Views
8 months ago

GDG DIEREN 2018

140

140 DIEREN DierenLot komt op voor dieren in nood DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde en gewonde dieren in Nederland: gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren. Bewustwording van dierenleed is belangrijk. Dit realiseren wij samen met zelfstandige lokale dierenhulporganisaties. DierenLot ondersteunt hen financieel én helpt hen de zelfredzaamheid te verhogen. DierenLot ondersteunt lokale en regionale dierenhulporganisaties en daarmee duizenden vrijwilligers door het hele land. Juist dit fijnmazige netwerk van dierenhulpverleners is cruciaal om een probleem te identificeren en dieren in nood zelf te lokaliseren, op te zoeken en te helpen. Dieren kunnen immers zelf niet of nauwelijks om hulp vragen. Bovendien is een fijnmazig netwerk noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de hulpverlening en de bewustwording. Vrijwilligers moeten in hun eigen omgeving aan de slag kunnen en mensen die hun huisdier kwijt zijn of een huisdier willen, moeten dit in hun directe omgeving kunnen vinden. Hoe groter de afstand hoe lager de bereidheid hiertoe. Inmiddels ondersteunt DierenLot al zo’n 300 lokale en regionale dierenhulporganisaties door heel Nederland bij hun essentiële werk voor de dieren in nood in Nederland. Samen met hen geven wij dieren in nood een betere, veilige toekomst. CONTACT: SANDER VAN HESTEREN / 0183 - 56 39 12 / SANDER@DIER.NU / WWW.DIER.NU

141 DIEREN Dierenliefde zonder grenzen Stichting Dierennood helpt zwerfdieren die hulp echt het meest nodig hebben. Nederland is het enige land ter wereld zonder zwerfhonden. Elders worden deze dieren nog wel ernstig mishandeld. Naast daadwerkelijke hulp voor gewonde en mishandelde dieren, verlenen we ook structurele hulp voor de langere termijn door het uitvoeren van sterilisaties van zwerfdieren en het opzetten van educatieprogramma’s. Stichting Dierennood helpt zwerfdieren op drie manieren: 1. Noodhulp om via kleine projecten, gewonde zwerfdieren lokaal op te vangen, te vaccineren en te steriliseren. 2. Met belangrijke sterilisatie-projecten in zo’n 20 asielen over de hele wereld, wordt veel dierenleed voorkomen. 3. Educatie-projecten met voorlichting op basisscholen in diverse landen over dierenwelzijn zorgen voor meer respect voor dieren. Als dierenvriend wilt u graag dat een donatie of legaat zo goed mogelijk besteed wordt. Wij ondersteunen daarom kleinschalige projecten die vooraf goed gecheckt worden op betrouwbaarheid en doelmatigheid. Ook zijn wij transparant, vermelden op de website de donateurs bij de hulpprojecten en houden wekelijks de stand bij van de donaties per project. Onze financiële balansen en jaarverslagen zijn op onze website te vinden. Meer weten? Hanno Berger vindt het een eer om met u te overleggen! CONTACT: HANNO BERGER / 010 - 42 02 344 / HANNO@DIERENNOOD.NL / WWW.DIERENNOOD.NL