Views
1 week ago

GDG DIEREN 2018

134

134 DIEREN Dierenleed met dierenliefde bestrijden Vele zwerfkatten leven in de omgeving van Amsterdam. Het aantal zwerfkatten in en rondom Amsterdam is enorm. De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten tracht het probleem van het groeiend aantal zwerfkatten op de meest diervriendelijke en doeltreffende manier aan te pakken. Hebben we het in Nederland over zwerfdieren, dan hebben we het meestal over zwerfkatten. Vaak zijn deze verdwaald of afgedankt door mensen die ooit de zorg voor deze katten op zich namen maar daar niet meer aan kunnen of willen voldoen. De S.A.Z. tracht deze zwerfkatten zo snel mogelijk van de straat te halen in de hoop de katten te kunnen verenigen met hun oude, of anders via de asielen een nieuwe eigenaar. Daarbij biedt de S.A.Z. verschillende programma’s waaronder TNR (Trap Neuter Return) waarbij wilde zwerfkatten na het vangen steriel worden teruggeplaatst. De focus van het werk ligt steeds meer op de eigenaren die vaak ondersteuning kunnen gebruiken bij de verzorging van hun dieren. Speciale aandacht gaat uit naar de doelgroep minima, waarbij buiten educatie, financiële ondersteuning bij sterilisatie en noodhulp wordt geboden. Met meer dan twintig jaar ervaring is de S.A.Z. een belangrijke schakel geworden tussen vele (soms problematische) diereneigenaren en hulpverlening. CONTACT: DEMELZA DIEPGROND /020 - 619 03 57 / INFO@AMSTERDAMSEZWERFKATTEN.NL / WWW.AMSTERDAMSEZWERFKATTEN.NL

135 DIEREN Because we Care Steun minima huisdieren in nood. Geef voor een gezonde toekomst. Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) steunt huisdieren van eigenaren, die door omstandigheden (ziekte, verlies baan) tijdelijk zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimumniveau verkeren en onvoldoende in staat zijn te voorzien in de behoeften van hun huisdier, zoals voeding en acute medische zorg. Door tijdig medische steun te bieden aan ernstig zieke minima huisdieren kan worden voorkomen dat dieren lijden, gaan zwerven of in een asiel belanden. SBH steunt - onder voorwaarden - medisch acute behandelingen, zodat het dier bij de baas in eigen vertrouwde omgeving kan blijven. SBH heeft op landelijke basis samenspel met dierenartsen, maatschappelijke organisaties, enzovoorts. SBH zet zich in om het politiek en maatschappelijk bewustzijn van het belang van dierenwelzijn te kunnen versterken. Ze vraagt aandacht voor de grote ‘vergeten’ groep minima huisdieren. Hulpproject Wat Nu? Voor gratis tijdelijke steun aan ouderen of zieke mensen met een huisdier. Het betreft hulp bij het uitlaten van een hondje of verschonen kattenbak. Hulp voor mensen met kleine beurs die geen zorg voor hun dier kunnen inhuren. CONTACT: P. VAN DOORNE / 06 - 12 66 06 54 / INFO@HUISDIERENWELZIJN.NL / WWW.HUISDIERENWELZIJN.NL