Views
7 months ago

GDG DIEREN 2018

146

146 DIEREN Een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie In de vee-industrie is het welzijn van dieren slechts bijzaak. Op alles wordt bespaard en de dieren betalen de prijs. Wij vinden dat zij recht hebben op een dierwaardig leven: moederzorg, een gezond groeitempo, geen pijnlijke ingrepen, voldoende binnen- en buitenruimte, goede verzorging en goede verdoving bij de slacht. Bedrijven aanspreken: We spreken bedrijven en A-merken aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Zo kunnen we het aanbod van producten uit de vee-industrie terugdringen. Bewustwording: In de pers en met reclame laten we zien hoe er in Nederland met dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen. Voorlichting: We geven voorlichting: een beter leven voor dieren begint op je eigen bord. We vertellen consumenten over dierenleed en laten zien dat iedereen zelf heel makkelijk diervriendelijke keuzes kan maken. Wetgevingsbeïnvloeding: Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures. Bijvoorbeeld tegen misleidende reclame of bedrijven die de (welzijns-)regels overtreden. CONTACT: JUDITH ZAAL / 020 - 46 04 210 / DONATEUR@WAKKERDIER.NL / WWW.WAKKERDIER.NL

147 DIEREN Wereldwijd dieren beschermen Samen met onze supporters beschermen we al meer dan 35 jaar dieren wereldwijd. Elke dag zijn dieren het slachtoffer van verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting. Dieren verdienen een leven zonder pijn en leed. Deze droom kunnen we niet bereiken zonder uw hulp; alleen samen kunnen we een wereld zonder dierenleed bereiken. Wereldwijd werken we aan blijvende oplossingen voor wilde dieren (zoals olifanten en beren), dieren in gemeenschappen (zoals honden), dieren in de veehouderij (zoals koeien, varkens en kippen) en dieren getroffen door natuurrampen. We leveren directe noodhulp, geven voorlichting aan overheden en gemeenschappen, zodat zij hun dieren beter kunnen beschermen en leren goed voor hun dieren te zorgen en we lobbyen voor betere wetten en regels. Vele successen hebben al bijdragen aan het verbeteren van de levens van miljoenen dieren. Helaas is er nog ongelofelijk veel te doen. Met uw steun door een gift in uw testament zorgt u ervoor dat we ons werk kunnen voortzetten. U hoeft niet over een groot vermogen te beschikken om na te laten. We zijn blij met iedere gift, want alle giften zorgen ervoor dat een wereld zonder dierenleed werkelijkheid kan worden. Hartelijk dank namens de dieren. CONTACT: ERIKA FREY / 070 - 31 42 838 / ERIKAFREY@WORLDANIMALPROTECTION.NL / WWW.WORLDANIMALPROTECTION.NL