Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Het graf van een

Het graf van een familielid van een terugkeerder. The grave of a family member of a returnee. Vaak het startpunt van migratie: TV en internet als onbeperkte informatiebron. Often the starting point of migration: TV and internet as an unlimited source of information.

55 Terugkeerder in gebed in de Moskee. Returnee in prayer in the Mosque.