15.02.2018 Views

73 Zin in t leven Maar natuurlijk nr 73

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOTER: DUURDER<br />

MAAR BETER<br />

ALZHEIMER<br />

KAN GENEZEN!<br />

VEROUDERING:<br />

AFREMMEN!<br />

"ZO HAAL JE MEER ENERGIE UIT VOEDING"<br />

NATHALIE MESKENS<br />

<strong>nr</strong>. <strong>73</strong> • feb. - maa. 2018


32-C<br />

R<br />

helpt evenwichtig en rustig te blijven bij overmatige stress<br />

EVENWICHT<br />

RUST<br />

E<br />

ONTSPANNING<br />

KALMTE<br />

EVENWICHT<br />

ONTSPANNING<br />

s<strong>in</strong>aasappel & mandarijn<br />

ondersteunen een ontspannen gemoed<br />

<strong>in</strong> alle rust en kalmte.<br />

passiebloem<br />

s<strong>in</strong>aasappel & mandarijn<br />

ondersteunen een ontspannen gemoed<br />

<strong>in</strong> alle rust en kalmte.<br />

helpt rustig en ontspannen te blijven bij stress.<br />

melisse & kamille<br />

passiebloem<br />

zorgen voor een goede spijsverter<strong>in</strong>g en<br />

helpt rustig en ontspannen te blijven bij stress.<br />

een rustig gevoel.<br />

melisse & kamille<br />

haver zorgen voor een goede spijsverter<strong>in</strong>g en<br />

VERKRIJGBAAR IN UW APOTHEEK<br />

een rustig gevoel.<br />

ondersteunt bij mentale vermoeidheid.<br />

VOEDINGSSUPPLEMENT OP BASIS VAN PLANTEN haver<br />

VERKRIJGBAAR IN UW APOTHEEK<br />

ondersteunt bij mentale vermoeidheid.<br />

VOEDINGSSUPPLEMENT OP BASIS VAN PLANTEN<br />

SORIZEN 32-C<br />

Soria Bel NV<br />

SORIZEN 32-C<br />

Soria Bel NV<br />

f<br />

Inhoud: 60 caps.<br />

R<strong>in</strong>glaan 35, 8480 Ichtegem<br />

Inhoud: 60 caps.<br />

R<strong>in</strong>glaan 35, 8480 Ichtegem<br />

CNK code: 3044104<br />

T: 051/58 80 30 F: 051/58 24 58<br />

Prijs: 19,75€<br />

www.soriabel.be - <strong>in</strong>fo@soriabel.be<br />

<strong>in</strong>


IN DIT NUMMER<br />

BESTE LEZER<br />

Vtm-gezicht Nathalie Meskens heeft een extra doel <strong>in</strong> haar <strong>leven</strong>: mensen<br />

bewuster maken over voed<strong>in</strong>g. Op p. 4 vertelt ze hoe ze zelf meer energie uit<br />

haar voed<strong>in</strong>g haalt en hoe jij hetzelfde kan doen. <strong>Maar</strong> wees gerust: zondigen is<br />

nog steeds toegestaan. Meer nog: “ik geef als tip altijd mee dat je af en toe moét<br />

zondigen, dan hou je het makkelijker vol”.<br />

Verder <strong>in</strong> deze editie lees je hoe ook selenium kan helpen om lang en gezond te<br />

<strong>leven</strong> (p. 23), hoe je verouder<strong>in</strong>g remt (p. 19) en hoe je dementie kan voorkomen<br />

(p. 14). Want dementie <strong>in</strong> het algemeen en alzheimer <strong>in</strong> het bijzonder zijn immers<br />

geen noodlot. Noodlottig echter is de medicatie die bejaarden courant en<br />

massaal wordt voorgeschreven ...<br />

Veel leesplezier!<br />

De redactie<br />

INTERVIEW<br />

met Nathalie Meskens .................... 4<br />

GEZONDE VOEDING<br />

Boter: duurder, maar beter! ............ 6<br />

BETER VOORKOMEN<br />

DAN GENEZEN<br />

Alzheimer is geen noodlot ............. 10<br />

Dementie op voorschrift! ................ 14<br />

Rem de verouder<strong>in</strong>g! ....................... 19<br />

DE ENE CALORIE<br />

IS DE ANDERE NIET<br />

Waarom je van noten niet dik<br />

wordt en van chips wel ................... 26<br />

ACTUALITEIT<br />

‘Fake news’ over gezondheid<br />

ontkracht ........................................... 32<br />

KLIMAAT EN MILIEU<br />

Ziek van suiker ................................. 34<br />

ZIN IN 'T LEVEN? MAAR NATUURLIJK!<br />

februari - maart 2018 • <strong>nr</strong>. <strong>73</strong> • jaargang 14<br />

Verantwoordelijke uitgever Themamedia nv, Wouter Van Melkebeek,<br />

Vaartdijk 3/402, 3018 Leuven (Wijgmaal)<br />

Product Management Katrien Houtmeyers • katrien.houtmeyers@primetime.be<br />

Informatie & adm<strong>in</strong>istratie 016 49 82 60<br />

Creative director Kev<strong>in</strong> Celis<br />

Druk Grafische Groep Bongaerts, Greesstraat 11, 2200 Herentals<br />

Redactiemedewerkers W.J.Duckaert, W.DeCorte & Niels Janssens<br />

Coverbeeld VTM<br />

De uitgever wijst elke aansprakelijkheid voor de <strong>in</strong>houd van advertenties<br />

en de rubrieken rond product<strong>in</strong>fo af. Thema Media kan niet aansprakelijk<br />

gesteld worden voor eventuele onjuiste gegevens. De <strong>in</strong>houd van elke<br />

advertentie valt onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 3<br />

MAAR NATUURLIJK!


INTERVIEW<br />

Nathalie Meskens: "mijn 'Plan Boost'"<br />

"Zo haal je meer energie<br />

uit je voed<strong>in</strong>g"<br />

Vtm-gezicht Nathalie Meskens (35) heeft met ‘Plan Boost’ een kookboek uit. Samen met chef<br />

Rembert Notte verzamelde ze 68 recepten om mensen meer energie uit hun voed<strong>in</strong>g te laten halen.<br />

“Nee, het is géén dieet”, zegt ze.<br />

Niels Janssens<br />

“Ik heb zelf een horecaopleid<strong>in</strong>g gevolgd”,<br />

aldus Nathalie Meskens, “maar<br />

ik ben geen echte chef, eerder een<br />

foodie. Al zijn mijn eigen recepten ook<br />

verwerkt <strong>in</strong> ‘Plan Boost’. Het is een boek<br />

voor mensen die op zoek zijn naar een<br />

nieuwe <strong>leven</strong>sstijl met gemakkelijke,<br />

toegankelijke en zeer resultaatgerichte<br />

recepten. Eigenlijk voor mensen die op<br />

zoek zijn naar een nieuwe manier om<br />

met voed<strong>in</strong>g om te gaan, eentje waar je<br />

meer energie uit voed<strong>in</strong>g haalt, zonder<br />

dat het een straf of een dieet hoeft te<br />

zijn. Het is meer een nieuwe filosofie die<br />

- voor mij allesz<strong>in</strong>s - heel goed werkt.”<br />

Is ‘Plan Boost’ een <strong>leven</strong>swijze?<br />

“Zo extreem zou ik het niet durven stellen:<br />

ik kan niet <strong>in</strong> één z<strong>in</strong> zeggen wat ik<br />

juist doe. Het zijn zoveel verschillende<br />

comb<strong>in</strong>aties van verschillende d<strong>in</strong>gen.<br />

Bovendien werkt elk lichaam anders.<br />

Ik heb bepaalde voedselallergieën die<br />

iemand anders misschien niet heeft. Ik<br />

mag zelf geen erwtjes eten omdat ik<br />

daar allergisch aan ben, maar erwtjes<br />

zijn wel heel gezond. Als je deze groente<br />

kan verteren en verdragen, kan je<br />

daar wel mee aan de slag <strong>in</strong> de keuken.<br />

Het is wel zo dat we de grote boosdoeners<br />

die volledig zijn vastgeroest <strong>in</strong> onze<br />

maatschappij, zoals dierlijke melkproducten,<br />

eigenlijk niet nodig hebben.”<br />

"JE MOET AF<br />

EN TOE ZONDIGEN,<br />

DAN HOU JE HET<br />

MAKKELIJKER VOL"<br />

In de nieuwe, omgedraaide voed<strong>in</strong>gsdriehoek<br />

staan melk en yoghurt <strong>in</strong>derdaad<br />

niet meer helemaal bovenaan.<br />

“Ik ben blij dat de nieuwe voed<strong>in</strong>gsdriehoek,<br />

net als de talloze gezonde kookboeken,<br />

meer en meer mensen actief<br />

mobiliseert om gezonder te eten. Of om<br />

hen bewuster te maken over voed<strong>in</strong>g. Bij<br />

mij werkt dat allesz<strong>in</strong>s zo. Als je weet dat<br />

je eigenlijk geen melk nodig heb – los<br />

van mijn lactose-<strong>in</strong>tolerantie – dan zal je<br />

dat vermijden. Het kan zijn dat je af en<br />

toe nog wel eens melk dr<strong>in</strong>kt, <strong>in</strong> koffie<br />

bijvoorbeeld, maar dat is een heel groot<br />

verschil met een dagelijkse rout<strong>in</strong>e.”<br />

Jij liet je b<strong>in</strong>nenstebuiten keren om uit te<br />

zoeken welke voedselallergieën je had.<br />

“Wat je van buiten kan zien, zoals gewichtsverlies,<br />

is één d<strong>in</strong>g. <strong>Maar</strong> wat er<br />

vanb<strong>in</strong>nen gebeurt, dat weet je niet.<br />

En ik wilde dat wél weten. Let op: dit<br />

is geen oproep aan iedereen om zich<br />

te laten onderzoeken, hé. (lachje) Dat<br />

moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ik<br />

was gewoon te geïnteresseerd over de<br />

werk<strong>in</strong>g van mijn lichaam en welk effect<br />

bepaalde voed<strong>in</strong>g op mijn lichaam heeft.<br />

Hopelijk kan ik de pionier zijn voor mensen<br />

die dat nog niet doen. Ik ben zelf<br />

ooit ook beïnvloed en geïnspireerd geweest<br />

door Pascale Naessens, maar nu<br />

beg<strong>in</strong> ik mijn eigen pad te bewandelen.”<br />

Welke onderzoeken liet je uitvoeren?<br />

“Ik heb mijn bloedwaarden allemaal laten<br />

analyseren: zowel mijn vitam<strong>in</strong>en<br />

als mijn m<strong>in</strong>eralen, mijn hormonen,<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 4<br />

MAAR NATUURLIJK!


maar ook algemenere zaken zoals mijn<br />

schildklier. Een botscan heb ik ook laten<br />

uitvoeren. Allemaal om te zien wat mijn<br />

lichaam op mijn leeftijd nodig heeft. Wat<br />

ontbreekt er? Wat moet ik bijvullen? En<br />

als je dat niet allemaal uit voed<strong>in</strong>g kunt<br />

halen, welke voed<strong>in</strong>gssupplementen<br />

moet je dan éxact nemen? Zonder een<br />

commerciële vitam<strong>in</strong>enmix te moeten<br />

gebruiken.”<br />

Welke voedselallergieën heb je?<br />

“Dat zijn er te veel om op te noemen:<br />

meer dan veertig. Het gaat van amandelen,<br />

erwtjes, cashewnoten over sojabonen<br />

tot gluten- en lactose-<strong>in</strong>tolerantie.<br />

Niets dramatisch, maar je kan er best<br />

wel op letten. (denkt na) Ik heb een bepaald<br />

jaar geen koolhydraten meer gegeten<br />

en voor mijn desserts gebruikte ik<br />

amandelmeel. Lekkere brownies zonder<br />

tarwebloem, maar met amandelmeel.<br />

En wat bleek na al mijn onderzoeken:<br />

amandelen scoren het hoogst <strong>in</strong> mijn<br />

voedselallergie. Je dénkt dat je goed<br />

bezig bent, maar dat is niet het geval.”<br />

Op je voed<strong>in</strong>g letten, is één d<strong>in</strong>g.<br />

Bewegen is ook belangrijk.<br />

“Het is algemeen geweten dat bewegen<br />

gezond is. <strong>Maar</strong> je moet niet overdrijven.<br />

Ik sta bijvoorbeeld geen 5 tot 6 keer <strong>in</strong><br />

de fitness. Je lichaam bouwt op de dagen<br />

dat je niet sport ook conditie en<br />

spieren op. Een vriend<strong>in</strong> van mij is keihard<br />

aan het fietsen en er gebeurt niets<br />

meer, zegt ze. Haar lichaam verandert<br />

niet meer. <strong>Maar</strong> dat is logisch, zij fietst<br />

té veel, ze gaat <strong>in</strong> overdrive. Bovendien<br />

is zij geen professionele atlete. Wat ik<br />

wil zeggen: je moet een mooie balans<br />

v<strong>in</strong>den. En het hoeft niet altijd een marathon<br />

te zijn. Je kan ook een paar kilometer<br />

gaan wandelen. Wat ik zelf graag<br />

doe, is boksen. <strong>Maar</strong> er zijn ook periodes<br />

dat ik niet naar de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen kan<br />

gaan. En dat is geen ramp. Als je je voed<strong>in</strong>g<br />

op peil houdt, dan blijft je conditie<br />

vrij goed volgen.”<br />

Tot slot: past zondigen b<strong>in</strong>nen ‘Plan<br />

Boost’?<br />

“Tuurlijk. Ik geef als tip altijd mee dat je<br />

af en toe moét zondigen. Dan hou je het<br />

makkelijker vol. Ik lust héél graag pizza,<br />

maar ik zou eigenlijk geen deegwaren,<br />

eieren en kaas mogen eten. Om<br />

de zoveel tijd ga ik toch naar een<br />

pizzeria. Het voordeel is <strong>natuurlijk</strong><br />

wel dat ik niets mankeer: ik ben<br />

geen diabetespatiënt, ik heb<br />

geen auto-immuunziektes ...<br />

Ik heb dus de luxe om een<br />

beetje met mijn lichaam te<br />

spelen.”<br />

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff<br />

& Lamberigts en kost 24,99 euro.<br />

www.borgerhoff-lamberigts.be<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 5<br />

MAAR NATUURLIJK!


GEZONDE VOEDING<br />

Boter<br />

Duurder, maar<br />

beter!<br />

Tv-kok Jeroen Meus had gelijk: niks tegen een klont boter <strong>in</strong> de pan. En zeker niets tegen boter op<br />

het brood. Echte boter is beter dan het nepproduct. <strong>Maar</strong> net nu heel wat consumenten daarvan<br />

overtuigd geraken, sw<strong>in</strong>gt de boterprijs de pan uit.<br />

W.DeCorte<br />

Op één jaar tijd steeg hij op de <strong>in</strong>ternationale<br />

markten met net geen 30 %. In de<br />

kle<strong>in</strong>handel met fl<strong>in</strong>k wat meer. En wel<br />

door een samenloop van omstandigheden.<br />

CHINA ONTDEKT DE CROISSANTS<br />

• De verzadigde vetzuren worden niet<br />

langer verketterd door de echte wetenschap<br />

en de meervoudige onverzadigde<br />

vetzuren niet langer de hemel <strong>in</strong><br />

geprezen.<br />

• Boter heeft recent haar <strong>in</strong>trede gedaan<br />

<strong>in</strong> landen waar zij tevoren quasi onbekend<br />

was. Zo onder meer <strong>in</strong> Mexico en<br />

Ch<strong>in</strong>a, dat nu ook de croissant heeft<br />

ontdekt.<br />

• Nieuw-Zeeland, grootste boterproducent<br />

ter wereld, had met een ongeziene<br />

droogte te kampen. West-Europa vulde<br />

voor een deel de daardoor ontstane<br />

leegte.<br />

• Toen <strong>in</strong> 2015 Europa de melkquota<br />

ophief, kelderde de melkprijs, zodat de<br />

productie voor vele kle<strong>in</strong>e producenten<br />

niet meer lonend was.<br />

• Gevolg van één en ander: de prijzen<br />

rezen de pan uit.<br />

Boter bevat gemiddeld 65 % verzadigde<br />

vetzuren, die wij nodig hebben voor<br />

onder meer onze hersenen, 30 % enkelvoudig<br />

onverzadigde vetzuren, zoals <strong>in</strong><br />

olijfolie – gunstig voor hart en vaten - en<br />

3 % meerv. onverzadigde vetzuren zoals<br />

<strong>in</strong> margar<strong>in</strong>e. Bij de verzadigde vetzuren,<br />

die het mogelijk maken te bakken en te<br />

braden, is er nog een aanzienlijk percentage<br />

met middellange vetketens zoals <strong>in</strong><br />

kokosolie.<br />

WETENSCHAPPELIJK BEDROG<br />

Drieënvijftig jaar nadat zij verketterd<br />

werd, is de boter <strong>in</strong> eer hersteld. Zij was<br />

het slachtoffer geworden van het grootste<br />

medisch-wetenschappelijk bedrog uit<br />

de voorbije eeuw, de bij ons nog steeds<br />

naz<strong>in</strong>derende vet-cholesterolhypothese.<br />

Toen de VS geteisterd werden door een<br />

ware <strong>in</strong>farctenepidemie kwam ‘voed<strong>in</strong>gswetenschapper’<br />

Ancel Keys <strong>in</strong> 1961 aandraven<br />

met zijn Seven Countries Study<br />

die aantoonde, dat hartvaatziekten bijzonder<br />

vaak voorkwamen <strong>in</strong> landen met<br />

een hoog verbruik van verzadigde vetten<br />

en cholesterolhoudende producten. Wat<br />

Keys er niet bij vertelde, was dat hij de<br />

voed<strong>in</strong>gsgewoonten <strong>in</strong> 21 landen onder<br />

de loep had genomen en slechts die 7<br />

weerhouden had, die zijn hypothese leken<br />

te staven.<br />

Keys’ hypothese klonk als muziek <strong>in</strong> de<br />

oren van de machtige Amerikaanse sojalobby<br />

en de farma-<strong>in</strong>dustrie. Zijn hypothese<br />

werd herhaaldelijk weerlegd, maar<br />

het duurde tot <strong>in</strong> 2014 vóór het eerherstel<br />

van de boter begon met een coverstory<br />

van Time Magaz<strong>in</strong>e. Daar<strong>in</strong> werden resultaten<br />

gepubliceerd van een overzichtstudie<br />

van prof. Rejiv Chowdhurry (Cambridge),<br />

die 80 studies onder de loep had<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 6<br />

MAAR NATUURLIJK!


genomen en tot de conclusie was gekomen<br />

dat er geen bewijs is voor de thesis<br />

dat een laag verbruik van verzadigde<br />

vetzuren en hoge consumptie van (meervoudige)<br />

onverzadigde vetzuren gunstig<br />

zou zijn voor hart en vaten. Klap op de<br />

vuurpijl kwam kort daarna met een andere<br />

Engelse studie, die aantoonde dat de<br />

toepass<strong>in</strong>g van deze foute theorie net tot<br />

meer problemen en sterfte leidt.<br />

E<strong>in</strong>d 2016 schrapten de Amerikanen de<br />

uit de jaren tachtig daterende richtlijn en<br />

verv<strong>in</strong>gen die door een nieuwe, gebaseerd<br />

op de recent verworven wetenschap.<br />

STEEDS MEER ONTSTEKINGEN<br />

Al onze hedendaagse zogenaamde civilisatie-<br />

en ouderdomsziekten hebben<br />

met ontstek<strong>in</strong>g te maken. Ook allergieën,<br />

atherosclerose, kanker en alzheimer.<br />

Daar<strong>in</strong> speelt het overmatig verbruik van<br />

oliën en margar<strong>in</strong>es met meervoudige<br />

onverzadigde vetzuren een kapitale rol.<br />

Ontstek<strong>in</strong>gen zijn z<strong>in</strong>vol om vijandige<br />

<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gers <strong>in</strong> ons lichaam te bestrijden.<br />

