Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Het familiealbum van een

Het familiealbum van een terugkeerder dat is beschadigd tijdens een overstroming. The family album of a returnee damaged during a flood.

Huis in Jakarta van een terugkeerder. House in Jakarta of a returnee. Slaapkamer van een terugkeerder. Bedroom of a returnee. 53