waarbij je geen baat hebt bij een lerend systeem dat data analyseert en categoriseert. Redenen genoeg dus om elke leerling te leren programmeren.” De leerlingen volgen ‘modules’. Hoe ziet dat er precies uit? “Het rooster van de leerlingen is ingedeeld in dagdelen. Daarin volgen ze modules die 2,5 uur duren. De leraren ontwikkelen en onderwijzen deze modules altijd in duo’s. Je moet hier creatief voor kunnen denken en echt met elkaar aan de ontwerptafel gaan zitten. Bekijk de kerndoelen, en puzzel samen hoe je die in modules terug kunt laten komen. Dat is ook hartstikke leuk: hoe breng je die verschillende vakgebieden samen binnen één thema? In het eerste jaar starten we bijvoorbeeld met de module ‘Amsterdam’. In die module komen de vakgebieden Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst en biologie samen. Andere modules hebben namen als ‘Formeel denken’, ‘Research and development’ en ‘Identiteit’. Bij de module ‘Informatievaardigheden’ komen filosofie en informatica samen. Daar hebben we het bijvoorbeeld over privacy, veiligheid ethiek.” Al die extra inhoud en verdieping... waar halen jullie de tijd vandaan? “Er is veel meer tijd dan je denkt. We kijken niet naar afzonderlijke vakken en de inhoud die methodes voor die vakken voorschrijven. In plaats daarvan hebben we de 58 kerndoelen zoals die door SLO zijn geformuleerd, als eerste verwerkt in onze modules. Nadat die gewaarborgd zijn, formuleren de leraren de module-specifieke leerdoelen, en worden de lesactiviteiten ontworpen.” Trekt dit schoolconcept een bepaald type leerlingen aan? “De lange lestijden, in combinatie met de afwezigheid van huiswerk, is vooral gunstig voor kinderen van laagopgeleide ouders die thuis minder ondersteuning hierbij kunnen krijgen. Toch zien we dat nog niet terug in onze populatie. Het innovatieve karakter van de school, en de nadruk op filosofie en digitale vaardigheden, lijkt vooralsnog vooral hoogopgeleide ouders aan te spreken.” Waarom krijgen de leerlingen geen huiswerk? “Nog los van de vraag of huiswerk maken een positieve bijdrage aan het leerproces levert, is het in onze opzet ook niet nodig. Doordat de lessen 150 minuten duren, heeft de leerling alle tijd om onder begeleiding van de leraar de leerstof te verwerken. Na school is er nog anderhalf uur om achterstanden weg te werken. Zo kan de leerling om half 5 naar huis, om daar tijd aan hobby’s en het gezin te besteden. Dat vinden we als school ook heel erg belangrijk.” 97

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Het kan - Kennisnet
Untitled - Bloqs
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Klik & Tik
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
WAT WETEN WE OVER... cOmPuTERSImulATIES IN ... - Kennisnet
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
DIGITAAL
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
Weet wat je leert! - Movisie
De handleiding voor de leerkracht kan je hier digitaal ... - Air@school
Leren in de praktijk
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Evalueren in het secundair onderwijs
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
OI_2014_2_web
U20Fa3
digitale vragenlijst