Daarvoor produceert ons organisme ontstek<strong>in</strong>gsbevorderende<br />

weefselhormonen<br />

en signaalstoffen. Zo’n ontstek<strong>in</strong>g<br />

moet echter niet alleen z<strong>in</strong>vol zijn, zij mag<br />

niet blijven duren.<br />

Daarom worden er ook ontstek<strong>in</strong>gsremmende<br />

substanties aangemaakt. Voor<br />

beide, de ontstek<strong>in</strong>gsbevorderende en<br />

de –remmende elementen leveren vetzuren<br />

uit onze dagelijkse voed<strong>in</strong>g de bouwstenen:<br />

het meervoudige onverzadigde<br />

arachidonzuur uit de Omega 6-reeks voor<br />

de ontstek<strong>in</strong>g en hoofdzakelijk Omega 3<br />

– lijnzaad, walnoten, groene groenten en<br />

visolie – om de ontstek<strong>in</strong>g af te remmen.<br />

WAAR LOOPT HET VERKEERD<br />

MET DE VETTEN?<br />

• De meeste supermarktoliën en margar<strong>in</strong>es<br />

met meervoudig onverzadigde<br />

vetzuren die ons worden aanbevolen,<br />

zijn afkomstig van soja, maïs of zonnebloem.<br />

Zij voeren vooral omega-6-vetzuren<br />

(l<strong>in</strong>olzuur) aan. Hierdoor wordt<br />

de balans met omega-3-vetzuren verstoord<br />

en ontstaat een ondergrond<br />

van chronische ontstek<strong>in</strong>g.<br />

• Bovendien zijn de meeste van deze<br />

aanbevolen vetten het product van<br />

een sterk raff<strong>in</strong>ageproces. Niet alleen<br />

het sterke antioxidans vitam<strong>in</strong>e E gaat<br />

hierbij verloren, ook veel nuttige stoffen,<br />

zoals lecith<strong>in</strong>e, co-enzym Q10,<br />

alfaliponzuur … waardoor we m<strong>in</strong>der<br />

beschermd zijn tegen ontstek<strong>in</strong>gen.<br />

• We worden aangemoedigd om te bakken<br />

en te braden <strong>in</strong> oliën en margar<strong>in</strong>es<br />

met meervoudig onverzadigde<br />

vetzuren. Helaas ontstaan hierbij met<br />

peroxiden en aldehyden storende<br />

‘vrije radicalen’ die ontstek<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

hand werken.<br />

• Omdat de hoger vernoemde oliën een<br />

voor de <strong>in</strong>dustrie van verwerkte voed<strong>in</strong>g<br />

een veel te vloeibare consistentie<br />

vertonen (en door raff<strong>in</strong>age ook m<strong>in</strong>der<br />

goed bewaren), worden ze ‘gehard’.<br />

Helaas ontstaan hierbij de storende<br />

‘transvetzuren’, die zeer sterk ontstek<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> de hand werken. Deze zitten<br />

<strong>in</strong> duizenden verwerkte voed<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

• Uit de courante margar<strong>in</strong>e wordt<br />

<strong>in</strong>middels wel het grootste deel<br />

van transvetzuren verwijderd<br />

(nog een bijkomende chemische bewerk<strong>in</strong>g!).<br />

<strong>Maar</strong> het blijft een kapot geraff<strong>in</strong>eerde,<br />

‘dode’ vetbereid<strong>in</strong>g.<br />

• Margar<strong>in</strong>es met de zogenaamde fytosterolen<br />

kunnen <strong>in</strong>derdaad de opname<br />

van cholesterol <strong>in</strong> de darmen afremmen<br />

en de cholesterolspiegel verlagen.<br />

<strong>Maar</strong> deze fytosterolen kunnen<br />

dan vervolgens (net zoals en <strong>in</strong> plaats<br />

van cholesterol) oxideren tot kleverige<br />

stoffen en bijdragen tot het proces<br />

van atherosclerose.<br />

WAT MOETEN WIJ UIT DAT<br />

ALLES BESLUITEN?<br />

• Gebruik altijd koudgeperste, ongeraff<strong>in</strong>eerde<br />

oliën en vetten. Dergelijke vetten<br />

zijn hun meerprijs waard. In geval<br />

van boter: kies voor gras- of karneboter.<br />

• Om te bakken en te braden: boter of kokosvet<br />

(verzadigde vetten die verhitt<strong>in</strong>g<br />

verdragen), olijfolie (mono-onverzadigd<br />

vet dat éénmalige verhitt<strong>in</strong>g verdraagt)<br />

of zonnebloemolie van hybriden met<br />

een vetprofiel zoals olijfolie.<br />

• Om te frituren: ossewit. En voor wie het<br />

heel gezond wil doen, zoals Kim Clijsters:<br />

kokosolie.<br />

• Voor de rauwkost (koud gebruik): olijfolie<br />

of een olie met meervoudige onverzadigde<br />

vetzuren, ongeraff<strong>in</strong>eerd<br />

uit de natuurw<strong>in</strong>kel. Bijzonder gunstig:<br />

raap(kool-)zaadolie en lijnzaadolie.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 7<br />

MAAR NATUURLIJK!


GEZONDHEID<br />

Patricia en larissa: Zo moeder zo dochter.<br />

"Zo blijven wij gehele w<strong>in</strong>ter gezond!"<br />

Patricia en Larissa wapenen zich<br />

al jaren tegen w<strong>in</strong>terkwalen door<br />

een dagelijkse <strong>in</strong>name van vitam<strong>in</strong>e<br />

D. <strong>Maar</strong> liefst 8 op de 10<br />

Belgen heeft een tekort aan deze<br />

voed<strong>in</strong>gsstof. Het probleem is<br />

erger <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden door<br />

afwezigheid van de zon, die ofwel<br />

te laag staat of niet krachtig genoeg<br />

is. “De zonnevitam<strong>in</strong>e laadt<br />

onze batterijen op, ook <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter!”,<br />

aldus moeder en dochter.<br />

EEN GOEDE WEERSTAND<br />

IS BELANGRIJK<br />

Larissa is 26 jaar en zit <strong>in</strong> de fleur van<br />

haar <strong>leven</strong>. Ze is om te beg<strong>in</strong>nen werkzaam<br />

als projectmanager voor een<br />

contentmarket<strong>in</strong>gbureau en daarnaast<br />

houdt ze van reisjes maken en afspreken<br />

met vriend<strong>in</strong>nen. Haar 53-jarige mama<br />

Patricia staat al jaren <strong>in</strong> de verkoop van<br />

kled<strong>in</strong>g en schoenen. Ze is een echt<br />

familiemens en geen wandel<strong>in</strong>g is haar<br />

te veel. Daarom is het van vitaal belang<br />

voor zowel moeder als dochter dat hun<br />

weerstand optimaal is.<br />

FITTER EN MET MEER VITALITEIT<br />

Larissa is 6 jaar geleden gestart met het<br />

nemen van extra vitam<strong>in</strong>e D. “Al zolang<br />

ik het mij kan her<strong>in</strong>neren neemt mijn<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 8<br />

MAAR NATUURLIJK!


mama dagelijks vitam<strong>in</strong>e D, en ze heeft de gewoonte aan<br />

mij doorgegeven”, zegt Larissa. Ze zijn erg tevreden over het<br />

effect: “Voldoende vitam<strong>in</strong>e D zorgt ervoor dat wij ons fitter<br />

voelen én het geeft ons meer vitaliteit”. Vandaag kiest Larissa<br />

voor D-Pearls 1520, <strong>natuurlijk</strong> vitam<strong>in</strong>e D <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e capsules.<br />

WEG MET DIE WINTERDIP<br />

“Op mijn werk heeft iedereen ondertussen de griep gehad<br />

of allerlei andere kwaaltjes, waarvan ik gelukkig gespaard<br />

ben geb<strong>leven</strong>”, zegt Larissa. Ze doet het nodige om haar immuunsysteem<br />

optimaal te houden. Ze heeft ook het gevoel<br />

dat ze sneller recupereert wanneer ze te maken krijgt met<br />

stressvolle periodes. Voldoende hoge vitam<strong>in</strong>e D-waarden<br />

zijn cruciaal voor calcium en fosfor <strong>in</strong> het lichaam op te nemen<br />

en zijn gunstig voor sterke botten, spieren en tanden.<br />

Zowel moeder als dochter zijn niet van plan om te stoppen<br />

met het nemen van vitam<strong>in</strong>e D-supplementen.<br />

HET BELANG VAN VOLDOENDE VITAMINE D<br />

Vitam<strong>in</strong>e D wordt aangemaakt door de huid wanneer deze<br />

wordt blootgesteld aan voldoende zonnestralen. Het zonlicht<br />

vormt ongeveer 80 % van de aanvoer voor ons lichaam,<br />

de resterende 10 % moeten wij uit de voed<strong>in</strong>g halen. Vitam<strong>in</strong>e<br />

D kan men <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ge mate terugv<strong>in</strong>den <strong>in</strong> vette vis,<br />

eieren, vlees en zuivelproducten. Helaas zijn onze voed<strong>in</strong>gswaren<br />

zelden verrijkt met voldoende vitam<strong>in</strong>e D en ook de<br />

zon is te vaak afwezig <strong>in</strong> ons land. Een aanvull<strong>in</strong>g is dus een<br />

goed idee.<br />

D-PEARLS VAN PHARMA NORD<br />

Vitam<strong>in</strong>e D is <strong>in</strong> vet oplosbaar en wordt optimaal door<br />

het lichaam opgenomen <strong>in</strong> de vorm van capsules met<br />

een plantaardige olie. D-Pearls van Pharma Nord is dé<br />

oploss<strong>in</strong>g voor het hele gez<strong>in</strong> en is beschikbaar <strong>in</strong> drie<br />

doser<strong>in</strong>gen – een met 20 microgram, 38 microgram en<br />

75 microgram vitam<strong>in</strong>e D3. D-Pearls werd reeds gebruikt<br />

<strong>in</strong> verschillende studies en garandeert een goede biologische<br />

beschikbaarheid en optimale werkzaamheid.<br />

D-Pearls is beschikbaar bij je apotheek.<br />

BE_D-Pearls_AD_<strong>Maar</strong>Natuurlijk_90x220_0118<br />

D-Pearls<br />

- De zonnevitam<strong>in</strong>e<br />

U neemt toch ook<br />

vitam<strong>in</strong>e D ?<br />

8 op 10 mensen hebben een tekort !<br />

• Natuurlijk vitam<strong>in</strong>e D3 opgelost <strong>in</strong><br />

plantaardige olie<br />

• 1 m<strong>in</strong>i-parel of 5 druppels per dag<br />

• Gemakkelijk door te slikken of om<br />

op te kauwen<br />

D-Pearls<br />

- De nieuwe vitam<strong>in</strong>e D standaard<br />

Innoverend voor de gezondheid<br />

www.pharmanord.be<br />

Promotie-aanbied<strong>in</strong>g:<br />

D-Pearls 1520<br />

100 + 20 Gratis<br />

Beschikbaar bij je apotheker<br />

Neem deel aan de wedstrijd op<br />

www.pharmanord.be/quiz-d4 en maak kans op een<br />

gratis doosje. Aanbied<strong>in</strong>g geldig tot 09/2018.


BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN<br />

Alzheimer is geen noodlot<br />

Al zit conventioneel onderzoek <strong>in</strong> straatje zonder e<strong>in</strong>d<br />

Nu ook farmareus Pfizer de stekker uit het alzheimer-onderzoek<br />

heeft getrokken, ligt de bal <strong>in</strong> het kamp van het universitair onderzoek.<br />

Prof. Christ<strong>in</strong>e Van Broeckhoven, pionier en wereldautoriteit<br />

ter zake, zucht: “Wij kunnen ons niet veroorloven meer geld <strong>in</strong><br />

kanker- dan <strong>in</strong> Alzheimer-onderzoek te <strong>in</strong>vesteren.” W.J.Duckaert<br />

Collega Bart De Strooper bezweert:<br />

“Een alzheimerpil komt er”. Uit Duitsland<br />

een andere klok: “Alzheimer is een<br />

gebreksziekte, die kan worden voorkomen,<br />

kan worden gestopt en zelfs kan<br />

worden genezen als men er tijdig bij is”.<br />

Dus geen noodlot.<br />

De twee totnogtoe gevolgde pistes zijn<br />

<strong>in</strong> een straatje zonder e<strong>in</strong>d beland: genen<br />

spelen wel een rol, maar slechts<br />

tweederangs: er is geen Alzheimer-gen.<br />

En tegen het gewraakte bèta-amyloïd<br />

(eiwit), dat <strong>in</strong> de hersenen verwoest<strong>in</strong>gen<br />

aa<strong>nr</strong>icht, maar eerder gevolg dan<br />

oorzaak is, bleek totnogtoe geen kruid<br />

gewassen.<br />

De ultieme vooruitgang na decennia<br />

wetenschappelijk onderzoek <strong>in</strong> Vlaanderen,<br />

het ‘Silicon Valley’ van dit onderzoek<br />

samengevat: “We kunnen nu zien<br />

wie later dementie zal krijgen”. En zelfs<br />

dat is geen absolute zekerheid.<br />

AFTAKELING<br />

Eerst even de puntjes op de i zetten.<br />

Dementie – van het Latijnse de = zonder<br />

en mens = geest, verstand – is de chronisch<br />

voortschrijdende aftakel<strong>in</strong>g van<br />

de hersenen met verlies van opgedane<br />

kennis en <strong>in</strong>tellectuele mogelijkheden.<br />

Eerst en vooral is er verlies van geheugen,<br />

redener<strong>in</strong>gs- en oordeelvermogen,<br />

waar later dan nog verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

persoonlijkheidsstructuur bijkomen, uite<strong>in</strong>delijk<br />

ook gekoppeld aan lichamelijke<br />

aftakel<strong>in</strong>g. Het is hoofdzakelijk een<br />

ouderdomsziekte.<br />

Alzheimer is met 60 – 65 % van de gevallen<br />

de meest voorkomende en meest<br />

<strong>in</strong>grijpende variant van de ziekte, zo genoemd<br />

naar de Duitse zenuwarts Alois<br />

Alzheimer (1864-1915), die bij de autopsie<br />

van zijn patiënte Auguste Deter <strong>in</strong><br />

de hersenen een “merkwaardig aaneen<br />

klitten van de neurofibrillen” – dunne vezels<br />

<strong>in</strong> de zenuwcellen – vaststelde, alsook<br />

“haarden ter grootte van graankorrels,<br />

gekenmerkt door het afzetten van<br />

eigenaardige stoffen”. Heden weten wij<br />

dat deze laatste plaques van bèta-amyloïd<br />

(eiwit) zijn.<br />

Vasculaire dementie, 20 – 30 % van de<br />

gevallen heeft met bloedcirculatiestor<strong>in</strong>gen<br />

te maken, meestal het gevolg<br />

van beroerte of verkalk<strong>in</strong>g op basis van<br />

hoge bloeddruk of atherosclerose.<br />

Park<strong>in</strong>son en de ziekte van Lewy-Körper<br />

kunnen <strong>in</strong> bepaalde stadia ook gepaard<br />

gaan met dementie. Beide hebben te<br />

maken met ontaard<strong>in</strong>g van de hersencentra,<br />

die de beweg<strong>in</strong>gen controleren.<br />

Secundaire dementie is het gevolg van<br />

ziekten zoals stofwissel<strong>in</strong>gsstor<strong>in</strong>gen,<br />

vitam<strong>in</strong>e (B12)-tekort of vergiftig<strong>in</strong>gen.<br />

Wordt de oorzaak aangepakt, dan resulteert<br />

dit <strong>in</strong> beterschap, soms zelfs <strong>in</strong><br />

genez<strong>in</strong>g.<br />

Vaak gaat het om een mengvorm.<br />

HET GROTE VERGETEN<br />

“Alzheimer-dementie”, aldus Christ<strong>in</strong>e<br />

Van Broeckhoven <strong>in</strong> een <strong>in</strong>terview enkele<br />

jaren geleden, “is een verschrikkelijke<br />

ziekte, erger dan kanker, die de patiënt<br />

tweemaal laat sterven: een eerste keer<br />

omdat hij door zijn ziekte niet meer is<br />

wie hij was, een tweede keer als het<br />

echt afgelopen is.”<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 10<br />

MAAR NATUURLIJK!


Bij (alzheimer-)dementie lijden de nabestaanden<br />

van de patiënt mee. Het kan<br />

hartverscheurend overkomen als de<br />

zieke zijn vrouw of man, zus of dochter<br />

nauwelijks of zelfs helemaal niet meer<br />

herkent. En de lichamelijke aftakel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de e<strong>in</strong>dfase is triest om zien.<br />

Het beg<strong>in</strong>t met vergeten, een steeds<br />

groter vergeten en spaart de machtigen<br />

en rijken evenm<strong>in</strong> als de nederigen en<br />

armen.<br />

Ronald Reagan kwam de woonkamer<br />

b<strong>in</strong>nen. Met gesloten hand, die droop<br />

van het water. Vroeg Nancy: “Wat heb je<br />

gedaan? Wat heb je daar <strong>in</strong> de hand?”<br />

Ronald keek naar zijn hand, deed ze<br />

open en een m<strong>in</strong>ireplica van het Witte<br />

Huis, die hij uit het aquarium <strong>in</strong> het<br />

studievertrek had gevist, kwam te voorschijn.<br />

Hij keek verdwaasd, eerst naar<br />

Nancy, dan naar zijn open hand. “Weet<br />

niet”, zei hij, “maar ik denk dat dit iets<br />

met mij te maken heeft.” Langzaam maar<br />

zeker deemsterde de Amerikaanse<br />

ex-president verder weg <strong>in</strong> het oeverloze<br />

vergeten. Op 5 juni<br />

2004 ruilde hij de tijd<br />

voor de eeuwigheid.<br />

Moedig had hij, toen<br />

op 83-jarige leeftijd de<br />

diagnose Alzheimer<br />

was vastgesteld en hij<br />

nog helder van geest<br />

was, zich tot het Amerikaanse<br />

volk gericht:<br />

“Ik beg<strong>in</strong> nu aan de tocht, die<br />

mij naar mijn <strong>leven</strong>savond brengt”.<br />

COLOMBUS ACHTERNA<br />

Prof. Bart De Strooper (KULeuven en<br />

directeur Brits Dementia Research Center):<br />

“Ik ben overtuigd dat er een pil tegen<br />

Alzheimer komt. Zoals Christoffel<br />

Colombus de Spaanse kon<strong>in</strong>g moest<br />

beloven dat hij naar Indië zou varen<br />

vóór hij schepen kreeg, zo moeten wij<br />

beloven dat wij een medicijn zullen v<strong>in</strong>den.<br />

Wie beweert dat wij <strong>in</strong> de verkeerde<br />

richt<strong>in</strong>g zoeken, heeft onvoldoende<br />

wetenschappelijke vorm<strong>in</strong>g.” (Colombus<br />

kwam wel ergens anders terecht dan<br />

gepland).<br />

Zo’n wetenschappelijk<br />

onderontwikkelde is<br />

blijkbaar dr. med. Michael<br />

Nehls, moleculair<br />

geneticus, ex-docent<br />

aan één Amerikaanse<br />

en vijf Duitse universiteiten.<br />

Hij leidde het genetisch<br />

onderzoek van<br />

een grote Amerikaanse<br />

firma en een Duits biotechnisch<br />

bedrijf, een man die de genetische<br />

oorzaak van verscheidene erfelijke ziekten<br />

heeft ontraadseld en vrij recent twee<br />

werken publiceerde met de niet mis te<br />

verstane titels: ‘Die Alzheimer-Lüge’ en<br />

‘Alzheimer is heilbar’.<br />

MERKWAARDIGE NONNENSTUDIE<br />

In het ‘Silicon Valley van het Alzheimer-onderzoek’<br />

– onze Vlaamse universiteiten<br />

en het Vlaams Studiecentrum<br />

voor Biotechnologisch Onderzoek - blijft<br />

het onderzoek zich vooral richten op<br />

de twee destructieve structuren, die<br />

niet <strong>in</strong> de hersenen thuishoren:<br />

de draadachtige eiwit-<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 11<br />

MAAR NATUURLIJK!


structuur en de bèta-amyloïd-plaques. Al<br />

richt Christ<strong>in</strong>e Van Broeckhoven zich nu<br />

meer op de bloedcirculatie <strong>in</strong> de hersenen.<br />

Alle veelbelovende geneesmiddelen<br />

faalden uite<strong>in</strong>delijk. Toch wordt de<br />

hoop niet opgegeven, al kreeg de amyloïd-hypothese,<br />

die stelt dat de plaques<br />

voor de ziekte verantwoordelijk zijn, een<br />

fl<strong>in</strong>ke dreun door de nonnenstudie van<br />

David Snowdon. Die onderzocht 678<br />

kloosterzusters tussen 75 en 107 jaar. Na<br />

hun dood werden de hersenen onderzocht.<br />

Met verbluffend resultaat. Bij heel<br />

wat nonnen werden weliswaar de voor<br />

alzheimer typische amyloïdstructuren<br />

gevonden, de vrouwen waren echter<br />

niet dement geworden, b<strong>leven</strong> tot hun<br />

dood helder van geest.<br />

Wordt, zoals zo vaak <strong>in</strong> de geneeskunde,<br />

een symptoom of een gevolg als<br />

oorzaak van de ziekte gezien? Intussen<br />

blijkt nog een tweede verwoestend eiwit<br />

<strong>in</strong> het spel te zijn, Tau genaamd, dat ontstaat<br />

onder <strong>in</strong>vloed van bèta-amyloïd,<br />

zich afzet <strong>in</strong> de hersencellen zelf en<br />

ze ten gronde richt. En, hoopvol stemt<br />

de ontdekk<strong>in</strong>g van een genetische afwijk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het erfgoed van een aantal<br />

