Views
5 days ago

Kennisnet-Handboek-Digitale-Geletterdheid

9 Schoolvoorbeelden -

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Hoe toetsen jullie de leerlingen? “Dat gebeurt op verschillende manieren. We vormen niveaugroepen op basis van werkhouding en resultaten op formatieve toetsen. Leerlingen die achterlopen, worden verplicht om naar ondersteuningslessen te gaan. Naast regelmatige tussentijdse toetsen worden er ook op het einde van de periodes toetsen afgenomen. Maar een module kan ook afgerond worden met een praktische opdracht wanneer de stof zich daarvoor leent. Dan maken leerlingen bijvoorbeeld een presentatie waarin begrip van de stof aangetoond moet worden. “Het leren van een programmeertaal heeft een ‘mediawijze’ functie.” Bij ons kun je een 3 niet ophalen met een 8, simpelweg omdat we geen cijfers geven. Alle modules worden beoordeeld met ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘excellent’. Heb je niet aan de leerdoelen voor ‘voldoende’ voldaan, dan moet je het gewoon opnieuw doen. Zo geven we leerlingen kansen om te groeien, en garanderen we dat kennis die vereist is voor een vervolgmodule ook echt beheerst wordt.” Hoe is het voor de leraren om op deze manier te werken? “Ineens geef ik mijn lessen samen met anderen. Dat werkt goed. Zij zien hoe het bij jou gaat, jij ziet hoe het bij hen gaat. Zo blijf je van elkaar leren. Op veel scholen wordt gezegd: we gaan bij elkaar in de klas kijken. In de praktijk komt dat er toch niet van; iedereen is veel te druk. Op deze manier hebben we het leren van elkaar echt in ons onderwijs verankerd.” Hoe vonden jullie de juiste mensen voor dit type onderwijs? “We zijn gestart met twee filosofen, een leraar ict, en een taalkundige. Daardoor konden we die nadruk op filosofie en digitale geletterdheid ontwikkelen. Voor de start van het schooljaar zijn de leraren voor de andere vakgebieden aangetrokken, zoals wis- en natuurkundigen, leraren Engels, en kunst. We realiseren ons dat we geluk hebben met de manier waarop dit gegaan is. Voor andere scholen is het vaak een worsteling om mensen te vinden die lessen in digitale vaardigheden kunnen aanbieden. Op veel scholen houdt een vak als informatica op te bestaan, zodra de informaticadocent met pensioen gaat.” Wat kunnen scholen die niet de juiste mensen in huis hebben, dan wel doen? “Voor de module ‘Programmeren 1’ maken we bijvoorbeeld gebruik van een online cursus die Felienne Hermans in samenwerking met de TU Delft heeft ontwikkeld. Dankzij de instructievideo’s, kant-en-klare opgaven en evaluatievragen is deze ook te gebruiken door leraren met geen of weinig programmeerervaring. Ik raad elke leraar aan deze cursus zelf ook te volgen. Verder biedt Code.org heel veel oefenmateriaal waar ook wij dankbaar gebruik van maken.” 98

9 Schoolvoorbeelden - Cartesius 2 Visievorming > > Bijlagen > Van visie naar praktijk Hoe meet je de vooruitgang van de leerlingen? “Het is lastig om digitale geletterdheid te meten. Denk bijvoorbeeld aan mediawijsheid, daar gaat het om gedrag dat voor een groot deel plaatsvindt buiten de school. Ik kan wel verifiëren dat een leerling het belang van privacy met het oog op identiteitsdiefstal onderkent, maar dat weerhoudt die leerling er natuurlijk niet van om gevoelige informatie op internet te blijven plaatsen. De module ‘Informatievaardigheden’, waar veel doelen van mediawijsheid in verwerkt worden, wordt afgerond met een presentatie waarin de leerling door middel van beschrijving en voorbeelden laat zien dat hij de concepten begrijpt. Of hij zich vervolgens ook ernaar gedraagt, is voor mij als leraar moeilijk meetbaar.” Wat wil je de leerlingen in ieder geval meegeven? “Om 9 uur zetten de leerlingen hun telefoon op vliegtuigmodus en hij gaat in de tas. Alleen in de pauze mogen ze hem eruit halen. Zelfkennis en beheersing zijn zó belangrijk... Leven in deze maatschappij en samenleving betekent dat je continu keuzes moet maken. Kijk goed naar wat je doet, en of het gezond voor je is. Kun je de apparaten die je gebruikt ook uitzetten? Alleen doen wat je echt bewust wilt doen, en je niet laten meeslepen door alle mogelijkheden, dat is nog niet altijd even gemakkelijk. Ik hoop dat we ze dat kunnen meegeven. Wees altijd kritisch over het gebruik van techniek. Leer die techniek goed te gebruiken, maar vooral: leer je er goed toe verhouden.” Samenvatting Cartesius 2 ■■ Digitale vaardigheden en filosofie behoren op Cartesius 2 tot de kern van het curriculum. ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Die combinatie maakt ruimte voor kritisch en analytisch denken over de (technologische) wereld om hen heen en de ethische dilemma’s in die wereld. Het hele curriculum van Cartesius 2 is modulair opgebouwd, net als op de universiteit. De inhoud van verschillende vakgebieden worden met elkaar in verbinding gebracht. Leerlingen leren programmeren als een ‘mediawijze’ activiteit: het ondersteunt de bewustwording van de mogelijkheden én onmogelijkheden van computertechnologie. Cartesius 2 vormt niveaugroepen op basis van werkhouding en resultaten op formatieve toetsen. Leerlingen die achterlopen, gaan naar ondersteuningslessen. Zelfkennis en zelfbeheersing zijn belangrijk. Alleen in de pauze mag de smartphone uit de tas. 99

4w_2013-1_kirschner_knopvaardig-is-niet-digitaal-geletterd
De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
een digitaal portfolio in een jenaplanschool - Nederlandse ...
Untitled - Bloqs
(WR) v1 masterclass consortium voor beroepsonderwijs 1 april.pdf
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
Driedimensionale virtuele werelden - New Media & Digital Culture
MediaWijzer Kennisnet - Leraar24
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
Klik & Tik
Download hier de digitale flyer - Licht op het Levenseinde
Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale ...
bijlage d - De Digitale NMEGids
Koppelen of kantelen? - Digital
digitale educatiefolder 2011-2012 - Kröller-Müller Museum
Handboek ? Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Handboek – Digitale Sluitcilinder 3061 - SimonsVoss technologies
Weet wat je leert! - Movisie
Leren in de praktijk
leer bedrijf en roc leren van elkaar Het - MBO Raad
Is er nog veen in Amstelveen? - De Digitale NMEGids
Evalueren in het secundair onderwijs
Burgerschapsvorming - Etty Hillesum Lyceum
DIGITAAL
120505 (WR) v1 sociale media anders leren anders onderwijzen.pdf
OI_2014_2_web
U20Fa3
Download "Maatschappelijke stage verankeren in de school ...
Taalontwikkeling van jonge kinderen. - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf