Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

"Mijn hoop is dat er

"Mijn hoop is dat er weer een generaal pardon komt." "I hope for a new 'generaal pardon' soon."

Tavish is gezegend met een stoutmoedig en opgeruimd karakter. Het zal hem helpen tegen de permanente druk waar hij onder staat. Nu hij de leeftijd van vijftig heeft bereikt dringt de tijd dat hij moet kiezen tussen een blijvend bestaan in de schaduw of een onzeker nieuw begin in Sri Lanka. “Ik zou gebruik kunnen maken van mijn ervaring en een Chinees restaurant kunnen beginnen”, zegt Tavish wanneer de optie van terugkeer ter sprake komt. “En mijn moeder is al in de tachtig, dus... Het was erg hard om niet op de begrafenis van mijn vader te kunnen zijn.” Dan geeft hij een draai aan het gesprek: “Maar mijn hoop is dat er weer een generaal pardon komt.” Tavish noemt een website waar mensen hun steun kunnen betuigen door een petitie te tekenen. Hij legt uit dat hij dat liever niet vraagt aan mensen die zelf een migratieachtergrond hebben: “Zij zijn daar meestal niet zo’n voorstander van uit angst dat het schadelijk is voor hun eigen positie.” Tavish kent de realiteit, maar cynisch is hij er niet door geworden. Nog even monter als bij onze eerste ontmoeting nemen we afscheid en fietst hij weg de grijze ochtend in. Tavish may be a bold and light-hearted soul, it doesn’t mean he’s worry-free. In his early fifties, he sometimes feels the pressure to make up his mind: continue life under the radar or start anew in Sri Lanka. “I could try to make use of my experience and start my own small Chinese restaurant”, Tavish says when we talk about the option of return. “And my mother is almost eighty years old now, so... It was hard to lose my father a few years ago and not being able to attend his funeral”. 29 He then quickly changes the subject: “But I still hope for a new ‘generaal pardon’ soon”. Tavish mentions a website where people can give their support by signing a petition. He explains that he would rather not ask residents with a migration background for their support: “They are not so much in favour of it, fearing it’s bad for their own position”. Although, Tavish may think it’s every man for himself, it didn’t make him cynical. After saying goodbye, he jumps on his bike and drives away in the grey morning. IOM staat in Nederland dagelijks in contact met migranten in verschillende situaties. Een team van counselors neemt kennis van hun uitdagingen, geeft informatie en helpt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. IOM in the Netherlands is in daily contact with migrants in different circumstances. Through outreach activities across the country IOM counselors take note of their challenges, provide information and help them when they want to return to their country of origin.