IJslanders, een mutatie die blijkbaar<br />

beschermt tegen het ontstaan van veel<br />

bèta-amyloïd.<br />

ZOALS MET KANKER?<br />

Pfizer, de grootste van allemaal, en een<br />

aantal andere concerns zoals Eli Lilly, die<br />

op antilichamen tegen het bèta-amyloïd<br />

gezet hadden, hebben dus de stekker<br />

uit het wetenschappelijk onderzoek<br />

getrokken. Omdat na vele jaren een<br />

miljarden<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g geen commercieel<br />

<strong>in</strong>teressant resultaat opleverde. Andere<br />

blijven <strong>in</strong> dezelfde richt<strong>in</strong>g zoeken en<br />

hopen een middel te v<strong>in</strong>den dat alzheimer<br />

geneest vóór het uitgebroken is.<br />

Laten wij vooral niet naïef zijn. Onderschat<br />

de mult<strong>in</strong>ationals niet! Hun doel<br />

is geld verdienen, steeds meer geld.<br />

En dat lukt al een tijd niet meer met<br />

echt nieuwe, gepatenteerde middelen,<br />

waarvan de ontwikkel<strong>in</strong>g en - niet <strong>in</strong> het<br />

m<strong>in</strong>st - ook het uittesten onnoemelijk<br />

veel geld kosten. Dit was ook het geval<br />

met kanker. En daar hebben ze iets op<br />

gevonden. Het fundamenteel onderzoek<br />

werd overgelaten aan universitaire<br />

en andere <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, die functioneren<br />

met staatstoelagen of <strong>in</strong>gezameld geld.<br />

Komt daar iets bruikbaars uit zoals de<br />

zogenaamde ‘immunologische aanpak’,<br />

dan belandt het onderzoeksresultaat<br />

voor commercialisatie toch bij de farmagiganten.<br />

Die zijn voor deze ‘<strong>in</strong>novatieve<br />

middelen’ ontslagen van de<br />

normale èn peperdure test- en registratieproceduren.<br />

Het testen op patiënten<br />

wordt overgelaten aan de universitaire<br />

kl<strong>in</strong>ieken. En niet alleen worden die daar<br />

niet voor vergoed, de ziekteverzeker<strong>in</strong>g<br />

krijgt en aanvaardt daarvoor een gepeperde<br />

reken<strong>in</strong>g, die haar weldra zuur zal<br />

opbreken.<br />

Reken voor België maar uit: 100.000<br />

euro voor een behandel<strong>in</strong>g, met het<br />

vooruitzicht van 5.000 patiënten. Hetzelfde<br />

staat ons met het alzheimer-onderzoek<br />

te wachten, als tenm<strong>in</strong>ste iets<br />

m<strong>in</strong> of meer bruikbaar wordt gevonden.<br />

De ophef omtrent de besliss<strong>in</strong>g van Pfizer<br />

was gewild en goed georganiseerd:<br />

er moet meer geld naar het officieel<br />

alzheimer-onderzoek vloeien.<br />

GEBREKSZIEKTE<br />

De stell<strong>in</strong>g van dr. Michael Nehls kl<strong>in</strong>kt<br />

als vloeken <strong>in</strong> de kerk.<br />

Samengevat: Alzheimer – ook ‘gewone’<br />

dementie – is een gebreksziekte,<br />

veroorzaakt door een discrepantie tussen<br />

onze <strong>natuurlijk</strong>e behoeften en onze<br />

hedendaagse <strong>leven</strong>swijze, die deze behoeften<br />

negeert.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 12<br />

MAAR NATUURLIJK!


De voed<strong>in</strong>g speelt hier<strong>in</strong> een kapitale<br />

rol. Vooral tekorten aan vitam<strong>in</strong>e D, B12,<br />

selenium en z<strong>in</strong>k en de benodigde vetzuren<br />

– vooral DHA (Omega 3) en goede<br />

verzadigde vetten (voornamelijk kokosolie)<br />

zijn belangrijk, <strong>in</strong> een volwaardige<br />

voed<strong>in</strong>g met volkorenproducten, veel<br />

groenten en vooral zonder courante<br />

suiker. Ook te we<strong>in</strong>ig verkwikkende<br />

slaap, te we<strong>in</strong>ig bewegen, onvoldoende<br />

verwerkte psychische trauma’s en<br />

tekort aan menselijke warmte dienen<br />

te worden verholpen. Risicofactoren zijn<br />

diabetes, hoge bloeddruk, depressie èn<br />

beroerte. Roken kan fataal zijn.<br />

“Er is weliswaar genetische aanleg, zowel<br />

zonder als met mutaties <strong>in</strong> de (meer<br />

dan honderd) genen, die <strong>in</strong>vloed hebben<br />

op de beruchte plaques, zij hebben<br />

echter we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>vloed op preventie en<br />

therapie. En dat zeg ik als geneticus”,<br />

aldus dr. Nehls, die zijn patiënten ‘holistisch’<br />

behandelt, met een therapie,<br />

gebaseerd op het <strong>in</strong>vullen van de <strong>in</strong>dividuele<br />

behoeften van elke patiënt. Hij<br />

verlangt een complete omschakel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>leven</strong>sstijl, een aangepaste voed<strong>in</strong>g,<br />

ondersteund door voed<strong>in</strong>gssupplementen<br />

om de aftakel<strong>in</strong>gsprocessen<br />

<strong>in</strong> de hersenen te stoppen. Hoe sneller<br />

men erbij is, hoe beter. Wat def<strong>in</strong>itief verloren<br />

is gegaan, kan niet meer tot <strong>leven</strong><br />

worden gewekt.<br />

NUTTIGE SUPPLEMENTEN<br />

Co-enzym Q10: beschermt als antioxidans<br />

zenuwcellen en bevordert de<br />

stofwissel<strong>in</strong>g er<strong>in</strong>; bevordert <strong>in</strong> tweede<br />

<strong>in</strong>stantie ook bloedcirculatie.<br />

• Bio-Active Q10-Ubiqu<strong>in</strong>ol (Pharma Nord)<br />

• Ubiqu<strong>in</strong>ol Plat<strong>in</strong>um (Mannavital)<br />

G<strong>in</strong>kgo biloba of OPC’s uit maritieme<br />

pijnboom- of zeedenschors: betere microcirculatie,<br />

tegen vergeetachtigheid:<br />

• G<strong>in</strong>gkosan (Fytobell)<br />

• Bio-Biloba (Pharma Nord)<br />

• Bio-Pycnogenol (Pharma Nord)<br />

• OPC Plat<strong>in</strong>um (Mannavital)<br />

Vitam<strong>in</strong>en<br />

• Vitam<strong>in</strong>e B12 Plat<strong>in</strong>um (Mannavital)<br />

• Vit D 3 Pearls (Pharma Nord) Vit D3 Plat<strong>in</strong>um<br />

druppels en pearls (Mannavital)<br />

• Vitam<strong>in</strong>e E Plat<strong>in</strong>um (Mannavital): tocotriënolen<br />

als sterkste vit E<br />

Selenium + <strong>Z<strong>in</strong></strong>c (Pharma Nord) / Selenium<br />

All natural antioxidant complex<br />

(Mannavital)<br />

Omega 3<br />

• Bio-Mar<strong>in</strong>e Natural (Pharma Nord)<br />

• Soria Neptun Krill Oil (Soria Natural)<br />

• Mar<strong>in</strong>DHA (M<strong>in</strong>ami nutrition)<br />

Fosfolipiden: beschermen hersencellen,<br />

goed voor geheugen:<br />

• Fosfoser<strong>in</strong>a Complex (Soria Natural)<br />

• Phosfoactiv (Soria Natural)<br />

‘Bra<strong>in</strong>food’: Supergenius met g<strong>in</strong>kgo,<br />

Capoca, fosfatidylser<strong>in</strong>e en l-carnit<strong>in</strong>e<br />

(ook voor ‘blokbeesten’).<br />

Kokosolie: ongeraff<strong>in</strong>eerde kokosolie<br />

uit de natuurzaak is bijzonder gunstig.<br />

Bij beg<strong>in</strong>nende problemen heeft alleen<br />

al het verzaken aan cholesterolremmende<br />

stat<strong>in</strong>es en het gebruik van drie soeplepels<br />

kokosolie per dag een merkwaardig<br />

resultaat.<br />

IK WEET HET NIET MEER ...<br />

Mijn eiland heeft geen kusten meer<br />

De golven die mijn voeten beroeren<br />

smaken naar het zout<br />

van verzilte her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

De telefoon van vervlogen jaren<br />

geeft bezet<br />

De centrale slaapt <strong>in</strong> en laat me alleen<br />

op de glijbaan van de eenzaamheid<br />

Onbekenden verschijnen aan de horizon<br />

<strong>in</strong> het raam van mijn mulle gedachten<br />

en verdwijnen<br />

<strong>in</strong> de waas van troebel glas<br />

De kristallen vazen van verre reizen<br />

breken <strong>in</strong> fragmenten van stomme filmen<br />

sluimerend onder de gore stofdraden<br />

op vergeten fotoboeken<br />

De kleurenbeelden<br />

van niet voltrokken liefde<br />

gaan op <strong>in</strong> het sepia<br />

van niet bereikte dromen<br />

en <strong>in</strong> het zwart-wit<br />

van onvervulde emoties<br />

Misschien ben jij<br />

wel het vergeelde blad<br />

op de kille grond<br />

van mijn vliedende gedachten<br />

Was jij er nog bij<br />

toen ik het nog wist?<br />

Ik weet het niet meer ...<br />

Gedicht geschreven toen ik vernomen<br />

had dat een naaste relatie aan alzheimer<br />

leed.<br />

Herman<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 13<br />

MAAR NATUURLIJK!


BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN<br />

op voorschrift!<br />

Dementie <strong>in</strong> het algemeen en alzheimer <strong>in</strong> het bijzonder zijn geen noodlot. Dat weten wij al. Noodlottig<br />

echter is de medicatie, die de bejaarden courant en massaal wordt voorgeschreven. De nefaste<br />

<strong>in</strong>vloed van dat voorschrijfgedrag doet zich overigens al gelden lang vóór de ‘gezegende leeftijd’ wordt<br />

bereikt. Wij zijn een generatie van dementerenden aan het kweken, op voorschrift.<br />

W.J.Duckaert<br />

Farmacoloog prof. Mart<strong>in</strong> Westland<br />

(Mannheim) op het Duits Internistencongres<br />

<strong>in</strong> april 2016: “Alzheimer kan niet<br />

genezen en niet gestopt worden met<br />

geneesmiddelen. De hersenen worden<br />

niet alleen aangetast door het gewraakte<br />

bèta-amyloid – zie elders <strong>in</strong> dit blad –<br />

ook geneesmiddelen kunnen tot fatale<br />

stor<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het denkpatroon leiden.”<br />

TIJDBOM<br />

Prof. Westland wijst als belangrijkste risicofactor<br />

aan “te veel en verkeerde pillen”.<br />

“Patiënten met drie diagnoses krijgen<br />

6 tot 8 geneesmiddelen. Niet zelden<br />

worden bejaarden 15 verschillende werkstoffen<br />

toegediend”, aldus de professor.<br />

De grootste boosdoeners zijn de benzodiazep<strong>in</strong>es<br />

<strong>in</strong> tranquillizers (kalmeermiddelen)<br />

en <strong>in</strong> slaapmiddelen. Met het<br />

één krijgt men een tik om de oren, met<br />

het ander een klop op de kop. “Een echte<br />

pest en een ware tijdbom”, aldus de professor,<br />

“doordat zij <strong>in</strong> het centrale zenuwstelsel<br />

<strong>in</strong>grijpen.”<br />

In België blijkt 1 op de 5 vrouwen en 1 op<br />

de 10 mannen benzodiazep<strong>in</strong>e houdende<br />

middelen te slikken; bij de 70-plussers<br />

40 % van de vrouwen en 26 % van de<br />

mannen. In de rusthuizen meer. En wie<br />

zes maand zo’n pil slikt, loopt 80 % meer<br />

risico op Alzheimer, zo blijkt uit een studie,<br />

die prof. Christ<strong>in</strong>e Van Broeckhoven<br />

de commentaar ontlokte: “Artsen moeten<br />

voorzichtiger voorschrijven. Er zijn alternatieven,<br />

bijvoorbeeld op kruidenbasis.”<br />

Intussen is er ook melaton<strong>in</strong>e. Tussen<br />

haakjes gezegd: 80 % meer risico staat<br />

voor een bijna verdubbeld risico en betekent<br />

niet dat 8 op de 10 mensen dement<br />

wordt. Benzodiazep<strong>in</strong>es geven snel gewenn<strong>in</strong>g<br />

en leiden tot echte verslav<strong>in</strong>g.<br />

KORTSLUITING IN DE HERSENEN<br />

“Tranquillizers kalmeren wel, maar veroorzaken<br />

kortsluit<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de hersenen, die tot<br />

(alzheimer)-dementie leiden”, aldus de conclusie<br />

van een Brits-Canadese studie terwijl<br />

een F<strong>in</strong>se studie op verhoogd zelfmoordgevaar<br />

wijst (vooral bij bruusk stoppen).<br />

Slaapmiddelen maken daarenboven niet alleen<br />

ook suf – vandaar de ochtendkater en<br />

de heupbreuken door nachtelijke of ochtendlijke<br />

valpartijen – zij <strong>in</strong>duceren geen<br />

verkwikkende, maar een verdovende slaap,<br />

die de herstellende slaapfases overslaat en<br />

het lichaamseigen melaton<strong>in</strong>e afblokt.<br />

Tekort aan melaton<strong>in</strong>e en aan weldoende<br />

slaap werkt verouder<strong>in</strong>g, diabetes type 2,<br />

kanker en dementie <strong>in</strong> de hand. “Te we<strong>in</strong>ig<br />

(verkwikkende) slaap kan leiden tot<br />

het afsterven van hersencellen en kan<br />

alzheimer teweegbrengen. Plaques met<br />

bèta-amyloid blijken toe te nemen bij<br />

langdurig slaaptekort”, zo lezen wij <strong>in</strong> een<br />

studie, verricht door wetenschappers van<br />

de St.Louis-universiteit (M<strong>in</strong>nesota, VS),<br />

gepubliceerd <strong>in</strong> Science.<br />

Tweede grote boosdoener: de antidepressiva<br />

die te pas en vooral te onpas<br />

worden voorgeschreven, en waarvan<br />

één ’s avonds wordt aanbevolen om zijn<br />

slaapwekkende werk<strong>in</strong>g: 1.140.000 Belgen<br />

slikt ze volgens de laatste tell<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 14<br />

MAAR NATUURLIJK!


“De hedendaagse medicatie is ontwikkeld<br />

voor patiënten met manisch-depressieve<br />

psychose – heden meestal bipolaire<br />

stoornis genoemd – die slechts 1 %<br />

van de gevallen uitmaken, en heeft op de<br />

courante gevallen nagenoeg geen genezend<br />

effect”, aldus Christ<strong>in</strong>e Van Broeckhoven,<br />

die weigerde zulke medicatie te<br />

slikken, toen zij ooit zelf <strong>in</strong> een depressie<br />

beland was (waaruit men niet mag besluiten<br />

dat een depressie geen behandel<strong>in</strong>g<br />

zou vergen).<br />

Derde grote boosdoener: de cholesterol<br />

verlagende stat<strong>in</strong>es, meestal onnodig voorgeschreven.<br />

Volgens de huidige cholesterolrichtlijnen<br />

– die nog steeds onterecht<br />

de nochtans broodnodige cholesterol als de<br />

grote boosdoener voor hart- en bloedvaten<br />

beschouwen – zou onze cholesterolbloedspiegel<br />

onder de 190 mg/dl moeten liggen.<br />

Wat betekent dat eigenlijk 70 % van de volwassenen<br />

‘ziek’ verklaard worden en tot potentiële<br />

gebruikers van de stat<strong>in</strong>es veroordeeld<br />

worden. In ons land slikken <strong>in</strong>tussen<br />

bijna 1,5 miljoen landgenoten of 13 % van de<br />

bevolk<strong>in</strong>g die stat<strong>in</strong>es. Helaas verlagen stat<strong>in</strong>es<br />

niet alleen de bloedspiegel van cholesterol,<br />

maar ook die <strong>in</strong> de hersenen, waar<br />

hij zeer belangrijk is voor de functie van de<br />

hersencellen. Daarnaast remmen ze ook de<br />

lichaamseigen productie van co-enzym Q10<br />

en van vitam<strong>in</strong>e D, twee voed<strong>in</strong>gsstoffen die<br />

elementair zijn voor een goede werk<strong>in</strong>g van<br />

de hersencellen. Reeds na vier maanden<br />

doen zich viermaal zoveel stor<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het<br />

kortetermijngeheugen voor als tevoren. En<br />

hoe hoger de dosis, hoe meer stor<strong>in</strong>gen.<br />

Dat blijkt uit twee Amerikaanse studies met<br />

1 miljoen deelnemers, waarvan de resultaten<br />

gepubliceerd werden <strong>in</strong> JAMA (Journal<br />

of the American Medical Association).<br />

En net de bejaarden, die alle maatregelen<br />

zouden moeten kunnen nemen om<br />

het geheugen en concentratievermogen<br />

te bewaren, zijn topgebruikers van stat<strong>in</strong>es.<br />

Stat<strong>in</strong>es zijn een catastrofe voor<br />

de hersenen, die hoofdzakelijk uit water<br />

en vet bestaan: omega 3 – vooral DHA<br />

- waar de modale Belg een gebrek aan<br />

heeft – en verzadigde vetzuren, die de<br />

bejaarden door vele artsen en nagenoeg<br />

alle diëtisten worden ontzegd.<br />

OLIE OP HET VUUR<br />

S<strong>in</strong>ds de jaren vijftig worden verzadigde<br />

vetten door de ‘vet-cholesterolhypothese’<br />

als boosdoeners voor onze<br />

bloedvaten beschouwd, “omdat ze het<br />

cholesterolgehalte verhogen”. S<strong>in</strong>dsdien<br />

worden ons door de voed<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>dustrie<br />

plantaardige, onverzadigde vetten opgedrongen:<br />

vooral <strong>in</strong>dustriële oliën en margar<strong>in</strong>e.<br />

Omdat deze geraff<strong>in</strong>eerd zijn (=<br />

verlies aan voed<strong>in</strong>gstoffen zoals vitam<strong>in</strong>e<br />

E), vooral omega 6-vetzuren aanvoeren<br />

(= onevenwicht met omega-3-vetzuren),<br />

onterecht verhit worden (= ontstaan vrije<br />

radicalen: peroxiden en aldehyden) en<br />

vaak ook nog gehard worden (= ontstaan<br />

van ontstek<strong>in</strong>g bevorderende transvetzuren),<br />

fungeren zij als ‘olie op het vuur’:<br />

zij werken de chronische ontstek<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

de hersenen <strong>in</strong> de hand, die mee aan de<br />

basis ligt van dementie en de ziekte van<br />

Alzheimer.<br />

Vierde grote boosdoener: de zogenaamde<br />

antichol<strong>in</strong>ergica, geneesmiddelen, die<br />

de werk<strong>in</strong>g onderdrukken van acetylchol<strong>in</strong>e,<br />

een neurotransmitter of signaalstof,<br />

nodig voor de <strong>in</strong>formatieoverdracht <strong>in</strong><br />

onder meer onze spieren en tussen de<br />

hersencellen. Antichol<strong>in</strong>ergisch werken<br />

onder meer krampwerende middelen,<br />

bepaalde bloeddrukmedicatie en middelen<br />

tegen allergieën en <strong>in</strong>cont<strong>in</strong>entie.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 15<br />

MAAR NATUURLIJK!


Voeg daarbij de onz<strong>in</strong> van het streng<br />

zoutarm – zelfs zoutloos – dieet, waarmee<br />

de ouderen <strong>in</strong> zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en<br />

ziekenhuizen worden gestraft. Zout is een<br />

essentieel, onmisbaar <strong>leven</strong>smiddel, dat<br />

weliswaar overmatig gebruikt wordt als<br />

smaakbrenger en als bewaarmiddel <strong>in</strong><br />

zowat alle <strong>in</strong>dustriële voed<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

NIET TE VEEL ZOUT,<br />

MAAR TE WEINIG WATER<br />

Zout beperken doet niet zoveel aan de<br />

bloeddruk. En te we<strong>in</strong>ig wreekt zich. Een<br />

zeer grote overzichtsstudie kwam tot de<br />

vaststell<strong>in</strong>g dat zoutbeperk<strong>in</strong>g bij overmatig<br />

zoutgebruik en hoge bloeddruk de<br />

kans op hartaanval of beroerte weliswaar<br />

met 23 % kon doen afnemen, maar dat een<br />

strikt zoutarm dieet bij hoge bloeddruk<br />

dan weer de kans op hartaanval of beroerte<br />

met liefst 34 % deed toenemen! Strenge<br />

zoutbeperk<strong>in</strong>g werkt dus contraproductief.<br />

Praktisch: 5 g zout per dag is voor de<br />

meesten een optimale hoeveelheid.<br />

Mijd zoveel mogelijk al wat fabrieksmatig<br />

bereid is, conserven en dergelijke.<br />

Gebruik matig zout op vlees, groenten<br />

en dergelijke, best na de bereid<strong>in</strong>g. En<br />

liefst volwaardig zout, zoals echt zeezout.<br />

Zogenaamd keukenzout is zuiver<br />

natriumchloride. Dat zit <strong>natuurlijk</strong> ook <strong>in</strong><br />

zeezout. Met daarbovenop nog de noodzakelijke<br />

m<strong>in</strong>eralen-sporenelementen.<br />

Zo ook <strong>in</strong> Himalaya-zout, weliswaar dan<br />

zonder jodium.<br />

Hoe dan ook: te we<strong>in</strong>ig zout maakt suf en<br />

veroorzaakt krampen. Een der redenen<br />

waarom zo veel bejaarden er suf bij zitten.<br />

Velen lijden daarenboven aan uitdrog<strong>in</strong>g,<br />

omdat ze te we<strong>in</strong>ig water dr<strong>in</strong>ken,<br />

wat onder meer verhoogde bloeddruk <strong>in</strong><br />

de hand werkt, waarvoor ze niet zelden<br />

getrakteerd worden op plaspillen en een<br />

nagenoeg zoutloos dieet. Het grote probleem<br />

is echter niet te veel zout, maar te<br />

we<strong>in</strong>ig water. Dr. F.Batmanghelidj, die de<br />

waterkuur bedacht, ziet chronische dehydrater<strong>in</strong>g<br />

of uitdrog<strong>in</strong>g als belangrijkste<br />

oorzaak van alzheimer. Gaat men dan<br />

voldoende water dr<strong>in</strong>ken bij een tekort<br />

aan zout, dan gebeurt het dat men het ijl<br />

krijgt <strong>in</strong> het hoofd en slap <strong>in</strong> de benen.<br />

WAT DOEN?<br />

Al het negatieve kan men niet vermijden.<br />

Toch kan men heel wat doen.<br />

Slaapmiddel nodig? Als het enkel is om<br />

over de berg te geraken: een goede comb<strong>in</strong>atie<br />

van planten zoals valeriaan, melisse,<br />

passiebloem, eschscholzia en hop, kan bij<br />

velen al helpen, zoals <strong>in</strong> Escholc<strong>in</strong> (Fytobell).<br />

Of de hierna aangehaalde melaton<strong>in</strong>e.<br />

Voor een gezond dag/nachtritme:<br />

Bio-Melaton<strong>in</strong>e Compl. (Pharma Nord) of<br />

Melaton<strong>in</strong>e Plat<strong>in</strong>um (Mannavital)<br />

Afkicken van synthetische slaapmiddelen<br />

(onder doktersbegeleid<strong>in</strong>g): <strong>in</strong> geen<br />

geval bruusk stoppen. Dat is gevaarlijk.<br />

Om afkickverschijnselen te vermijden,<br />

dient men daar ruim een maand over te<br />

doen. Dokters met ervar<strong>in</strong>g ter zake raden<br />

aan:<br />

• verm<strong>in</strong>der het slaapmiddel van 1/1 over<br />

¾, ½ en ¼ naar 0;<br />

• doe de dosisverm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g <strong>in</strong> trappen<br />

van een week tot 10 dagen;<br />

• en gebruik daarbij melaton<strong>in</strong>e: 1, 2 maximum<br />

3 smelttabletten van 0,29 mg;<br />

• daarna m<strong>in</strong>der. Stoppen kan steeds. En<br />

zonder afkickverschijnselen.<br />

Afkicken van antidepressiva: nooit op<br />

eigen houtje. Dat is gevaarlijk. Steeds onder<br />

deskundig toezicht.<br />

Voor de cholesterol: Indien nodig, <strong>in</strong><br />

plaats van stat<strong>in</strong>es, gefermenteerde rode<br />

gistrijst:<br />

• StatiQu<strong>in</strong>on Forte (Pharma Nord)<br />

• Red Yeast Rice Plat<strong>in</strong>um + co-enzym<br />

Q10 (Mannavital)<br />

Gebruik gezonde vetten – zie artikel <strong>in</strong><br />

verband met boter <strong>in</strong> dit nummer - dr<strong>in</strong>k<br />

water; gebruik zeezout op het eten.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 16<br />

MAAR NATUURLIJK!


Moe van schaapjes<br />

te tellen ?<br />

Bio-Melaton<strong>in</strong>e Complex<br />

• de juiste hoeveelheid op het<br />

juiste ogenblik<br />

• geen gewenn<strong>in</strong>g, geen verslav<strong>in</strong>g<br />

• <strong>natuurlijk</strong>e werk<strong>in</strong>g<br />

BE_Melaton<strong>in</strong>_AD_<strong>Maar</strong>Natuurlijk_DU_180x220_0118<br />

In te nemen kort voor het slapengaan en langzaam<br />

onder de tong laten smelten.<br />

Innoverend voor de gezondheid<br />

www.pharmanord.be<br />

Neem deel aan de wedstrijd op www.pharmanord.be/quiz-m3 en maak kans op een gratis doosje.<br />

Aanbied<strong>in</strong>g geldig tot 09/2018.


OOK DAT NOG ...<br />

Menoton<br />

verlicht overgangsverschijnselen en<br />

sterkt aan tijdens de menopauze*<br />

met een wetenschappelijk onderzocht hopextract*(LIFENOL®) ter<br />

verlicht<strong>in</strong>g overgangsverschijnselen zoals warmteopwell<strong>in</strong>gen,<br />

overmatige transpiratie, prikkelbaarheid en rusteloosheid<br />

met een wetenschappelijk onderzocht extract uit zeedenschors<br />

(OLIGOPIN®), rijk aan OPC’s of oligomere procyaniden voor<br />

meer stabiliteit <strong>in</strong> de circulatie<br />

met de actieve vorm van vitam<strong>in</strong>e B6 (pyridoxal-5-fosfaat) dat<br />

bijdraagt tot de regulatie van het hormonaal evenwicht<br />

Katten kweken als konijnen: steriliseren<br />

of 416 euro boete, zo signaleert de krant. Beledigend voor<br />

het katte<strong>nr</strong>as. En of de poezen dat plezant zullen v<strong>in</strong>den, is<br />

een andere vraag. Zij werden zelfs niet om hun men<strong>in</strong>g gevraagd.<br />

Steriliseren welteverstaan. Niet <strong>in</strong>vriezen!<br />

Als de haan kraait produceert hij vlot 140<br />

decibel. Toch wordt hij niet doof. Hanen blijken namelijk<br />

hun gehoorgang met <strong>natuurlijk</strong>e oordopjes uit<br />

dekveren te kunnen afsluiten. Wat ze doen telkens zij<br />

hun bek openen om te kraaien. Dat ontdekten wetenschappers<br />

van de universiteiten Antwerpen en Gent.<br />

30 V-caps.<br />

€16,95<br />

www.mannavital.be<br />

Menoton is een <strong>natuurlijk</strong> comb<strong>in</strong>atiepreparaat<br />

van wetenschappelijk<br />

onderzochte <strong>in</strong>grediënten om vlotter<br />

de overgang door te komen en sneller<br />

een nieuw evenwicht te v<strong>in</strong>den.<br />

Mannavital, voed<strong>in</strong>gssupplementen van absolute<br />

topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> alle natuurvoed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels<br />

en bij apotheek CNK 3379-476<br />

tel. 056 43 98 52 - <strong>in</strong>fo@mannavital.be<br />

Als de vos de passie preekt<br />

Tabakgigant Philip Morris, producent van onder meer<br />

Marlboro, lanceert met pag<strong>in</strong>agrote advertenties <strong>in</strong> de Britse<br />

pers een campagne om met roken te stoppen. En wel door<br />

over te schakelen op haar eigen e-sigaret. Met nicot<strong>in</strong>e welteverstaan.<br />

Niet verbrand zoals <strong>in</strong> de gewone sigaret, niet<br />

opgelost <strong>in</strong> vloeistof, maar ‘opgewarmd’.


BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN<br />

Rem de<br />

verouder<strong>in</strong>g!<br />

'Verjongen' met visolie,<br />

antioxidanten en melaton<strong>in</strong>e<br />

Verjong<strong>in</strong>gskuur? Anti-ag<strong>in</strong>g? De klok terugdraaien kunnen wij niet, maar wij kennen allemaal<br />

tachtigers, die functioneren alsof ze nog e<strong>in</strong>d zestig zijn en vroeggepensioneerden, die snel<br />

verouderen. De biologische leeftijd stemt dus niet altijd overeen met de chronologische leeftijd<br />

van op de identiteitskaart.<br />

W.J.Duckaert<br />

Wij kunnen zelf enorm veel doen om<br />

de voortschrijdende verouder<strong>in</strong>g en de<br />

tanende weerstand af te remmen. Of<br />

helaas ook te bespoedigen. De meeste<br />

bejaarden sterven voortijdig aan een<br />

kwaal, die ze op jongere leeftijd zouden<br />

overwonnen hebben.<br />

‘Visolie maakt je jong’, zo titelde een<br />

krant. Jonger <strong>in</strong> hogergenoemde z<strong>in</strong>,<br />

ja. Ook zogenaamde antioxidanten die<br />

vrije radicalen neutraliseren, doen dat.<br />

En bovenal melaton<strong>in</strong>e. Daarvoor hoeven<br />

zij niet naar een duur kuuroord te<br />

pelgrimeren of te wachten op een aangekondige<br />

wonderpil.<br />

RISICO VERGROTEN OF ...<br />

VERKLEINEN<br />

De telomeren, de epifyse of pijnappelklier<br />

en de schade door vrije radicalen<br />

spelen een kapitale rol <strong>in</strong> het verouder<strong>in</strong>gsproces.<br />

De telomeren zijn beschermende eiwitkapjes<br />

aan de uite<strong>in</strong>den van de chromosomen,<br />

de dragers van onze genetische<br />

<strong>in</strong>formatie, die bij elke celdel<strong>in</strong>g<br />

doorgegeven wordt. Met de voortschrijdende<br />

leeftijd en het aantal celdel<strong>in</strong>gen<br />

worden die telomeren korter. Zijn ze te<br />

kort geworden, dan is er geen celdel<strong>in</strong>g<br />

meer mogelijk. En is het gedaan.<br />

Vijftig celdel<strong>in</strong>gen lijkt het maximum te<br />

zijn, wat overeenkomt met zowat honderdtw<strong>in</strong>tig<br />

jaar. En hoe korter die telomeren,<br />

hoe meer kans op ouderdomskwalen.<br />

Chronisch sterke stress, zwaar<br />

overgewicht en slechte luchtkwaliteit<br />

leiden zelfs al tot het baren van baby’s<br />

met kortere telomeren. Door daarnaar<br />

te kijken, kunnen wetenschappers een<br />

groter of kle<strong>in</strong>er risico op latere ouderdomskwalen<br />

voorspellen, aldus de Hasseltse<br />

professor Tim Nawrot. Ook een<br />

ongezonde <strong>leven</strong>swijze, het gebruik van<br />

bepaalde geneesmiddelen zoals corticoïden<br />

en bètablokkers en bepaalde voed<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

oefenen een negatieve<br />

<strong>in</strong>vloed uit. Bovenaan staat de geraff<strong>in</strong>eerde<br />

fructose of vruchtensuiker, die de<br />

helft uitmaakt van geraff<strong>in</strong>eerde suiker (!)<br />

en verder ook soms afzonderlijk als zoetstof<br />

gebruikt wordt <strong>in</strong> de voed<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>dustrie<br />

en <strong>in</strong> zogenaamde dieetproducten,<br />

omdat fructose m<strong>in</strong>der calorieën bevat<br />

dan glucose. Dat is het slechte nieuws.<br />

Nu het goede: Omega 3-vetzuren <strong>in</strong><br />

lijnzaadolie en vooral <strong>in</strong> visolie remmen<br />

het <strong>in</strong>korten van de telomeren af. En<br />

daarmee ook de verouder<strong>in</strong>g en haar<br />

nasleep aan kwalen. Daarenboven zijn<br />

die vetzuren een weldaad voor de verouderende<br />

huid en voor hart en vaten.<br />

En – heel belangrijk – zij leveren bouwstenen<br />

voor ontstek<strong>in</strong>gswerende weefselhormonen<br />

en signaalstoffen. Alle ouderdomskwalen<br />

berusten namelijk op<br />

ontstek<strong>in</strong>g, ook hart- en vaatziekten,<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 19<br />

MAAR NATUURLIJK!


kanker en alzheimer. Overmatig gebruik<br />

van geraff<strong>in</strong>eerde supermarktoliën met<br />

meervoudig onverzadigde Omega 6-vetzuren,<br />

die bovendien nog verhit worden,<br />

werken daarentegen ontstek<strong>in</strong>g en tekort<br />

aan Omega 3 <strong>in</strong> de hand.<br />

ANTIOXIDANTEN<br />

BIEDEN BESCHERMING<br />

Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen<br />

waarmee we worden geconfronteerd als<br />

we worden blootgesteld aan lichaamsvreemde<br />

stoffen (rook, milieugiften,<br />

zware metalen, voed<strong>in</strong>gsadditieven, <strong>in</strong>dustriële<br />

chemicaliën), aan uv-licht en<br />

elektromagnetische stral<strong>in</strong>gen. Helaas<br />

leiden ook ontstek<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>fecties <strong>in</strong><br />

ons lichaam en zelfs onze eigen stofwissel<strong>in</strong>g<br />

(zoals verband<strong>in</strong>g met zuurstof)<br />

tot het ontstaan van vrije radicalen. Het<br />

hoofdkenmerk van deze vrije radicalen<br />

is dat ze een elektron mankeren. Dat is<br />

een heel onstabiele en reactieve situatie,<br />

waarbij ze voor hun ongepaarde elektron<br />

op zoek gaan naar een extra elektron.<br />

Die proberen ze te stelen van normale<br />

of onaangetaste moleculen (DNA, eiwitten,<br />

vetzuren), die daardoor niet alleen<br />

beschadigd worden, maar zelf ook heel<br />

reactief worden. Kortom: vrije radicalen<br />

zijn bijzonder agressief, werken ontaardend<br />

en verouderend, <strong>in</strong> de cellen, de<br />

weefsels, heel het organisme. En spelen<br />

een kapitale rol <strong>in</strong> het ontstaan van de<br />

zogenaamde civilisatie- en ouderdomskwalen.<br />

Zij doen ons organisme als het<br />

ware roesten en maken de vetzuren ranzig.<br />

Gelukkig bestaan er ‘antioxidanten’<br />

of vrije radicalenvangers: zij kunnen een<br />

elektron missen en de vrije radicalen stabiliseren.<br />

De gekendste zijn de vitam<strong>in</strong>es<br />

A, C en E en de m<strong>in</strong>eralen selenium en<br />

z<strong>in</strong>k, die wij eerst en vooral uit de voed<strong>in</strong>g<br />

moeten halen, meestal echter ook<br />

moeten aanvullen.<br />

Tekorten aan antioxidanten ontstaan <strong>in</strong>gevolge<br />

foute voed<strong>in</strong>g – met vooral te<br />

we<strong>in</strong>ig groenten –, uit een ongezonde<br />

<strong>leven</strong>swijze – roken! –, milieuvervuil<strong>in</strong>g,<br />

overmatige blootstell<strong>in</strong>g aan stral<strong>in</strong>gen<br />

en onoordeelkundig <strong>in</strong>zetten van geneesmiddelen.<br />

Antioxidanten zijn niet<br />

alleen radicalenvangers, zij spelen ook<br />

een kapitale rol <strong>in</strong> onze <strong>natuurlijk</strong>e weerstand<br />

en <strong>in</strong> de kankerpreventie.<br />

DAG/NACHTRITME<br />

De epifyse of pijnappelklier, niet groter<br />

dan een erwtje <strong>in</strong> het midden van<br />

onze hersenen, vervult een centrale rol<br />

<strong>in</strong> ons circadiaans (dag/nacht)-ritme en<br />

produceert bij het donker worden het<br />

zogenaamde slaaphormoon melaton<strong>in</strong>e.<br />

Daarnaast is die melaton<strong>in</strong>e zelf nog<br />

een sterk antioxidans, dat bovendien<br />

rustgevend, angstremmend en weerstandsverhogend<br />

werkt en kwaadaardige<br />

cellen afremt. Helaas verkalkt en<br />

verschrompelt de pijnappelklier met de<br />

jaren en wordt er steeds m<strong>in</strong>der melaton<strong>in</strong>e<br />

aangemaakt: op 60-jarige leeftijd<br />

nog slechts 50 % van de hoeveelheid<br />

op jongvolwassen leeftijd. En als wij 80<br />

zijn nog maar 20 %. Met als gevolg: verzwakte<br />

afweer- en herstelmechanismen,<br />

verhoogd risico op hart- en vaatproblemen<br />

(vooral beroerte), kanker, depressie,<br />

dementie (alzheimer) én veel m<strong>in</strong>der<br />

behoefte aan slaap.<br />

En omdat zij niet kunnen <strong>in</strong>slapen of<br />

vaak lang vóór ochtendgloren klaar wakker<br />

zijn, grijpen velen naar het verkeerde<br />

middel: de slaappil, die een kunstmatige,<br />

geen weldoend-herstellende slaap<br />

<strong>in</strong>duceert en daarenboven de gebruiker<br />

berooft van de weldoende werk<strong>in</strong>g van<br />

het schaarse, nog geproduceerde lichaamseigen<br />

melaton<strong>in</strong>e.<br />

DE KLOK ANDERS LATEN TIKKEN<br />

Melaton<strong>in</strong>e komt voor <strong>in</strong> al wat leeft, ook<br />

<strong>in</strong> dier en plant en is als voed<strong>in</strong>gssupplement<br />

beschikbaar. Eén d<strong>in</strong>g kan het<br />

niet: onze slaap kunstmatig verlengen.<br />

Wat het wel kan is ons op <strong>natuurlijk</strong>e<br />

wijze helpen <strong>in</strong>- en doorslapen, zodat<br />

wij ‘uitgeslapen’ wakker worden. Meer<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 20<br />

MAAR NATUURLIJK!


