26.02.2018 Views

Folder Studentenwoningen Nederland

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Studentenwoningen

De focus op veiligheid

www.theuma.com


De vraag naar studentenwoningen is de laatste jaren enorm

gestegen. Om aan die groeiende vraag te voldoen, worden grote

aantallen bestaande gebouwen, zoals kantoren en ziekenhuizen,

getransformeerd tot (studenten)woningen. Daarbij speelt in het

bijzonder veiligheid een essentiële rol.

Onderwerpen als brandveiligheid, inbraak- en geluidwerendheid zijn in uw werk pure noodzaak

en dat geldt bij uitstek voor uw activiteiten op het gebied van studentenwoningen. Daarnaast

krijgt u in toenemende mate te maken met het bouwbesluit en regelgeving. Theuma helpt bij

dit alles een handje met een ruim assortiment van deur-kozijncombinaties die aan alle wensen

en eisen voldoen.

Ga de uitdaging aan

Veel studentenwoningen zijn brandgevoelig. Naast het hebben van een goedwerkende brandmeldinstallatie is

het van groot belang dat de woningtoegangsdeur 30 minuten brandwerend is. Ook het kozijn en de wand waarin

de deur geplaatst wordt, moeten aan die voorwaarde voldoen. Een hele uitdaging. Samen met u zoekt Theuma

naar de beste oplossing. Veiligheid van de bewoners staat voorop. Onze inpandige deur-kozijncombinaties

voldoen stuk voor stuk aan de 30-minuten-eis. Ze zijn bovendien getest volgens NEN-EN 1634-1 en NEN 6069.

Een betrouwbare basis!


Bied studenten een veilig thuis

Studentenwoningen zijn een gemakkelijk en populair doelwit voor inbrekers. Het zijn vaak

woningen die niet goed beveiligd zijn, en waarvan de voordeur makkelijk te forceren is.

Onze WK2 inbraakwerende deur-kozijncombinaties dragen bij aan het buiten de deur houden

van ongewenste gasten. Wij adviseren u graag over technische zaken als sloten, drangers,

kerntrekbeveiliging, deurspionnen, elektronische toegangscontrole en magneetsluiting.

WK2 Geluidwerend Rw,p-waarde 36 dB 30 minuten brandwerend

WK2 Geluidwerend Rw,p-waarde 38 dB 30 minuten brandwerend

WK2 Geluidwerend Rw,p-waarde 42 dB 30 minuten brandwerend


Theuma zorgt voor totaaloplossingen of het nu gaat om woningen of openbare ruimtes. Dankzij onze ruime ervaring

en brede expertise hebben wij een antwoord op al uw vragen over deursystemen voor het hele gebouw. One stop

shopping is waar wij naar streven: voor elke situatie betrouwbare, betaalbare en duurzame binnendeuren

Houd geluid buiten de deur

Dat studenten van een feestje houden, is algemeen bekend. Daarom is het fijn dat geluidsoverlast tot een minimum kan

worden beperkt door het juiste gebruik van deur, kozijn en wand. De speciaal ontwikkelde deur-kozijncombinaties van

Theuma zorgen ervoor dat geluid buiten de deur blijft. De kant-en-klare deurset heeft een geluidsreductie tot 42 dB

Rw,p-waarde en wordt toegepast in een stalen montagekozijn. Dat maakt dat hij geplaatst kan worden zonder CNCbewerking,

zonder inmeten en zonder te moeten schilderen. Bovendien kunnen deur en kozijn geplaatst worden op

dezelfde dag. Zo vermindert u de kans op beschadiging, bespaart u tijd en geld en voorkomt u bouwfouten. Bijkomend

voordeel van onze deuren en kozijnen: dankzij hun kras- en stootvaste afwerking kunnen ze wel tegen een stootje. Wel

zo handig in studentenwoningen!


De voordelen:

• Volledig gecertificeerde deur-kozijncombinaties

• WK2 30 minuten brandwerend Geluidwerend t/m 42 dB Rw,p-waarde

• Montagekozijn met pasklare deur:

- geen inmeetkosten

- geen CNC-bewerkingskosten

• Kozijnen worden gepoedercoat geleverd, standaard in de kleur RAL 9010 (wit)

• Kozijnen zijn in alle NCS- en RAL-kleuren leverbaar

• Deuren worden voorzien van HPL of EBC-lak of geleverd in gegronde uitvoering,

in lijn met de andere binnendeuren

• Deuren worden geleverd met inbraakwerend hang- en sluitwerk, o.a.:

- meerpuntsluiting (woningtoegangsdeur)

- haakslot (bergingen)


De focus op veiligheid

Advies

Als uw professionele partner denken wij met u mee en

kunt u altijd op ons rekenen. Ook voor specialistische

oplossingen, bestek, BIM en montage kunt u bij ons

terecht.

GND-garantie

Theuma is aangesloten bij GND Garantie deuren.

Dat betekent dat u bij ons altijd kunt rekenen op

deuren van goede kwaliteit die voldoen aan het

bouw besluit. GND-deuren zijn te herkennen

aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde

van de deur. Door het scannen van de

QR-code zijn eenvoudig de afkomst, veiligheid

en prestaties op het gebied van geluid-, branden

inbraak werendheid van de deur te bekijken.

Met de GND-zekerheidsklassen ® biedt Theuma

haar klanten bovendien garantie op de functionele

prestaties van het geleverde en gemonteerde

product.

Total Service Concept

Ons Total Service Concept biedt u de mogelijkheid

de totale werkvoorbereiding, de coördinatie op de

bouwplaats en de montage uit handen te geven.

Onder uw verantwoordelijkheid valt uitsluitend de

esthetische waarde van de producten (zoals kleur en

aanzicht) en de bouwkundige details (zoals muurdikten

en verdiepingshoogten).

Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk, Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk

T. +31 (0)88 0027 500, F. +31 (0)88 0027 400, info@theuma.nl

www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!