Views
7 months ago

GDG DIEREN 2018

144

144 DIEREN Alle dieren tellen, ook 600.000 proefdieren Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer proefdiervrij onderzoek bij komt dat dierproeven onnodig maakt. Samen met politiek, wetenschap en publiek werkt Proefdiervrij aan een proefdiervrije wereld. Fonds Om de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek extra kracht bij te zetten, heeft Proefdiervrij het Fonds Proefdiervrij Onderzoek gestart. Onderzoek Door onderzoek te doen met menselijke hartspiercellen kan gerichter gezocht worden naar veiliger medicijnen tegen kanker. Ook is het mogelijk onderzoek te doen op menselijk tumorweefsel of op modellen waarbij menselijke lichaamscellen aan een computerchip worden gekoppeld. Dit zijn voorbeelden van onderzoeken die beter zijn voor dier en mens. Donateurs Proefdiervrij werkt samen met 50.000 donateurs aan een proefdiervrije wereld. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat proefdieren daadwerkelijk kunnen worden vervangen door de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Samen met u kunnen we ons doel, de vervanging van alle dierproeven, bereiken. CONTACT: ELS JONKERS / 070 - 30 62 468 / JONKERS@PROEFDIERVRIJ.NL / WWW.PROEFDIERVRIJ.NL

145 DIEREN Dieren begrijpen is dieren beschermen De Sophia-Vereeniging bestrijdt dierenleed, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Het uiteindelijke doel van de Sophia-Vereeniging is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het leed dat huisdieren wordt aangedaan. Een goede omgang met huisdieren lijkt vanzelfsprekend in een beschaafd land als Nederland. Maar de realiteit ziet er vaak heel anders uit. Eenzaamheid, ondermaatse huisvesting, verkeerde voeding, te weinig lichaamsbeweging of te weinig aandacht veroorzaken problemen die zich uiten in afwijkend gedrag, vroegtijdige sterfte en ziektes. Ongewenste huisdieren belanden in het asiel of op straat, waar ze ziek worden en honger lijden. Andere dieren worden slachtoffer van mishandeling, soms met de dood tot gevolg. Of ze worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen. De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf en het natuurlijke gedrag van huisdieren. De belangen van het dier staan hierbij voorop. Met politieke lobby zet de Sophia-Vereeniging zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. CONTACT: STEFFIE VAN HORCK / 020 - 62 36 167 / NALATEN@SOPHIA-VEREENIGING.NL / WWW.SOPHIA-VEREENIGING.NL