nog, het kan het verstoorde circadiaans<br />

(dag/nacht)-ritme herstellen. Veel tieners<br />

hebben een verstoord ritme dat <strong>in</strong><br />

plaats van 24 uur naar 25 uur helt. Wat<br />

vaak psychische problemen meebrengt.<br />

Heel wat volwassenen slapen te we<strong>in</strong>ig<br />

of hebben een onvoldoende verkwikkende<br />

slaap en neigen tot depressie,<br />

burn-out en dergelijke. Een melaton<strong>in</strong>esupplement<br />

kan het verstoorde ritme<br />

herstellen.<br />

Bejaarden bij wie de epifyse verkommert<br />

en m<strong>in</strong>der melaton<strong>in</strong>e produceert,<br />

hebben m<strong>in</strong>der behoefte aan slaap en ...<br />

verouderen. Een supplement <strong>in</strong>duceert<br />

sneller een gezonde, verkwikkende<br />

slaap. Melaton<strong>in</strong>e kan echter nog iets<br />

veel beter: het circadiaans ritme herstellen<br />

op het niveau van een aantal jaren<br />

tevoren, zodat men weer spontaan<br />

langer slaapt om uitgeslapen en zonder<br />

kater wakker te worden. Bovendien gaat<br />

men zich dan langzaam maar zeker beter<br />

voelen <strong>in</strong> zijn vel, met meer helderheid<br />

van geest. Het is zelfs te merken<br />

aan huid en haar.<br />

De klok terugdraaien kunnen wij niet; wij<br />

kunnen ze echter wel laten tikken zoals<br />

een aantal jaren tevoren.<br />

EEN HEEL SLIM PILLETJE<br />

Hoe gaat dat <strong>in</strong> zijn werk? In apotheek<br />

en natuurzaak is melaton<strong>in</strong>e vrij te verkrijgen,<br />

<strong>in</strong> de maximaal toegestane dosis<br />

van 0,29 mg. Gelukkig heeft die lage<br />

dosis toch een afdoend effect als men<br />

het pilletje onder de tong of tenm<strong>in</strong>ste <strong>in</strong><br />

de mond laat smelten, zodat de werkstof<br />

niet de omweg via maag, darm en lever<br />

moet passeren (en daar dus niet wordt<br />

afgebroken). Eén zo’n slim pilletje kort<br />

voor het slapengaan volstaat. <strong>Maar</strong> opgelet:<br />

licht h<strong>in</strong>dert zijn werk<strong>in</strong>g en blauw<br />

licht van laptop, computer, smartphone,<br />

gsm en dergelijke kort vóór het slapengaan<br />

is nefast. Ook geen tv kijken tot het<br />

laatste moment! Een tweede pilletje mag<br />

als men ’s nachts wakker wordt.<br />

Daarmee kan men ook van slaapmiddelen<br />

afkicken. Als men enkele weken van<br />

een gezonde slaap heeft genoten, kan<br />

men tot de tweede fase overgaan. Daartoe<br />

gebruikt men 5 x 1 pilletje overdag,<br />

bijvoorbeeld te beg<strong>in</strong>nen om 10 uur <strong>in</strong><br />

de voormiddag en het laatste kort vóór<br />

het slapengaan. Dat eentje ’s nachts<br />

mag, maar moet er niet bij.<br />

Denk nu niet dat men daardoor overdag<br />

slaperig zal worden. Integendeel: we<br />

zullen ook nog wat meer van het ‘goed<br />

gevoel’-seroton<strong>in</strong>e aanmaken. En we<br />

zullen spontaan beter slapen, ons beter<br />

voelen en beter functioneren. In een<br />

gezonde, <strong>natuurlijk</strong>e slaap dromen wij<br />

meer, maar het zijn geen angstdromen.<br />

Mensen die een beroerte achter de rug<br />

hebben, kunnen soms wat fel reageren<br />

met een licht ongemak: verm<strong>in</strong>der dan<br />

de dosis.<br />

Omega 3, antioxidanten, melaton<strong>in</strong>e<br />

... voeg daarbij af en toe een maandkuur<br />

met kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nenbrij, het oudste<br />

regenererend middel en nog altijd even<br />

nuttig. Zorg ook voor een gezonde,<br />

volwaardige voed<strong>in</strong>g, zo mogelijk de<br />

nodige beweg<strong>in</strong>g. En bovenal: blijf je<br />

hersenen gebruiken!<br />

GOEDE MIDDELEN<br />

• Soria Neptune Krill Oil (Soria Natural)<br />

• Mar<strong>in</strong>EPA Gold + vit D (M<strong>in</strong>ami nutrition)<br />

• Bio-Mar<strong>in</strong>e Plus (Pharma Nord)<br />

• Selenium + <strong>Z<strong>in</strong></strong>c en vitam<strong>in</strong>es A, B6, C<br />

en E (Pharma Nord)<br />

• SELENIUM All Natural Antioxidant complex<br />

(Mannavital)<br />

• Bio-Melaton<strong>in</strong>e Complex, subl<strong>in</strong>gual<br />

(Pharma Nord)<br />

• Melaton<strong>in</strong>e Plat<strong>in</strong>um (Mannavital)<br />

• Royal Jelly 25S (Soria Natural)<br />

• Mijd alle geraff<strong>in</strong>eerde suiker (= 50 %<br />

fructose)<br />

• Mijd light- en dieetproducten met fructose<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 21<br />

MAAR NATUURLIJK!


OOK DAT NOG ...<br />

Prossaton<br />

<strong>natuurlijk</strong> totaalpreparaat dat bijdraagt tot<br />

het ur<strong>in</strong>air comfort* van de rijpere man<br />

op basis van FLOWENS®, een bijzonder en wetenschappelijk<br />

onderzocht cranberry-extract<br />

met LIJNZAADLIGNANEN* die bijdragen tot het ur<strong>in</strong>air<br />

comfort van de rijpere man<br />

met bètasitosterol uit den (PHYTOPIN®)<br />

met organische en goed opneembare vormen van z<strong>in</strong>k,<br />

selenium en lycopeen (LYCOBEADS®)<br />

Low carb cracottes<br />

met laagje melkchocolade<br />

Lignavita heeft een nieuwe snack <strong>in</strong> zijn gamma: lekkere,<br />

krokante cracottes overgoten met heerlijke melkchocolade.<br />

Perfect voor bij het Lignavita-afslankprogramma, maar ook<br />

gewoon om dat getal op de weegschaal onder controle te<br />

houden. De cracottes zijn namelijk koolhydraatarm en verrijkt<br />

met eiwitten. Lignavita.be<br />

Vergeet steunkousen!<br />

Kies voor Bio-Pycnogenol!<br />

Bio-Pycnogenol is een extract van de schors van de Franse<br />

maritieme pijnboom. Het voed<strong>in</strong>gssupplement helpt de<br />

lichaamscellen beschermen tegen oxidatieve stress én zorgt<br />

voor een goede bloedcirculatie, ook <strong>in</strong> jouw benen! De<br />

werkzaamheid van Pycnogenol werd reeds aangetoond <strong>in</strong><br />

een groot aantal kl<strong>in</strong>ische studies. Last van zware benen?<br />

Bio-Pycnogenol zorgt ervoor dat de zwell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> jouw benen<br />

sneller daalt en de pijn verm<strong>in</strong>dert. Nu ook verkrijgbaar <strong>in</strong><br />

een promoverpakk<strong>in</strong>g van 120 + 30 tabletten gratis voor de<br />

aanbevolen prijs van € 67,30. Vraag de CNK-code 3688-785<br />

aan jouw apotheek.<br />

- Voor lichte benen boordevol vitaliteit<br />

60 V-caps.<br />

€16,95<br />

PROSSATON van Mannavital is een<br />

uitgebalanceerde formule van twee<br />

wetenschappelijk onderzocht extracten<br />

met aanvullende kwaliteits<strong>in</strong>grediënten,<br />

die bijdragen tot het plascomfort van de<br />

rijpere man<br />

Mannavital, voed<strong>in</strong>gssupplementen van absolute<br />

topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak<br />

www.mannavital.be<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> alle natuurvoed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels<br />

en bij apotheek CNK 3379-484<br />

tel. 056 43 98 52 - <strong>in</strong>fo@mannavital.be


GEZONDHEID<br />

Lang en gezond <strong>leven</strong><br />

Waarom iedereen voortaan meer selenium nodig heeft<br />

Een gevarieerd voed<strong>in</strong>gspatroon met voldoende groenten, fruit en volkoren graanproducten wordt<br />

ten allen tijde aangeraden om een goede gezondheid <strong>in</strong> stand te houden. <strong>Maar</strong> toch wordt het steeds<br />

moeilijker om voldoende hoeveelheden van de verschillende vitam<strong>in</strong>en en m<strong>in</strong>eralen op te nemen. Dit<br />

is ook het geval met selenium, een essentiële voed<strong>in</strong>gsstof die belangrijk is als onderdeel van diverse<br />

lichaamsfuncties. Selenium wordt te vaak vergeten, terwijl de meesten er een tekort van hebben.<br />

WAT IS SELENIUM?<br />

Selenium (of seleen) is een onmisbaar<br />

sporenelement, dat door planten uit<br />

de bodem wordt opgenomen en vervolgens<br />

<strong>in</strong> onze voed<strong>in</strong>g terechtkomt.<br />

Vooral voed<strong>in</strong>gsmiddelen die rijk zijn<br />

aan eiwitten bevatten significante hoeveelheden<br />

selenium zoals slachtafval,<br />

eigeel, noten, vis en volkorenproducten.<br />

Er is echter een vergeten probleem. Europa<br />

is een cont<strong>in</strong>ent met een zeer laag<br />

seleniumgehalte <strong>in</strong> de landbouwgrond.<br />

Dit enerzijds vanwege de huidige <strong>in</strong>dustrialisatie<br />

van de landbouw, en anderzijds<br />

vanwege de pollutie <strong>in</strong> de lucht<br />

én water en grond met zware metalen<br />

zorgen ervoor dat de opneembaarheid<br />

verm<strong>in</strong>dert.<br />

SELENIUM IS ESSENTIEEL<br />

VOOR HET FUNCTIONEREN<br />

Een aantal enzymen <strong>in</strong> ons lichaam,<br />

genaamd selenoproteïnen, zijn afhankelijk<br />

van selenium. Selenoproteïnen<br />

vervullen talrijke functies zoals de bescherm<strong>in</strong>g<br />

van lichaamscellen tegen<br />

oxidatieve stress tot de normale werk<strong>in</strong>g<br />

van de schildklier en het immuunsysteem.<br />

Selenium is tevens nodig voor<br />

gezonde haren en nagels. De Hoge Gezondheidsraad<br />

heeft de aanbevolen dagelijkse<br />

hoeveelheid vastgelegd op 70<br />

microgram per dag, zowel voor mannen<br />

als vrouwen. Voor k<strong>in</strong>deren wordt 60 microgram<br />

per dag aangeraden.<br />

Wist je dat: <strong>in</strong> België de voed<strong>in</strong>g gemiddeld<br />

slechts 45 microgram selenium bevat?<br />

Te we<strong>in</strong>ig dus.<br />

DE VOEDING SCHIET TEKORT!<br />

Een tekort aan selenium kan allereerst<br />

aangevuld worden met een uitgebalanceerd<br />

voed<strong>in</strong>gspatroon. Wanneer de<br />

voed<strong>in</strong>g tekortschiet kan je eveneens<br />

kiezen voor een voed<strong>in</strong>gsaanvull<strong>in</strong>g Selenium+<strong>Z<strong>in</strong></strong>c,<br />

van Pharma Nord.<br />

NIET EENDER WELK<br />

SELENIUMPREPARAAT<br />

Het is bewezen dat SelenoPrecise, de<br />

seleniumbron <strong>in</strong> het comb<strong>in</strong>atiepreparaat<br />

Selenium+<strong>Z<strong>in</strong></strong>c, uitstekend wordt<br />

opgenomen. SelenoPrecise is de enige<br />

gestandaardiseerde organische seleniumverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

en heeft een goede<br />

gedocumenteerde biologische beschikbaarheid<br />

van bijna 90 %. Het comb<strong>in</strong>atiepreparaat<br />

Selenium+<strong>Z<strong>in</strong></strong>c bevat naast<br />

de elementen selenium en z<strong>in</strong>k ook vitam<strong>in</strong>e<br />

A, B6, C en E. Het product is van<br />

farmaceutische kwaliteit.<br />

Nu v<strong>in</strong>d je ook de promotieverpakk<strong>in</strong>g<br />

Selenium+<strong>Z<strong>in</strong></strong>c van 90 + 30 tabletten<br />

GRATIS aan de aanbevolen prijs € 20,95<br />

(CNK 2326-577).<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 23<br />

MAAR NATUURLIJK!


OOK DAT NOG ...<br />

Bescherm en<br />

verjong je huid<br />

Een jonge en stralende huid. Daar dromen<br />

we toch allemaal van. En met de<br />

nieuwe BEE RADIANT SPF30-dagcrème<br />

maak je van die droom <strong>in</strong> no time realiteit.<br />

Het wonder<strong>in</strong>grediënt stamcellen<br />

van s<strong>in</strong>aasappel maakt je huid zacht en<br />

stralend en geeft je een jeugdige look.<br />

Lang leve de kracht van de natuur! Bovendien<br />

beschermt dit nieuwe product<br />

van Apivita je tegen schadelijke uv-stralen.<br />

En dat is belangrijk want uv-stralen<br />

zijn schadelijk voor je huid en bovendien<br />

de grootste factor van vroegtijdige huidverouder<strong>in</strong>g.<br />

Je huid hiertegen beschermen<br />

is dus een must. Apivita.be<br />

Geef je haar een boost<br />

Kan jouw haar ook wat extra verzorg<strong>in</strong>g gebruiken? De Natuurkapper to the rescue!<br />

De nieuwe botanische haarverzorg<strong>in</strong>gslijn heeft alles wat jouw haar nodig heeft. En<br />

zoals de naam de Natuurkapper al doet vermoeden, bestaat deze lijn enkel uit <strong>natuurlijk</strong>e<br />

grondstoffen. Denk maar aan essentiële oliën, haver, zouten, zeewier en klei. En<br />

met producten gaande van verzorgende shampoo over lotion tot karitéboter pak je <strong>in</strong><br />

no time elk haarprobleem aan. Marma.be<br />

High prote<strong>in</strong><br />

yoghurt voor<br />

meer energie<br />

De lekkere yoghurt van Pur Natur is nu<br />

ook verkrijgbaar met een hoger proteïnegehalte.<br />

Yoghurt is een bron van<br />

hoogwaardige proteïnen die essentieel<br />

is <strong>in</strong> ieders eetpatroon, en lekker op elk<br />

moment van de dag. Proteïnen voorzien<br />

je lichaam niet alleen van de nodige energie,<br />

maar ze werken ook bloeddrukverlagend,<br />

gaan overgewicht tegen en bevorderen<br />

spierherstell<strong>in</strong>g. Purnatur.be<br />

Cookware met een persoonlijke toets<br />

Ferleon creëert cookware naar jouw hand. Mix en match erop los met kleuren zodat<br />

de kookpot keurig past <strong>in</strong> je keuken of op je eettafel. De t<strong>in</strong>ten parelwit, matzwart en<br />

zijdegrijs verzekeren mooie creaties. De doppen <strong>in</strong> diezelfde emailkleuren, <strong>in</strong> <strong>in</strong>ox of<br />

twee t<strong>in</strong>ten natuurhout zijn de kroon op het werk. Hou je het liever strak en stoer? Ga<br />

dan voor een compleet matzwarte versie. Of voeg een vleugje naturel toe en kies<br />

een lichthouten dop. Ook de parelwitte versie staat mooi <strong>in</strong> 1 kleur of geeft een sterk<br />

contrast <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met matzwart. Ferleon.com<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 24<br />

MAAR NATUURLIJK!


Indonesische manden<br />

Rieten manden zoals je ze <strong>in</strong> Indonesië ziet, zijn knap door hun <strong>natuurlijk</strong>heid. De<br />

LOCAL-collectie bestaat bovendien ook uit bijhorende rieten kussens. De manden en<br />

kussens zijn gemaakt van abaca, een bananensoort die manillahennep levert. Daarvan<br />

wordt licht, maar sterk touw gemaakt van hoge kwaliteit. De manden bestaan <strong>in</strong><br />

verschillende organische, functionele en decoratieve vormen. Dmdepot.be<br />

Wereldster Mika ontwerpt Pilot-pennen<br />

Niemand m<strong>in</strong>der dan ‘Grace Kelly’-zanger Mika ontwierp de verjaardagscollectie van<br />

Pilot. De gekende pennenfabrikant blaast <strong>in</strong> 2018 namelijk maar liefst 100 kaarsjes<br />

uit. En dat wordt gevierd met onder andere de ‘Pilot by Mika’-collectie. Het popidool<br />

liet zich voor deze reeks van zijn meest creatieve kant zien. Resultaat? Een kleurrijke,<br />

leuke en speciale collectie. Wij zijn alvast fan! Pilotpen.be<br />

Verzacht, verzorg<br />

en verrijk je handen<br />

Deze Argan-handcrème dankt haar verzachtende<br />

en verzorgende werk<strong>in</strong>g aan<br />

de voedende en hydraterende eigenschappen<br />

van arganolie uit Marokko.<br />

De kwaliteit van de olie wordt gegarandeerd<br />

door het pulp van het fruit te<br />

drogen <strong>in</strong> de zon. Tijdens de pers<strong>in</strong>g<br />

worden op die manier de tocoferolen,<br />

belangrijke bestanddelen van vitam<strong>in</strong>e<br />

E, en de essentiële vetzuren behouden.<br />

Bovendien voedt de handcrème niet alleen.<br />

Door de aloë vera uit Mexico en de<br />

sheaboter herstelt de crème je handen<br />

zonder een vettige film achter te laten.<br />

Hygiena.be<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 25<br />

MAAR NATUURLIJK!


DE ENE CALORIE IS DE ANDERE NIET<br />

Waarom je van noten niet dik<br />

wordt en van chips wel<br />

Elke dag hoor of lees je wel ergens een bericht waarbij de klassieke<br />

dieetleer voed<strong>in</strong>gsmiddelen louter kwantitatief vergelijkt op<br />

basis van calorieën. Niet alleen vergeet men hierbij het belangrijkste<br />

criterium, namelijk de kwaliteit, ook miskent men dat je van<br />

de ene calorie veel meer kan bijkomen dan van de andere. Toen<br />

onlangs bekend werd dat Belgische gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> 2016 20 % meer<br />

noten kochten dan <strong>in</strong> 2012, werd alweer snel met het v<strong>in</strong>gertje gewezen<br />

dat die noten toch zeer calorierijk zijn en dat je met name<br />

van 100 g pecanoten meer zou bijkomen dan 100 g chips. Een<br />

absurde vergelijk<strong>in</strong>g.<br />

NATUURLIJKE NOTEN<br />

Noten zijn een geschenk van de natuur:<br />

niet alleen bevatten ze waardevolle eiwitten<br />

en essentiële vetzuren, het zijn<br />

ook zeer <strong>in</strong>teressante bronnen van m<strong>in</strong>eralen<br />

zoals magnesium, calcium en<br />

fosfor en van vitam<strong>in</strong>es van het B-complex.<br />

M<strong>in</strong>eralen en vitam<strong>in</strong>en die de stofwissel<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het lichaam stimuleren en zo<br />

de vetverbrand<strong>in</strong>g bevorderen. Bovendien<br />

leiden noten als <strong>natuurlijk</strong>e eiwit/<br />

vet-comb<strong>in</strong>aties zowel ter hoogte van<br />

de maag als hersenen tot een sterker<br />

verzadig<strong>in</strong>gsgevoel met m<strong>in</strong>der nood<br />

aan snacks en m<strong>in</strong>der kans op ‘overeten’.<br />

Ook de vezels er<strong>in</strong> werken verzadigend<br />

en zorgen bovendien dat de<br />

energie eruit <strong>in</strong> de darmen maar traag<br />

wordt vrijgesteld. Waardoor ze amper<br />

leiden tot een stijg<strong>in</strong>g van de bloedsuikerspiegel<br />

(‘lage glycemische <strong>in</strong>dex’),<br />

er we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>sul<strong>in</strong>e dient aangemaakt te<br />

worden en … er m<strong>in</strong>der aanmaak van<br />

vetweefsel plaatsgrijpt.<br />

GEEN DIKMAKERS,<br />

INTEGENDEEL!<br />

Al deze elementen samen zorgen ervoor<br />

dat noten, met vetten die weliswaar<br />

per gram 9 kcal aanvoeren (koolhydraten<br />

bevatten 4 kcal/g), helemaal geen<br />

dikmakers zijn en totaal niet te vergelijken<br />

zijn met evenveel calorieën chips.<br />

En de bewijzen zijn er. Zo toonde een<br />

grote meta-analyse van 33 kl<strong>in</strong>ische<br />

studies aan dat noten niet leiden tot<br />

een toename van het lichaamsgewicht 1 .<br />

Een review van meerdere studies concludeerde<br />

dat noten: verzadigend werken,<br />

m<strong>in</strong>der ander voedsel doen eten<br />

(!), de vetverbrand<strong>in</strong>g bevorderen (!) en<br />

het lichaamsgewicht niet verhogen 2 . In<br />

een zeer grote studie die nag<strong>in</strong>g met<br />

welke voed<strong>in</strong>gsmiddelen mensen met<br />

overgewicht het best gewicht verloren,<br />

kwamen noten op de tweede plaats: na<br />

yoghurt, maar voor fruit en groenten 3 !<br />

ONNATUURLIJKE CHIPS,<br />

DIKMAKERS<br />

Industriële chips ontstaan door aardappelschijfjes<br />

bij zeer hoge temperatuur<br />

te bakken <strong>in</strong> een geraff<strong>in</strong>eerde olie.<br />

Omdat de bakolie verkregen werd door<br />

een tiental raff<strong>in</strong>agestappen, bevat deze<br />

naast de vetstoffen amper nog vitam<strong>in</strong>en<br />

en m<strong>in</strong>eralen. Chips voeren dus<br />

nauwelijks voed<strong>in</strong>gsstoffen aan die de<br />

verbrand<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het lichaam bevorderen<br />

en werken daarom al opslag van vetten<br />

<strong>in</strong> de hand. Nog erger is het feit dat deze<br />

on<strong>natuurlijk</strong>e comb<strong>in</strong>atie van vetten en<br />

koolhydraten de bloedsuikerspiegel<br />

pijlsnel de hoogt <strong>in</strong>jaagt (‘hoge glycemische<br />

<strong>in</strong>dex’), wat het lichaam noopt tot<br />

een hoge afscheid<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>sul<strong>in</strong>e, het<br />

hormoon dat zowel de bloedsuikerspiegel<br />

verlaagt als … de vetaanmaak bevor-<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 26<br />

MAAR NATUURLIJK!


