Views
7 months ago

GDG DIEREN 2018

142

142 DIEREN De Ezelsociëteit De Ezelsociëteit bekommert zich om het lot van verwaarloosde, mishandelde en bejaarde ezels én ezels die van een transport zijn gered. In Nederland zorgt De Ezelsociëteit voor ezels in nood. Dat zijn ezels die op straat zijn komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie aangebracht zijn, worden in Zeist opgevangen. De Ezelsociëteit vangt deze ezels op en herplaatst deze bij pleegadressen, die aan bepaalde eisen moeten voldoen en jaarlijks een inspectie krijgen. Ook verzorgen zij cursussen over ezels (gedrag, verzorging, medisch) en dienen zij als informatiepunt m.b.t. de veetransporten binnen in Europa. CONTACT: HARRY DEKKERS / 034 - 34 91 371 / INFO@EZELSOCIETEIT.NL / WWW.EZELSOCIETEIT.NL

143 DIEREN Een goed hondenleven voor élke hond Ook in Nederland worden nog veel honden mishandeld of verwaarloosd. De Hondenbescherming zet zich in om hondenwelzijn te vergroten. Ze promoot daarnaast verantwoord hondenbezit, omdat problemen vóór zijn, zo veel beter is voor de honden. De Hondenbescherming vangt oude honden op die op straat dreigen te komen, bijvoorbeeld als hun baasje ziek wordt of overlijdt. De grijze snuiten krijgen een warme mand, worden liefdevol verzorgd en er wordt een nieuw thuis voor ze gezocht. Daarnaast ondersteunt de Hondenbescherming asielhonden in het algemeen. Er wordt gezorgd voor (her)opvoeding van de honden, wat een verbeterde kans geeft op een fijn, blijvend thuis. Preventief adviseert de Hondenbescherming over de aanschaf van een hond, beïnvloedt wet- en regelgeving en verstrekt informatie materiaal voor (ouders en verzorgers van) kinderen en gemeenten. Middels de FAIRPUP-campagne heeft de organisatie de strijd aangebonden tegen foute fokkers. Dierenmishandeling wordt bestreden via het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling waaraan de Hondenbescherming bijdraagt. Dit centrum helpt bij het vroegtijdig opsporen én stoppen van mishandeling van honden en andere dieren. CONTACT: ROY FATEHMOHAMED / 070 - 33 88 538 / ROY@HONDENBESCHERMING.NL / WWW.HONDENBESCHERMING.NL