Views
8 months ago

GDG DIEREN 2018

138

138 DIEREN Dierenbescherming De Dierenbescherming heeft als ideaal dat mensen in de samenleving duurzame invulling geven aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier in Nederland. We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg Dierenbescherming) is met ca. 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers, 30 dierenopvangcentra, 22 dierenambulanceafdelingen en 10 Gehoorzame Huishondscholen de grootste organisatie van ons land die opkomt voor de belangen van dieren in Nederland. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming pakt dierenmishandeling en –verwaarlozing aan, de dierenambulances staan klaar voor dieren in nood en de opvangcentra vangen jaarlijks gemiddeld ruim 22.000 dieren op. Daarnaast zorgt het Beter Leven keurmerk voor een beter leven voor miljoenen dieren. De Dierenbescherming ijvert in samenwerking met Eurogroup for Animals hard voor verbetering van de (Europese) wetgeving en stimuleert diervriendelijker gedrag. Tot slot werkt de Dierenbescherming aan voorlichting en educatie over dierenwelzijn. De Dierenbescherming draagt het CBF-keur voor goede doelen. CONTACT: JANA VAN MUIJDEN / 088 - 81 13 066 / NALATEN@DIERENBESCHERMING.NL / WWW.DIERENBESCHERMING.NL

139 DIEREN Geeft voorlichting over houden en verzorgen van huisdieren De doelstelling van de stichting is voorlichting geven over de positieve effecten die huisdieren hebben op het leven en welzijn van mensen. In het bijzonder is er aandacht voor kinderen: de huisdierbezitter van de toekomst. De Stichting Met dieren meer mens is opgericht in 1998 en sinds 2009 richt de Stichting zich vooral op het voorlichten van kinderen met een lespakket over huisdieren, het Dieren-Diploma. Ontwikkeld voor kinderen van (combi)groep 5. Het lespakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle Nederlandse basisscholen. In 2016 zijn er een half miljoen (!) Dieren- Diploma’s uitgereikt. Het streven is in 2020 de mijlpaal van een miljoen te bereiken. Daarnaast vindt de Stichting het belangrijk om huisdierenbezit voor iedereen toegankelijk te maken en daar waar mogelijk mee te denken in oplossingen (denk hierbij aan de mogelijkheid een huisdier mee te nemen naar een verzorgingstehuis). Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het schrijven van een protocol voor ziekenhuizen om het mogelijk te maken dat huisdieren op bezoek mogen komen. CONTACT: P. L. FUCHS / 035 - 62 55 183 / INFO@DIERENDIPLOMA.NL / WWW.DIERENDIPLOMA.NL