Views
8 months ago

GDG DIEREN 2018

132

132 DIEREN Stichting AAP AAP geeft exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen weer een toekomst. We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel Europa. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat. Veel exotische zoogdieren bevinden zich nog in benarde situaties. Dieren die dringend hulp nodig hebben, vangen wij op zodat ze op adem kunnen komen. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben. Het uiteindelijke doel is om de dieren die AAP opvangt te herplaatsen naar een geschikt adres waar ze de rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen doorbrengen. AAP wil het verschil maken en duidelijk resultaat zien als het gaat om duurzame verbetering van dierenwelzijn. Dit lukt ons door praktische opvang van dieren te combineren met preventie. Betere Europese wet- en regelgeving, het handhaven van de bestaande wetten en publieke bewustwording creëren, zijn de belangrijkste pilaren om dierenleed op een duurzame manier te stoppen. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat. CONTACT: LAURA KOK / 036 - 52 38 787 / LAURA.KOK@AAP.NL / WWW.AAP.NL

133 DIEREN Omdat elk levend wezen er één is én verdient gelukkig te zijn! Akka’s Ganzenparadijs, gestart vanuit de gedachte dat elk levend wezen er één is en het verdient om gelukkig te zijn, heeft als doel: zoveel mogelijk levende wezens die het moeilijk hebben te helpen en als vangnet te dienen voor: verwaarloosde, mishandelde, of met dood bedreigde dieren in de ruimste zin van het woord! Stichting Akka’s Ganzenparadijs vangt in haar opvangcentrum in Dalen enkele honderden dieren op: naast ganzen ook eenden, zwanen, pauwen, kalkoenen en kippen. Allemaal dieren die, om welke reden dan ook, anders gedood waren. Voor deze dieren zoeken we veelal een nieuwe adoptieplek. Het centrum is een liefdevolle thuisbasis voor een grote groep afgedankte niet plaatsbare honden en katten. Omdat zij geen kans op een regulier thuis hadden. We kunnen ons voorstellen dat u ook voor na uw dood een goed thuis zou willen vinden voor uw dieren. U kunt ons ook opnemen in uw testament. We kunnen uiteraard, samengaand met uw gift in overleg met u zorgen dat uw dieren ook een permanente goede plek krijgen. Compassievol proberen we onze taken uit te voeren en een positief verschil te maken voor de levende wezens die het écht nodig hebben. Omdat elk levend wezen er één is. CONTACT: N.N.C.T. (CHÖGYAL TRIZIN) HOF / 0524 - 29 17 73 / INFO@GANZENPARADIJS.NL / WWW.GANZENPARADIJS.NL