Chips<br />

Noten (evenveel calorieën!)<br />

Aard Hoogbewerkte voed<strong>in</strong>gsmiddelen Ongeraff<strong>in</strong>eerde, onbewerkte voed<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

Comb<strong>in</strong>atie On<strong>natuurlijk</strong>e comb<strong>in</strong>atie van koolhydraten en vetten Natuurlijke eiwit/vet-comb<strong>in</strong>atie<br />

Nutritionele waarde (vit, m<strong>in</strong>) Laag Hoog: essentiële vetzuren, magnesium, calcium ...<br />

Effect op stofwissel<strong>in</strong>g (a) Vertragend Bevorderen de vetverbrand<strong>in</strong>g<br />

Vezels (b) Amper aanwezig: snelle verter<strong>in</strong>g; m<strong>in</strong>der verzadigend Rijk aan vezels: trage verter<strong>in</strong>g, eerder en langer verzadigend<br />

Glycemische <strong>in</strong>dex en – lad<strong>in</strong>g (c) Zeer hoog: leiden tot hoge <strong>in</strong>sul<strong>in</strong>espiegels Zeer laag: leiden tot lage <strong>in</strong>sul<strong>in</strong>espiegels<br />

Vetopslag (door a + b + c) Werken overgewicht <strong>in</strong> de hand Werken overgewicht niet <strong>in</strong> de hand; <strong>in</strong>tegendeel<br />

Acrylamide Aanwezig = potentieel kankerverwekkend en zenuwtoxisch Niet aanwezig<br />

Peroxiden en aldehyden Aanwezig = zeer schadelijke vrije radicalen Niet aanwezig; helpt beschermen tegen hart- en vaatziekten<br />

Transvetzuren Aanwezig = bevorderen ontstek<strong>in</strong>gen en hart- en vaatziekten Niet aanwezig; helpt beschermen tegen hart- en vaatziekten<br />

dert. Als je daarbij nog optelt dat chips<br />

veel m<strong>in</strong>der verzadigende vezels bevatten<br />

dan noten, dan begrijp je dat ze zelfs<br />

bij een gelijk aantal calorieën veel eerder<br />

tot vetopslag leiden.<br />

GEZOND VERSUS JUNK FOOD<br />

Als we de absurde vergelijk<strong>in</strong>g qua calorische<br />

waarde laten voor wat ze is,<br />

dan is de keuze voor rauwe noten nog<br />

meer evident. Dankzij hun vezels, fytosterolen<br />

en essentiële vetzuren helpen<br />

ze het cholesterolgehalte beheersen<br />

en dragen ze (bewezen) bij tot de preventie<br />

van hart- en vaatziekten. Door<br />

de m<strong>in</strong>eralen magnesium en calcium,<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met vitam<strong>in</strong>es B, zijn ze<br />

ook <strong>in</strong>teressant <strong>in</strong> de strijd tegen stress,<br />

slaapstoornissen en osteoporose. Aan<br />

de ellenlange lijst van gezondheidsnadelen<br />

van chips gaan we niet beg<strong>in</strong>nen.<br />

Enkel door aan te stippen dat ze door de<br />

verhitt<strong>in</strong>g bij hoge temperatuur <strong>in</strong> een<br />

geraff<strong>in</strong>eerde poly-onverzadigde olie<br />

aanleid<strong>in</strong>g geven tot peroxiden en aldehyden<br />

(zeer schadelijke vrije radicalen),<br />

transvetzuren (die ontstek<strong>in</strong>gen bevorderen)<br />

en acrylamide (potentieel kankerverwekkende<br />

stof), weet je al dat je er<br />

best zo we<strong>in</strong>ig mogelijk van eet.<br />

BESLUIT<br />

In tegenstell<strong>in</strong>g tot wat de klassieke<br />

dieetleer ons doet geloven, is het<br />

lichaam geen rekenmach<strong>in</strong>e die calorieën<br />

optelt. Als je met name het<br />

effect op de stofwissel<strong>in</strong>g, vetopslag<br />

en eetgedrag vergelijkt, is het<br />

duidelijk (en bewezen) dat noten<br />

gezonde voed<strong>in</strong>gsmiddelen en<br />

geen dikmakers zijn en dat chips<br />

junk food zijn en wel tot de dikmakers<br />

behoren.<br />

1. Gemma Flores-Mateo, David Rojas-Rueda, Josep Basora, Emilio Ros and Jordi Salas-Salvadó. Nut <strong>in</strong>take and adiposity: meta-analysis of cl<strong>in</strong>ical trials Am J Cl<strong>in</strong> Nutr 2013 97: 6 1346-1355.<br />

2. Tan SY, Dhillon J, Mattes RD. Am J Cl<strong>in</strong> Nutr. 2014 Jul; 100 Suppl 1:412S-22S. A review of the effects of nuts on appetite, food <strong>in</strong>take, metabolism, and body weight.<br />

3. Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H., Tao Hao, M.P.H., Eric B. Rimm, Sc.D., Walter C. Willett, M.D., Dr.P.H., and Frank B. Hu, M.D., Ph.D.. Changes <strong>in</strong> Diet and Lifestyle and Long-Term Weight<br />

Ga<strong>in</strong> <strong>in</strong> Women and Men. N Engl J Med 2011; 364:2392-2404.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 27<br />

MAAR NATUURLIJK!


Voel jij je leeg en futloos?<br />

CHLORELLA<br />

Geeft meer energie<br />

en vitaliseert!<br />

Unieke hoge dosis<br />

1000mg per tablet<br />

Het is een hectische tijd en veel mensen kunnen het niet meer aan, het ontbreekt hen aan energie.<br />

De voed<strong>in</strong>g is verarmd, er is de stress, te we<strong>in</strong>ig vitam<strong>in</strong>es en m<strong>in</strong>eralen. Gelukkig heeft de natuur<br />

het beste geschenk klaar: chlorella. Gebundelde power met de meest krachtige concentratie<br />

aan voed<strong>in</strong>gsstoffen: m<strong>in</strong>eralen, enzymen, am<strong>in</strong>ozuren, nucleïnezuren, vitam<strong>in</strong>es, <strong>in</strong>begrepen de<br />

belangrijke vitam<strong>in</strong>e B12, wat heel zeldzaam is. Chlorella geeft een boost aan je energie, beschermt<br />

de levercellen, stimuleert de spijsverter<strong>in</strong>g, maakt de huid jonger en frisser, laat de huid sneller helen,<br />

verkle<strong>in</strong>t de kans op overgevoeligheid <strong>in</strong> het pollenseizoen, ontzuurt het lichaam, drijft giftige stoffen<br />

af en pept je op als je <strong>in</strong> een dip zit.<br />

Chlorella 1000mg, 90 tabletten. Verkrijgbaar <strong>in</strong> de apotheek met cnk-bestelcode: 3308-616.<br />

Ook verkrijgbaar <strong>in</strong> een VOORDEELVERPAKKING van 270 stuks met cnk-bestelcode 3421-658.<br />

Altijd vrij en soepel bewegen?<br />

CURCUMA<br />

Curcum<strong>in</strong>e is een krachtig antioxidant die bijdraagt tot<br />

de soepelheid van de gewrichten, spieren en pezen.<br />

Curcuma forte is hoog gedoseerd voor<br />

een snelle werk<strong>in</strong>g, die ook nog versterkt<br />

wordt door toevoeg<strong>in</strong>g van zwarte<br />

peper, waardoor de opname <strong>in</strong> het<br />

lichaam veel sneller gebeurt.<br />

Curcuma forte van Fytobell is <strong>in</strong> 90 stuks<br />

tabletten verkrijgbaar <strong>in</strong> de apotheek,<br />

met cnk-bestelcode 2963-700<br />

FRANGULA optimaliseert de gezondheid<br />

van de darmen en helpt een regelmatige<br />

darmtransit te bevorderen.<br />

Het is van <strong>leven</strong>sbelang de darmen gezond te houden of te maken, door<br />

volwaardig voedsel, goede probiotica waarvan het belang door<br />

onderzoek steeds meer wordt onderstreept, maar ook door regelmatige<br />

en grondige evacuatie van gifstoffen via de stoelgang.<br />

Je kan er ongelooflijk snel iets aan doen met een veilig <strong>natuurlijk</strong><br />

middel op basis van Frangula verrijkt met goede probiotica.<br />

Frangulabiose van Fytobell. Verkrijgbaar <strong>in</strong> de apotheek met<br />

cnk-bestelcode: 1785-187 voor de 50 capsules en 1744-317<br />

voor de 100 capsules.<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> de apotheek of vraag ernaar <strong>in</strong> de betere natuurw<strong>in</strong>kel<br />

Gezonde kracht uit de natuur! Meer <strong>in</strong>fo op www.fytobell.be


GEZONDHEID<br />

PROBIOTICA<br />

Sterke gezondheid<br />

dankzij gezonde darmflora<br />

Eigenlijk zijn we niet zo goed bezig. Veel mensen zijn moe, zelfs bij het opstaan, allergieën nemen<br />

toe en ook de auto-immuunziekten. Het aantal kankerpatiënten stijgt o<strong>nr</strong>ustwekkend, ondanks het<br />

hoerageroep van de farmaceutische lobby over de resultaten die geboekt worden.<br />

De gemiddelde leeftijd stijgt wel, maar<br />

onze gezondheid gaat er niet op vooruit:<br />

Alzheimer, obesitas, ADHD, reumatoïde<br />

problemen, CVS, depressie, spastisch colon,<br />

concentratiestoornissen, stress, longproblemen,<br />

huidaandoen<strong>in</strong>gen enzoverder.<br />

Klassieke behandel<strong>in</strong>gen richten zich<br />

op het bestrijden van de symptomen, terwijl<br />

de grondoorzaak vaak wordt verwaarloosd,<br />

niet wordt gezocht of gevonden.<br />

Toch is het duidelijk: mochten die patiënten<br />

hun darmflora weer gezond maken, dan<br />

zou de helft van de zieken genezen zijn<br />

of absoluut m<strong>in</strong>der kans maken om ziek te<br />

worden. De ideale formule: probiotica.<br />

Want de darmflora zijn zowat de tweede<br />

hersenen van het lichaam. Er is trouwens<br />

een rechtstreekse relatie tussen de microflora<br />

<strong>in</strong> de darmen, de hormonale functie<br />

van de hersenen en de energetische capaciteit<br />

van het lichaam. Het seroton<strong>in</strong>egehalte<br />

van de hersenen kan daarom op peil<br />

gehouden worden dankzij ongeraff<strong>in</strong>eerde<br />

koolhydraten (volkoren, vruchten, groenten,<br />

noten en zaden). Zij leveren de noodzakelijke<br />

vezels waardoor de flora gezond<br />

kunnen worden of blijven.<br />

Gezonde darmflora staan borg voor een<br />

complete gezondheid zowel fysiek als psychisch.<br />

De immuniteit wordt versterkt en<br />

ziekten verdwijnen of krijgen geen kans.<br />

Daar dragen specifieke bacteriën, probiotica<br />

genoemd, toe bij. Ze zijn de sterke<br />

antipode van de antibiotica. Specifieke<br />

probiotica kunnen op die manier helpen<br />

om uit<strong>in</strong>gen van een gestoorde immuniteit<br />

op te heffen of te voorkomen.<br />

ALLOBIOSE<br />

Allergische reacties v<strong>in</strong>den meestal hun<br />

oorsprong <strong>in</strong> verziekte darmflora. Allobiose<br />

(fytobell) met bifido- en lactobacillen is ideaal<br />

bij een overgevoeligheid voor allerlei<br />

stoffen en werkt <strong>in</strong> op de darmflora. Zieke<br />

darmflora werken trouwens allergie <strong>in</strong> de<br />

hand.<br />

FRANGULABIOSE<br />

Als de darmen niet voldoende kunnen<br />

evacueren, blijft het lichaam met gifstoffen<br />

opgescheept en wordt het ziek. Een vlotte<br />

stoelgang kan worden bereikt dankzij de<br />

goede probiotica: bifidusbacteriën en lactobacillen,<br />

samen met de slijmstoffen uit<br />

Frangula. Daarom zal Frangulabiose (fytobell)<br />

helpen om de darm vlot te krijgen of te<br />

houden en het lichaam te bevrijden van gif.<br />

DIGESBIOSE<br />

Een complex van melkzuurbacteriën geeft<br />

de darmen wat ze nodig hebben om de<br />

flora <strong>in</strong> perfecte conditie te houden. Zeker<br />

na een antibioticakuur is dat van belang<br />

om de weerstand weer te versterken, de<br />

slaap en de huid te verbeteren, vermoeidheid<br />

te verjagen en ernstige ziekten te<br />

voorkomen.<br />

Probiotica hebben we nodig. Gezonde<br />

voed<strong>in</strong>g zorgt daar voor, door volwaardige<br />

producten op het menu te zetten, suiker,<br />

kunstmatige stoffen, aroma’s en onnodige<br />

medicijnen te vermijden. Gezonde darmen,<br />

een gezond lichaam en een gezonde<br />

geest beg<strong>in</strong>nen met gezonde flora, dankzij<br />

de goede probiotica.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 29<br />

MAAR NATUURLIJK!


OOK DAT NOG ...<br />

Vitam<strong>in</strong>e B12 PLATINUM<br />

hooggedoseerde vitam<strong>in</strong>e B12-zuigtablet,<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met actieve foliumzuur<br />

Draagt bij tot:<br />

een normaal energieleverend metabolisme<br />

de afname van vermoeidheid en futloosheid<br />

een normale werk<strong>in</strong>g van het zenuwstelsel en een normale<br />

geestelijke functie<br />

een normale vorm<strong>in</strong>g van rode bloedcellen<br />

een normale werk<strong>in</strong>g van het immuunsysteem<br />

Roze KitKat<br />

Nestlé lanceert <strong>in</strong> Japan en Zuid-Korea Ruby, de eerste roze<br />

KitKat-reep met fruitsmaak van bessen. De roze chocolade,<br />

uit echte, maar andere cacaobonen werd ontwikkeld door<br />

Barry-Callebaut <strong>in</strong> Frankrijk en <strong>in</strong> ‘ons’ Wieze, waar de grootste<br />

chocoladefabriek ter wereld staat.<br />

60 V-tabl<br />

€10,75<br />

met <strong>natuurlijk</strong>e<br />

smaak-, kleur- en<br />

zoetstoffen<br />

VITAMINE B12 PLATINUM<br />

van Mannavital bevat 1000 mcg van de werkzame<br />

vorm van vitam<strong>in</strong>e B12 (methylcobalam<strong>in</strong>e),<br />

ideaal voor een directe opname onder de tong.<br />

Voor een optimale werk<strong>in</strong>g werd vitam<strong>in</strong>e B12<br />

bovendien gecomb<strong>in</strong>eerd met de werkzame<br />

vorm van foliumzuur (5-methyltetrahydrofolaat).<br />

Mannavital, voed<strong>in</strong>gssupplementen van absolute<br />

topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak<br />

Maggie De Block, die over de federale gezondheid<br />

waakt, heeft het Wetenschappelijk Instituut<br />

voor Volksgezondheid opdracht gegeven de bevolk<strong>in</strong>g<br />

op haar gezondheid te screenen. Elfduizend landgenoten<br />

krijgen een vraaglijst te beantwoorden; 1.100<br />

worden daadwerkelijk onderzocht met bloedonderzoek<br />

en bloeddrukmet<strong>in</strong>g “en we gaan hun lichaamsomtrek,<br />

gewicht, lengte en grijpkracht meten”, aldus<br />

de verantwoordelijke arts-epidemioloog. Het gerucht<br />

gaat <strong>in</strong> de Wetstraat, dat Mega Maggy, bewust van<br />

haar voorbeeldfunctie, op 01.04.2018 op de weegband<br />

stapt.<br />

www.mannavital.be<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> alle natuurvoed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels<br />

en bij apotheek CNK 3361-987<br />

tel. 056 43 98 52 - <strong>in</strong>fo@mannavital.be


GEZONDHEID<br />

Mandarijntjes houden<br />

niet alleen de k<strong>in</strong>djes rustig!<br />

Volgens recente data worden 2 op de 3 Belgen met stress geconfronteerd,<br />

waarbij 1 op de 4 specifieke gezondheidsklachten vertoont<br />

zoals hartklopp<strong>in</strong>gen, concentratieverlies en neerslachtigheid.<br />

Stress stimuleert de aanmaak van de stresshormonen<br />

(nor)adrenal<strong>in</strong>e en cortisol <strong>in</strong> de<br />

bijnieren, alsook van ontstek<strong>in</strong>gsbevorderende<br />

cytok<strong>in</strong>es. Al deze stoffen hebben<br />

<strong>in</strong>vloed op de hersenen, ons gevoeligste<br />

orgaan, centraal <strong>in</strong> de stressrespons.<br />

Langdurige cortisolspiegels veroorzaken<br />

gewenn<strong>in</strong>g van de cortisolreceptoren,<br />

een verm<strong>in</strong>derde retrocontrole en een<br />

doende beweg<strong>in</strong>g helpen daarbij. Neem<br />

zeker geen toevlucht tot verslavende medicatie.<br />

Examenstress wordt best vermeden<br />

om de hersenen optimaal te kunnen<br />

laten functioneren en goede resultaten<br />

te behalen. De natuur biedt <strong>natuurlijk</strong> oploss<strong>in</strong>gen.<br />

Planten kunnen gemakkelijk je<br />

dagelijkse stress onder controle houden<br />

zodat je weer optimaal kunt functioneren.<br />

ontregel<strong>in</strong>g van het immuunsysteem. Dit<br />

leidt tot beschadig<strong>in</strong>g van zenuwcellen<br />

en een ontregelde immuniteit (te veel of<br />

te we<strong>in</strong>ig). Chronische stress veroorzaakt<br />

onzichtbare ontstek<strong>in</strong>gen (er zijn geen<br />

uitwendige symptomen merkbaar) en kan<br />

bijwerk<strong>in</strong>gen zoals slaapstoornissen, burnout,<br />

geheugenschade, celdegeneratie en<br />

Het plantengeslacht Citrus omvat verscheidene<br />

soorten, onder andere s<strong>in</strong>aasappel<br />

en mandarijn, waarvan de belangrijkste<br />

<strong>in</strong>houdsstof limoneen zowel tegen<br />

stress als tegen <strong>in</strong>flammatie werkzaam is.<br />

De appelsien en de mandarijn zijn bekend<br />

om hun hartversterkende, rustgevende,<br />

depressie geven. K<strong>in</strong>deren die op jonge weerstandsverhogende en<br />

leeftijd blootgesteld worden aan chronische<br />

stress, hebben meer kans op leerproblemen,<br />

angst en gedragsstoornissen<br />

antioxidante werk<strong>in</strong>g. In<br />

de plantkunde wordt<br />

de vrucht ‘hesperidum’<br />

(ADHD). Ook celverouder<strong>in</strong>g, te veel eten,<br />

genoemd,<br />

topsport, obesitas en sociale problemen<br />

(huwelijk, economie, overlijden) veroorzaken<br />

lage graad ontstek<strong>in</strong>gen.<br />

naar de aanwezigheid<br />

van het bioflavonoïde<br />

hesperid<strong>in</strong>e,<br />

dat hart- en<br />

Stress kun je best bestrijden door de oorzaken<br />

op te sporen en deze op te lossen.<br />

Een gezonde dosis ontspann<strong>in</strong>g en vol-<br />

bloedvaten versterkt<br />

bij regelmatige (neus)<br />

bloed<strong>in</strong>gen en ook een<br />

antiallergische werk<strong>in</strong>g bezit. De esters l<strong>in</strong>alylacetaat<br />

<strong>in</strong> appelsien (ook <strong>in</strong> lavendel)<br />

en methylantranylacetaat <strong>in</strong> mandarijn zijn<br />

de sterkste sederende actieve stoffen <strong>in</strong><br />

de fytotherapie. Citrusvruchten bevatten<br />

veel vitam<strong>in</strong>es C en B samen met calcium,<br />

ijzer, magnesium, z<strong>in</strong>k, fosfor en kalium.<br />

D-limoneen, de belangrijkste component,<br />

is anticarc<strong>in</strong>ogeen, anti-<strong>in</strong>flammatoir en<br />

angstwerend door de aff<strong>in</strong>iteit met de<br />

adenos<strong>in</strong>e receptoren <strong>in</strong> de hersenen, die<br />

ontspann<strong>in</strong>g geven en de ondernem<strong>in</strong>gsz<strong>in</strong><br />

stimuleren. Mandarijn kalmeert het zenuwstelsel,<br />

verbetert het gemoed, is licht<br />

hypnotisch, krampwerend en spijsverter<strong>in</strong>gsbevorderend,<br />

dus ideaal geschikt<br />

om op een <strong>natuurlijk</strong>e manier je stressfactoren<br />

de baas te kunnen. Andere planten<br />

naast s<strong>in</strong>aasappel en mandarijn, die<br />

wetenschappelijk bewezen eigenschappen<br />

hebben tegen chronische stress zijn<br />

passiebloem, kamille, melisse en haver.<br />

Ze zijn samen <strong>in</strong> één capsule te verkrijgen<br />

onder de naam Sorizen<br />

32-C, bij elke apotheker. Zo<br />

v<strong>in</strong>d je op een <strong>natuurlijk</strong>e<br />

manier je gemoedsrust<br />

terug!<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 31<br />

MAAR NATUURLIJK!


