Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

GAME PLAN Strategieën

GAME PLAN Strategieën van een terugkeermigrant Strategies of a return migrant Wereldwijd ondersteunt IOM migranten met hun vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. IOM ondersteunt migranten gedurende het hele traject, van voorbereiding tot herintegratie. Of de herintegratie in het eigen land uiteindelijk lukt hangt van veel factoren af. Santoso, die na een lang verblijf in Nederland terugkeerde naar Indonesië, laat zijn licht schijnen over zijn plan van aanpak. IOM supports migrants worldwide with their voluntary return to their country of origin. From preparation to reintegration, IOM supports migrants throughout the entire process. Whether reintegration in the home country ultimately succeeds depends on many factors. Santoso, who returned to Indonesia after a long stay in the Netherlands, sheds light on his plan of action. 61