ACTUALITEIT<br />

'Fake news'<br />

over gezondheid<br />

ontkracht<br />

‘Fake news’ v<strong>in</strong>d je vandaag jammer genoeg overal, zelfs als het<br />

over gezondheid gaat. Wij ontkrachten een aantal vaak voorkomende<br />

leugens.<br />

W.J.Duckaert<br />

"HONING IS GEZONDER<br />

DAN SUIKER"<br />

NEEN, zo nept een diëtiste.<br />

Hon<strong>in</strong>g, kokosbloesemsuiker, ahorn- en<br />

agavesiroop, de vorm is wel anders,<br />

maar de producten hebben dezelfde<br />

samenstell<strong>in</strong>g als gewone kristalsuiker<br />

en qua calorieën is het verschil m<strong>in</strong>iem.<br />

Dat de ene calorie de andere niet is, weten<br />

de lezers van <strong>Z<strong>in</strong></strong> In ’t Leven? al lang.<br />

En ook de ene suiker is de andere niet.<br />

De oorspronkelijke riet- en bietsuiker,<br />

die tot kristalsuiker geraff<strong>in</strong>eerd werd,<br />

is ontdaan van zijn bioactieve stoffen,<br />

nodig voor de energiew<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g door verbrand<strong>in</strong>g,<br />

zodat de kristalsuiker die uit<br />

de lichaamsreserves gaat roven. Met als<br />

gevolg een verhoogd risico op onder<br />

meer diabetes 2, osteoporose, hart- en<br />

vaatziekten en kanker.<br />

En nu de hon<strong>in</strong>g. Die bevat <strong>in</strong>derdaad<br />

bijna hetzelfde als kristalsuiker, met bovendien<br />

(<strong>in</strong> dalende volgorde) vitam<strong>in</strong>en<br />

C, B3, B2, B1, B6, B5 en B9, de m<strong>in</strong>eralen<br />

kalium, fosfor, magnesium, calcium, ijzer<br />

en koper, de enzymen diastase, <strong>in</strong>vertase<br />

en fosfatase, de antioxidanten catalase,<br />

peroxidase en glycose-oxydase,<br />

plantaardige hormonale stoffen gunstig<br />

voor hart, zenuwen en onze vitaliteit,<br />

antibacteriële stoffen, celbeschermende<br />

zuren, kalmerende geur- en aromastoffen<br />

evenals 14 am<strong>in</strong>ozuren (bouwstenen<br />

voor onze cellen).<br />

"MULTIVITAMINEN GEVEN<br />

EXTRA ENERGIE"<br />

0 % waar.<br />

Een heuse vrouwelijke arts, die wekelijks<br />

gezondheidsclaims onderzoekt, tracht<br />

voed<strong>in</strong>gssuppelementen met vitam<strong>in</strong>en<br />

en m<strong>in</strong>eralen onderuit te halen en fixeert<br />

zich daarvoor op multivitam<strong>in</strong>en en energie:<br />

“Van korte, donkere dagen worden<br />

mensen niet vrolijk. Met vitam<strong>in</strong>entekorten<br />

heeft dat niets te maken, wel gebrek<br />

aan daglicht, te veel b<strong>in</strong>nen blijven, te<br />

we<strong>in</strong>ig slaap en veel te we<strong>in</strong>ig beweg<strong>in</strong>g.”<br />

Mensen, die supplementeren, doen dit<br />

<strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie niet met een breed<br />

multivitam<strong>in</strong>enpreparaat en omwille van<br />

‘meer energie’. Hoe dan ook, een tekort<br />

aan zonnelicht <strong>in</strong>duceert een tekort aan<br />

vitam<strong>in</strong>e D3, die onder <strong>in</strong>vloed van de<br />

zon <strong>in</strong> onze huid wordt aangemaakt.<br />

En zo’n – algemeen – tekort is niet alleen<br />

nadelig voor de calciumopname en<br />

het beenderstelsel, maar ook voor de<br />

<strong>natuurlijk</strong>e weerstand, met grotere vatbaarheid<br />

voor onder meer grieptoestanden<br />

als gevolg.<br />

Multivitam<strong>in</strong>en en andere supplementen<br />

kunnen de gezondheid schaden. Drie<br />

recente studies bewijzen dat.<br />

Er is niets dat niet schadelijk kan worden<br />

als men overdrijft. Supplementeren<br />

is <strong>in</strong>derdaad niet nodig als men 100 %<br />

gezond is en 100 % gezond leeft en eet,<br />

<strong>in</strong> een optimaal gezonde omgev<strong>in</strong>g, optimaal<br />

gezonde lucht <strong>in</strong>ademt, zonder<br />

stress, zonder foute gewoonten zoals<br />

bijvoorbeeld roken, als de zon voldoen-<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 32<br />

MAAR NATUURLIJK!


de schijnt, men voldoende beweegt en<br />

men vooral geen geneesmiddelen slikt,<br />

die – omdat zij zuiver chemische stoffen<br />

bevatten – vitam<strong>in</strong>en en m<strong>in</strong>eralen<br />

roven.<br />

Wij vermoeden dat het bij de aangehaalde<br />

studies gaat over deze, die reeds <strong>in</strong><br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> In ’t Leven? ter sprake kwamen. De<br />

gebruikte vorm van vitam<strong>in</strong>e E bleek<br />

toen de schadelijke synthetische te zijn,<br />

die overigens zelfs chemisch verschilt<br />

met de <strong>natuurlijk</strong>e vorm. En dat antioxidanten<br />

kanker kunnen teweegbrengen<br />

werd ‘bewezen’ met muizen, die geprepareerd<br />

waren om sneller leverkanker te<br />

krijgen en die omgerekend de 180- tot<br />

300-voudige dosis kregen van wat de<br />

mens toestaat.<br />

"KANKERPATIENT EET<br />

BETER GEEN SUIKER"<br />

0 % waar, aldus dezelfde vrouwelijke<br />

arts. “Suiker doet tumoren groeien en<br />

maakt kanker agressiever. Dus door geen<br />

suiker te eten hongeren wij de kankercellen<br />

uit. Dat houdt helemaal geen steek.”<br />

“De professor die verantwoordelijk is<br />

voor deze uitschuiver heeft zijn woorden<br />

<strong>in</strong>tussen <strong>in</strong>getrokken. Dus wie kanker<br />

heeft, mag gerust suiker eten!”<br />

“heeft vele secundaire of bijkomende<br />

oorzaken, de primaire – de allereerste<br />

– oorzaak is de vervang<strong>in</strong>g van de zuurstofadem<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de cel door gist<strong>in</strong>g, vooral<br />

vanwege suiker.”<br />

“Hedendaagse wetenschap bevestigt<br />

Warburgs ontdekk<strong>in</strong>g”, zo schreven wij<br />

<strong>in</strong> <strong>Z<strong>in</strong></strong> In ’t Leven? (sept-okt 2016) onder<br />

de titel: ‘Suiker, olie op het kankervuur’.<br />

“Zij past echter niet <strong>in</strong> het plaatje”.<br />

“Suiker maakt kanker agressiever en<br />

doet het risico op metastase toenemen”,<br />

zo verklaarde een professor <strong>in</strong><br />

oktober 2017 aan de pers. Onmiddellijk<br />

schoot de Sticht<strong>in</strong>g tegen Kanker <strong>in</strong> actie:<br />

“Het onderzoek werd gevoerd met<br />

kankercellen <strong>in</strong> het labo. Dat suiker ook<br />

<strong>in</strong> het lichaam kankercellen zou beïnvloeden<br />

is daarmee niet bewezen. Suiker<br />

is een voedzame stof.”<br />

Een tijdje later <strong>in</strong> de krant: “De uitschuiver<br />

van de Leuvense professor<br />

heeft veel kankerpatiënten ongerust<br />

gemaakt. Voor kankerpatiënten heeft<br />

een suikervrij dieet geen enkele z<strong>in</strong>.<br />

Overigens zit suiker (koolhydraten) niet<br />

alleen <strong>in</strong> snoep en gebak, maar ook <strong>in</strong><br />

groenten en fruit. Veel kankerpatiënten<br />

kampen met vermager<strong>in</strong>g. Ondervoed<strong>in</strong>g<br />

heeft een ongunstige <strong>in</strong>vloed op<br />

zowel behandel<strong>in</strong>g als vooruitzicht van<br />

de kankerpatiënten. En dat is wel bewezen.”<br />

De koolhydraten <strong>in</strong> groenten en fruit gelijk<br />

stellen met de courante suiker: daar<br />

is lef voor nodig.<br />

Vlak vóór zijn dood <strong>in</strong> 1970 constateerde<br />

Warburg: “Zo lang de niet wetenden en<br />

de niet vermoedenden zich tegen de<br />

wetenschap blijven verzetten, zullen<br />

miljoenen mensen onnodig aan kanker<br />

moeten sterven.”<br />

“Suiker doet tumoren groeien en<br />

maakt de kanker agressiever.” Tot die<br />

conclusie kwamen wetenschappers van<br />

de KULeuven, de VUB en het Vlaams<br />

Instituut voor Biotechnologie na negen<br />

jaar onderzoek. Daarmee bevestigden<br />

zij de ontdekk<strong>in</strong>g van de Duitse professor<br />

Otto H.Warburg, die daarvoor <strong>in</strong> 1931<br />

de Nobelprijs Fysiologie en Geneeskunde<br />

kreeg. “Kanker”, aldus Warburg,<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 33<br />

MAAR NATUURLIJK!


,95<br />

Prijs: € 5,95<br />

Pernille Lund<br />

Pernille Lund<br />

Is een wetenschapsjournaliste die veel boeken over<br />

gezondheid heeft geschreven. Vanaf 1987 was ze<br />

werkzaam als voed<strong>in</strong>gsdeskundige. Onderzoek<br />

en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de praktijk bevestigen hoe effectief<br />

mensen door eenvoudige aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun<br />

eetgewoonten en het gebruik van relevante<br />

supplementen veel ongemakken en aandoen<strong>in</strong>gen<br />

kunnen voorkomen of zelfs bestrijden.<br />

Prijs: € 5,95<br />

Is een wetenschapsjournaliste die veel boeken over<br />

gezondheid heeft geschreven. Vanaf 1987 was ze<br />

werkzaam als voed<strong>in</strong>gsdeskundige. Onderzoek<br />

en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de praktijk bevestigen hoe effectief<br />

mensen door eenvoudige aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun<br />

eetgewoonten en het gebruik van relevante<br />

supplementen veel ongemakken en aandoen<strong>in</strong>gen<br />

kunnen voorkomen of zelfs bestrijden.<br />

Ga mee op een fantastische reis door<br />

de stofwissel<strong>in</strong>g van het lichaam<br />

– en verhoog uw energie en welzijn.<br />

De stofwissel<strong>in</strong>g omvat alle processen die voedsel <strong>in</strong> energie omzetten.<br />

Daarom beg<strong>in</strong>t dit boek met de beschrijv<strong>in</strong>g van de stofwissel<strong>in</strong>gshormonen<br />

die vaak uit balans zijn. Daarna komt het functioneren van de<br />

bloedsuiker aan bod, want wat voor z<strong>in</strong> heeft het om over voldoende<br />

stofwissel<strong>in</strong>gshormonen te beschikken als de cellen niet <strong>in</strong> staat zijn om<br />

voldoende suiker (glucose) op te nemen? Tenslotte nemen we een kijkje <strong>in</strong><br />

de energiecentrales van de cellen, waar de daadwerkelijke verbrand<strong>in</strong>g van<br />

de voed<strong>in</strong>gsstoffen plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

De wetenschap heeft ontdekt dat een gebrek aan bepaalde essentiële<br />

voed<strong>in</strong>gsstoffen dramatische gevolgen kan hebben voor de stofwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het algemeen. <strong>Maar</strong> onderzoekers tonen ook aan dat kle<strong>in</strong>e aanpass<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het eetpatroon, het gebruik van eenvoudige supplementen matige<br />

beweg<strong>in</strong>g van grote <strong>in</strong>vloed zijn op de stofwissel<strong>in</strong>g.<br />

Het zijn wegen om u te helpen uw energieniveau Forlaget Ny Videnskab<br />

de verhogen en zelfs op lange termijn<br />

www.healthandscience.eu<br />

een gezond lichaamsgewicht te houden.<br />

ISBN 87-7776-030-1<br />

Worstelt u met vergeefse diëten, buikvet, neerslachtigheid,<br />

vermoeidheid of een onverzadigbaar verlangen naar snoep,<br />

koffie, alcohol of een ander “energieshot”? Dan behoort u tot<br />

de groeiende groep van mensen die problemen hebben met<br />

hun stofwissel<strong>in</strong>g – vaak zonder dat ze het zelf weten.<br />

mee op een fantastische reis door<br />

stofwissel<strong>in</strong>g van het lichaam<br />

n verhoog uw energie en welzijn.<br />

De stofwissel<strong>in</strong>g omvat alle processen die voedsel <strong>in</strong> energie omzetten.<br />

Daarom beg<strong>in</strong>t dit boek met de beschrijv<strong>in</strong>g van de stofwissel<strong>in</strong>gshormonen<br />

die vaak uit balans zijn. Daarna komt het functioneren van de<br />

bloedsuiker aan bod, want wat voor z<strong>in</strong> heeft het om over voldoende<br />

stofwissel<strong>in</strong>gshormonen te beschikken als de cellen niet <strong>in</strong> staat zijn om<br />

voldoende suiker (glucose) op te nemen? Tenslotte nemen we een kijkje <strong>in</strong><br />

de energiecentrales van de cellen, waar de daadwerkelijke verbrand<strong>in</strong>g van<br />

de voed<strong>in</strong>gsstoffen plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

De wetenschap heeft ontdekt dat een gebrek aan bepaalde essentiële<br />

voed<strong>in</strong>gsstoffen dramatische gevolgen kan hebben voor de stofwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het algemeen. <strong>Maar</strong> onderzoekers tonen ook aan dat kle<strong>in</strong>e aanpass<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het eetpatroon, het gebruik van eenvoudige supplementen en matige<br />

beweg<strong>in</strong>g van grote <strong>in</strong>vloed zijn op de stofwissel<strong>in</strong>g.<br />

Het zijn wegen om u te helpen uw energieniveau Forlaget Ny Videnskab<br />

de verhogen en zelfs op lange termijn<br />

www.healthandscience.eu<br />

een gezond lichaamsgewicht te houden.<br />

ISBN 87-7776-030-1<br />

rstelt u met vergeefse diëten, buikvet, neerslachtigheid,<br />

rmoeidheid of een onverzadigbaar verlangen naar snoep,<br />

ffie, alcohol of een ander “energieshot”? Dan behoort u tot<br />

groeiende groep van mensen die problemen hebben met<br />

un stofwissel<strong>in</strong>g – vaak zonder dat ze het zelf weten.<br />

Pernille Lund<br />

Is een wetenschapsjournaliste die veel boeken over<br />

gezondheid heeft geschreven. Vanaf 1987 was ze<br />

werkzaam als voed<strong>in</strong>gsdeskundige. Onderzoek<br />

en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de praktijk bevestigen hoe effectief<br />

mensen door eenvoudige aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun<br />

eetgewoonten en het gebruik van relevante<br />

supplementen veel ongemakken en aandoen<strong>in</strong>gen<br />

kunnen voorkomen of zelfs bestrijden.<br />

Ga mee op een fantastische reis door<br />

de stofwissel<strong>in</strong>g van het lichaam<br />

– en verhoog uw energie en welzijn.<br />

Pernille Lund: ZO HOUDT U UW STOFWISSELING ONDER CONTROLE<br />

e stofwissel<strong>in</strong>g omvat alle processen die voedsel <strong>in</strong> energie omzetten.<br />

aarom beg<strong>in</strong>t dit boek met de beschrijv<strong>in</strong>g van de stofwissel<strong>in</strong>gshormonen<br />

ie vaak uit balans zijn. Daarna komt het functioneren van de<br />

loedsuiker aan bod, want wat voor z<strong>in</strong> heeft het om over voldoende<br />

stofwissel<strong>in</strong>gshormonen te beschikken als de cellen niet <strong>in</strong> staat zijn om<br />

voldoende suiker (glucose) op te nemen? Tenslotte nemen we een kijkje <strong>in</strong><br />

de energiecentrales van de cellen, waar de daadwerkelijke verbrand<strong>in</strong>g van<br />

de voed<strong>in</strong>gsstoffen plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

De wetenschap heeft ontdekt dat een gebrek aan bepaalde essentiële<br />

voed<strong>in</strong>gsstoffen dramatische gevolgen kan hebben voor de stofwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het algemeen. <strong>Maar</strong> onderzoekers tonen ook aan dat kle<strong>in</strong>e aanpass<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het eetpatroon, het gebruik van eenvoudige supplementen en matige<br />

beweg<strong>in</strong>g van grote <strong>in</strong>vloed zijn op de stofwissel<strong>in</strong>g.<br />

Het zijn wegen om u te helpen uw energieniveau Forlaget Ny Videnskab<br />

de verhogen en zelfs op lange termijn<br />

www.healthandscience.eu<br />

een gezond lichaamsgewicht te houden.<br />

ISBN 87-7776-030-1<br />

Worstelt u met vergeefse diëten, buikvet, neerslachtigheid,<br />

vermoeidheid of een onverzadigbaar verlangen naar snoep,<br />

koffie, alcohol of een ander “energieshot”? Dan behoort u tot<br />

de groeiende groep van mensen die problemen hebben met<br />

hun stofwissel<strong>in</strong>g – vaak zonder dat ze het zelf weten.<br />

Pernille Lund: ZO HOUDT U UW STOFWISSELING ONDER CONTROLE<br />

NL-0116<br />

Zo houdt u uw<br />

stofwissel<strong>in</strong>g<br />

onder controle<br />

Pernille Lund: ZO HOUDT U UW STOFWISSELING ONDER CONTROLE<br />

Zo houdt u uw<br />

stofwissel<strong>in</strong>g<br />

onder controle<br />

KLIMAAT EN MILIEU<br />

Ziek van suiker<br />

Koraalriffen hebben niet alleen te lijden onder<br />

de temperatuursverhog<strong>in</strong>g en verzur<strong>in</strong>g van<br />

het tropische zeewater, de diertjes worden ook<br />

nog ziek. En wel ... van suiker. W.DeCorte<br />

Pernille Lund<br />

Uw stofwissel<strong>in</strong>g betreft elke cel <strong>in</strong> uw lichaam en beïnvloedt<br />

uw gezondheid, gewicht, verouder<strong>in</strong>gsproces<br />

en calorieverbruik.<br />

NL_Metabolism_Book_Cover_0116.<strong>in</strong>dd A le sider 26-02-2016 12:11:19<br />

NL-0116<br />

Pernille Lund<br />

Zo houdt u uw<br />

stofwissel<strong>in</strong>g<br />

onder controle<br />

Uw stofwissel<strong>in</strong>g betreft elke cel <strong>in</strong> uw lichaam en beïnvloedt<br />

uw gezondheid, gewicht, verouder<strong>in</strong>gsproces<br />

en calorieverbruik.<br />

Lees hoe eenvoudig u<br />

uw stofwissel<strong>in</strong>g kunt bijstellen<br />

en uw <strong>leven</strong>skwaliteit kunt verbeteren.<br />

Lees hoe eenvoudig u<br />

uw stofwissel<strong>in</strong>g kunt bijstellen<br />

en uw <strong>leven</strong>skwaliteit kunt verbeteren.<br />

NL_Metabolism_Book_Cover_0116.<strong>in</strong>dd A le sider 26-02-2016 12:11:19<br />

NL-0116<br />

Pernille Lund<br />

Uw stofwissel<strong>in</strong>g betreft elke cel <strong>in</strong> uw lichaam en beïnvloedt<br />

uw gezondheid, gewicht, verouder<strong>in</strong>gsproces<br />

en calorieverbruik.<br />

Lees hoe eenvoudig u<br />

uw stofwissel<strong>in</strong>g kunt bijstellen<br />

en uw <strong>leven</strong>skwaliteit kunt verbeteren.<br />

NL_Metabolism_Book_Cover_0116.<strong>in</strong>dd A le sider 26-02-2016 12:11:19<br />

BE_MetabolismBook_Ad_<strong>Maar</strong>Natuurlijk_90x220_0118<br />

Hou je<br />

stofwissel<strong>in</strong>g<br />

onder controle<br />

Worstelt u<br />

met vergeefse<br />

diëten, buikvet,<br />

neerslachtigheid,<br />

vermoeidheid<br />

of een<br />

onverzadigbaar<br />

verlangen naar<br />

snoep, koffie, alcohol<br />

of een ander<br />

“energieshot”? Dan<br />

behoort u tot de<br />

groeiende groep<br />

van mensen die problemen<br />

hebben met<br />

hun stofwissel<strong>in</strong>g<br />

– vaak zonder dat ze<br />

het zelf weten.<br />

Schrijf je hier <strong>in</strong> op onze nieuwsbrief via:<br />

www.healthandscience.be, en ontvang een<br />

gratis exemplaar, zonder bijkomende kosten.<br />

Ja, ik zou graag een gratis exemplaar krijgen van het<br />

boek “ Zo houdt u uw stofwissel<strong>in</strong>g onder controle ”.<br />

Voornaam: Man ; Vrouw<br />

Naam:<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Stad:<br />

Land: BE ; NL ; FR ; GDL<br />

E-mail:<br />

Krijg een<br />

GRATIS<br />

BOEK<br />

De uitgever en zijn zorgvuldig geselecteerde partners verzenden <strong>in</strong>formatie en relevante<br />

aanbied<strong>in</strong>gen via e-mail. De <strong>in</strong>formatie die u wordt toegestuurd bestaat uit preventie,<br />

voed<strong>in</strong>gssupplementen en gezondheidsgerelateerde <strong>in</strong>fo. De uitgever beschermt uw<br />

gegevens en garandeert dat u zich ten allen tijde kan uitschrijven via een l<strong>in</strong>k <strong>in</strong> de nieuwsbrief.<br />

Of stuur je <strong>in</strong>gevulde coupon <strong>in</strong> een voldoende gefrankeerde<br />

omslag naar: Health and Science, Postbus 10012, 2260 Westerlo<br />

Health and Science<br />

Nieuws omtrent Gezondheid, Familie en Levensstijl<br />

✂<br />

Wetenschappers van het Leibniz Centrum voor Tropisch<br />

Zeeonderzoek <strong>in</strong> Bremen (Duitsland) en van de Kon<strong>in</strong>g<br />

Abdullah-universiteit <strong>in</strong> Saoedi-Arabië onderzochten het<br />

zeewater aan de koraalriffen <strong>in</strong> de Rode Zee, deden daar<br />

de nodige proeven mee en constateerden dat diverse suikers,<br />

waaronder glucose, ziektekiemen ertoe aanzetten zich<br />

te vermenigvuldigen. Zo ontstaan uit onschuldige bacteriën<br />

regelrechte tijdbommen voor de koralen. De suiker brengt<br />

namelijk <strong>in</strong> de micro-organismen bepaalde genen tot expressie,<br />

waardoor een ware gifcocktail ontstaat.<br />

Normaal hebben koralen daar verweer tegen. Hun <strong>natuurlijk</strong>e<br />

afweer is echter sterk afgezwakt door de temperatuursverhog<strong>in</strong>g<br />

van het water en andere negatieve factoren, zodat<br />

het gestresseerd rif zich niet meer kan verdedigen.<br />

Schadelijke hoeveelheden suiker zijn vooral daar te v<strong>in</strong>den,<br />

waar veel afvalwater van steden, hotels, landbouw en viskwekerijen<br />

<strong>in</strong> zee belanden. Die brengen ook nog stikstofverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

en fosfaten mee, die de groei <strong>in</strong> de hand werken<br />

van algen, die nog meer suiker produceren.<br />

Heikel wordt het dan als er door overbeviss<strong>in</strong>g te we<strong>in</strong>ig algenvreters<br />

zijn. Vandaar de grote omvang van koralenziekten<br />

<strong>in</strong> de Caraïbische Zee, aldus het Duits-Saoedisch Vorsersteam.


Red Yeast Rice PLATINUM + co-enzym Q10,<br />

beheerst je cholesterolspiegel op een <strong>natuurlijk</strong>e én vooral veilige manier<br />

RED YEAST RICE PLATINUM + co-enzym Q10 van Mannavital is de comb<strong>in</strong>atie van twee <strong>natuurlijk</strong>e fermentatieproducten. De<br />

gefermenteerde rode rijst er<strong>in</strong> voert per dagdosis 10 mg monacol<strong>in</strong>e K aan, de dosis waarvan een optimale <strong>in</strong>vloed op het cholesterolgehalte<br />

wetenschappelijk is aangetoond. De co-enzym Q10 er<strong>in</strong> – ook verkregen door fermentatie - zorgt ervoor dat gefermenteerde rode rijst op een<br />

totaal veilige manier kan toegepast worden. Ervaar wat 2 capsules RED YEAST RICE PLATINUM + co-enzym Q10 per dag voor je cholesterolspiegel<br />

kunnen doen. Bij gewenst effect kan overgeschakeld worden naar 1 capsule per dag.<br />

Waarom je kiest voor<br />

RED YEAST RICE PLATINUM + co-enzym Q10 van Mannavital:<br />

• bevat biologische gefermenteerde rode rijst<br />

• wordt verkregen door een traditioneel, <strong>natuurlijk</strong> fermentatieproces<br />

• is dus geen geïsoleerd extract van monacol<strong>in</strong>es uit gefermenteerde rode rijst<br />

• bevat per dagdosis ook 100 mg co-enzym Q10 voor een absoluut veilige toepass<strong>in</strong>g<br />

• is vrij van de toxische schimmelproducten citr<strong>in</strong><strong>in</strong>e en aflatox<strong>in</strong>e B<br />

Mannavital, voed<strong>in</strong>gssupplementen van absolute<br />

topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak<br />

60 V-caps<br />

€19,95<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> alle natuurvoed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels en bij de apotheek (CNK 3379-468)<br />

Info: 056 43 98 52 - <strong>in</strong>fo@mannavital.be<br />

www.mannavital.be


GEZONDHEID<br />

M<strong>in</strong>der stress en<br />

betere prestaties<br />

dankzij ashwagandha<br />

of Indiase g<strong>in</strong>seng<br />

Druk, druk, druk … Een veel gehoorde verzucht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> onze prestatiegerichte samenlev<strong>in</strong>g. Bovendien<br />

staan we te vaak <strong>in</strong> de file, komt er een immense stroom van <strong>in</strong>formatie op ons af en krijgen we allemaal<br />

met privéproblemen af te rekenen. Geen wonder dat we te veel stress ervaren, zenuwachtig zijn,<br />

moeilijk <strong>in</strong>slapen of al te futloos en vermoeid rondlopen. Heel vaak kan ashwagandha hierbij helpen.<br />

MEER STRESSBESTENDIG<br />

Ashwagandha of Indiase g<strong>in</strong>seng is een<br />

‘adaptogene’ wortel. Dat betekent dat hij<br />

het aanpass<strong>in</strong>gsvermogen van ons lichaam<br />

aan ongunstige omstandigheden verhoogt<br />

zoals bij stress, prestatiedruk, negatieve<br />

gebeurtenissen en fysieke belast<strong>in</strong>g. Hij<br />

dankt dit vooral aan een harmoniserende<br />

werk<strong>in</strong>g op de belangrijke lichaamsas<br />

hypothalamus-hypofyse-bijnieren, die bij<br />

stress cont<strong>in</strong>u wordt overprikkeld. Bovendien<br />

werken bepaalde <strong>in</strong>houdsstoffen van<br />

deze wortel ook <strong>in</strong> op de rustgevende GA-<br />

BA-receptoren <strong>in</strong> de hersenen.<br />

ONTSPANNEN EN POSITIEF<br />

We kunnen dus dankzij ashwagandha beter<br />

tot rust komen en meer ontspannen<br />

door <strong>leven</strong>, werk en studie stappen. Vaak<br />

verdwijnen ongegronde angsten en verlopen<br />

zowel <strong>in</strong>slapen als doorslapen een<br />

stuk vlotter. We zijn ook merkelijk beter gewapend<br />

tegen door dagelijkse stress uitgelokte<br />

negatieve gedachten en depressieve<br />

gevoelens. Deze eigenschappen van<br />

ashwagandha zijn trouwens <strong>in</strong> correct uitgevoerde<br />

studies aangetoond bij mensen<br />

met een westerse <strong>leven</strong>sstijl.<br />

BETERE FYSIEKE PRESTATIES<br />

Als we m<strong>in</strong>der rusteloos zijn en beter slapen,<br />

dan komt er al meer energie vrij om<br />

beter te presteren. <strong>Maar</strong> er is meer: ashwagandha<br />

helpt ook een te laag aantal rode<br />

bloedcellen verhogen, waardoor een hogere<br />

zuurstofopname plaatsgrijpt. Bovendien<br />

wordt er efficiënter energie aangemaakt <strong>in</strong><br />

de mitochondriën van onze cellen. Al bij al<br />

is Indiase g<strong>in</strong>seng de ideale ondersteun<strong>in</strong>g<br />

bij alledaagse vermoeidheid en voor al wie<br />

sterk moet presteren <strong>in</strong> werk, studie en<br />

sport. Bij sporters kon men trouwens een<br />

snellere toename van spierkracht en spiersterkte<br />

aantonen, gekoppeld aan een toename<br />

van de testosteronspiegel.<br />

BETERE GEESTELIJKE<br />

PRESTATIES<br />

Ook is aangetoond dat ashwagandha merkelijk<br />

het geestelijk prestatievermogen bevordert<br />

<strong>in</strong> stressvolle periodes. Dat is bewezen<br />

voor wat betreft direct en algemeen<br />

geheugen, logisch geheugen, aandacht,<br />

<strong>in</strong>formatieverwerk<strong>in</strong>g en uitvoer<strong>in</strong>gskwaliteit<br />

van taken.<br />

Waarvoor ashwagandha ook kan worden<br />

<strong>in</strong>gezet:<br />

- het voorkomen van vroegtijdige ouderdomsverschijnselen<br />

- het verbeteren van de spermakwaliteit bij<br />

de m<strong>in</strong>der vruchtbare man<br />

- het verhogen van een zwak libido bij man<br />

en vrouw<br />

- het verbeteren van een<br />

zwakke schildklierfunctie<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 37<br />

MAAR NATUURLIJK!


GEZONDHEID<br />

52-jarige hoofd<strong>in</strong>specteur Patrick De Leebeeck<br />

"Q10 DOET WONDEREN VOOR MIJN ENERGIE!"<br />

“Met Bio-Q10 voel ik mij mentaal en fysiek veel beter <strong>in</strong> mijn vel”, zegt Patrick De Leebeeck. Hij heeft nooit tekort<br />

aan energie voor zijn veeleisende baan en de verschillende sportactiviteiten waarmee hij zich bezighoudt.<br />

Op 52-jarige leeftijd kan het wel eens<br />

een uitdag<strong>in</strong>g zijn om steeds weer de<br />

energie te v<strong>in</strong>den voor een veeleisende<br />

job <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met vrijetijds<strong>in</strong>teresses<br />

zoals sport, maar voor Patrick De<br />

Leebeeck is het geen probleem. Zijn<br />

huisdokter gaf hem uitstekend advies<br />

en dat heeft echt een verschil gemaakt.<br />

“Dankzij Bio-Q10 kan ik mijn energieniveau<br />

weer op peil houden”, aldus Patrick.<br />

Bio-Q10 bevat <strong>natuurlijk</strong>e, lichaamseigen<br />

co-enzym Q10 en vitam<strong>in</strong>e C, die<br />

vermoeidheid en uitputt<strong>in</strong>g verm<strong>in</strong>deren.<br />

EEN VEELEISENDE JOB<br />

Patrick heeft een zeer actief en druk bestaans<strong>leven</strong>.<br />

Om te beg<strong>in</strong>nen is hij werkzaam<br />

bij de politie als hoofd<strong>in</strong>specteur,<br />

waar hij onder andere opleid<strong>in</strong>gen geeft.<br />

Daarnaast is hij extern lesgever sport en<br />

geweldbeheers<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de politieschool<br />

van Vlaams-Brabant. <strong>Maar</strong> ook <strong>in</strong> zijn<br />

vrije tijd probeert Patrick zijn conditie op<br />

peil te houden en deze steeds verder<br />

aan te scherpen. Hij oefent bijna dagelijks<br />

een comb<strong>in</strong>atie uit van kracht, duursport<br />

(lopen of fietsen) en coörd<strong>in</strong>atie<br />

sporten (zelfverdedig<strong>in</strong>g en gevechtssport).<br />

“Deze jobs eisen enorm veel<br />

energie, zowel lichamelijk als mentaal”,<br />

aldus de 52-jarige politieman.<br />

<strong>Z<strong>in</strong></strong> <strong>in</strong> 't <strong>leven</strong>? 38<br />

MAAR NATUURLIJK!


Q10-TEKORT<br />

5 jaar geleden g<strong>in</strong>g Patrick door een stressperiode met een zeer<br />

drukke agenda. Hij merkte steeds vaker hoe uitgeput en vermoeid<br />

zijn lichaam werd. Na een bloedonderzoek bij de huisdokter bleek<br />

zijn lichaam een tekort te hebben aan enkele essentiële voed<strong>in</strong>gsstoffen,<br />

waaronder co-enzym Q10. “Op aa<strong>nr</strong>aden van mijn huisdokter<br />

ben ik co-enzym Q10 beg<strong>in</strong>nen nemen”, zegt Patrick. Na<br />

vier maanden liet Patrick een tweede bloedonderzoek doen waaruit<br />

bleek dat zijn Q10-waarden opmerkelijk verhoogd waren. Een<br />

aanvull<strong>in</strong>g met Bio-Q10 zorgt voor een normaal energieniveau.<br />

VERMOEID ?<br />

Bio-Q10 / BioActive Q10* biedt je de oploss<strong>in</strong>g<br />

Zonder stimulerende middelen !<br />

*Gecomb<strong>in</strong>eerd met vitam<strong>in</strong>e C dat bijdraagt<br />

tot een normaal energieleverend metabolisme.<br />

NOG VELE JAREN ACTIEF BLIJVEN<br />

“S<strong>in</strong>ds ik Bio-Q10 neem, merk ik een sterke verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mijn<br />

fysieke prestatie en ook mijn hersteltijd lijkt korter te worden”.<br />

“Het effect van Q10 is vooral merkbaar wanneer ik <strong>in</strong> mijn vrije<br />

tijd sport en ook bij de leerl<strong>in</strong>gen op school lange duurloop<br />

doe”, zegt Partrick. Hij gebruikt nu bijna 5 jaar Bio-Q10 en heeft<br />

geen <strong>in</strong>tentie om hiermee te stoppen. Patrick is vastberaden<br />

om het supplement te blijven nemen en zo zijn actief <strong>leven</strong> nog<br />

enkele jaren vol te houden.<br />

HET BEST GEDOCUMENTEERDE Q10-PREPARAAT<br />

Bio-Q10 is niet alleen het meest gebruikte Q10-merk, het is ook<br />

de Q10-formule met de beste documentatie. Met meer dan 100<br />

gepubliceerde studies die de kwaliteit, de veiligheid en het effect<br />

van dit product garanderen, is er geen enkel ander Q10-<br />

merk die dit na 25 jaar kon evenaren. De reden waarom wetenschappers<br />

voor hun onderzoek zo dikwijls voor Bio-Q10 kiezen,<br />

is omdat het product ook kan bewijzen dat het effectief <strong>in</strong> het<br />

bloed wordt opgenomen.<br />

UITSTEKENDE OPNAME<br />

Normaal trekken Q10-moleculen elkaar aan en vormen grote,<br />

onoplosbare klonters (kristallen) die de darmwand niet kunnen<br />

passeren. Pharma Nord heeft dit probleem opgelost door de<br />

Q10-grondstof op te lossen <strong>in</strong> een plantaardig oliemengsel en<br />

dit dan te verwarmen volgens een volledig gepatenteerd proces.<br />

Dit verandert de structuur van de kristallen <strong>in</strong> de samenstell<strong>in</strong>g<br />

zodanig dat ze <strong>in</strong> staat zijn om volledig op te lossen bij<br />

lichaamstemperatuur. Na <strong>in</strong>name is Bio-Q10 volledig biologisch<br />

beschikbaar (de Q10-moleculen zijn vrij) en <strong>in</strong> staat om doorheen<br />

de darmwand te gaan en <strong>in</strong> het bloed terecht te komen.<br />

Voor het behoud van een<br />

GOEDE ENERGIEPRODUCTIE<br />

om vermoeidheid te verm<strong>in</strong>deren.<br />

Bio-Q10 Gold<br />

100 mg – het orig<strong>in</strong>eel<br />

gebruikt voor de<br />

Q-Symbio studie.<br />

Bio-Q10 / BioActive Q10<br />

– Coënzym Q10<br />

• de best gedocumenteerde coenzym Q10<br />

• met bewezen biologische werkzaamheid<br />

– Vitam<strong>in</strong>e C<br />

• voor een goede energieproductie !<br />

• voor m<strong>in</strong>dere vermoeidheid<br />

• beschermt tegen oxidatieve stress<br />

Verkrijgbaar bij uw apotheker.<br />

Speciale promotie-verpakk<strong>in</strong>gen<br />

beschikbaar tot uitputt<strong>in</strong>g voorraad.<br />

vanaf<br />

12,95 EUR<br />

Pharma Nord<br />

QH Active Q10<br />

– Patented Formula<br />

Innoverend voor de gezondheid<br />

www.pharmanord.be<br />

Neem deel aan de wedstrijd op<br />

www.pharmanord.be/quiz-q3 en maak kans op een<br />

gratis doosje. Aanbied<strong>in</strong>g geldig tot 09/2018.<br />

BE_Q10_Ad_PlusMagaz<strong>in</strong>e_DU_99x267_1217


Vitam<strong>in</strong>e D3 PLATINUM<br />

je dagelijkse aanvull<strong>in</strong>g met het “zonnevitam<strong>in</strong>e”, geschikt voor jong en oud<br />

Vitam<strong>in</strong>e D3 PLATINUM<br />

draagt bij tot<br />

de normale werk<strong>in</strong>g van het afweersysteem<br />

het behoud van sterke botten en tanden<br />

een normale spierfunctie<br />

- gemakkelijk slikbare,<br />

kle<strong>in</strong>e capsules (“parels”)<br />

- 1000 IU/capsule<br />

- handige druppelvorm voor een<br />

adequate, persoonlijke doser<strong>in</strong>g<br />

- op basis van medium cha<strong>in</strong><br />

triglyceriden voor een goede<br />

opname<br />

Mannavital, voed<strong>in</strong>gssupplementen van absolute<br />

topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak<br />

Verkrijgbaar <strong>in</strong> alle natuurvoed<strong>in</strong>gsw<strong>in</strong>kels en bij de apotheek<br />

(CNK 2896-884 - 3288-560)<br />

Info: 056 43 98 52 - <strong>in</strong>fo@mannavital.be<br />

100 ml<br />

€16,85<br />

90 pearls<br />

€9,25<br />

www.mannavital.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!