Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

TWILIGHT ZONE De

TWILIGHT ZONE De terugkeer van een oogpatiënt en zijn blik op de toekomst in Guinee The return of an eye patient and his view on the future in Guinea Jaarlijks keren in Nederland meer dan 200 migranten die een medische aandoening hebben met hulp van IOM terug naar hun geboorteland. Het is een groep waar IOM extra aandacht voor heeft, zowel in de organisatie van het terugkeerproces als de ondersteuning daarna. Een medische aandoening betekent in veel landen vaak hoge kosten en mogelijk arbeidsbeperkingen. Bij sommige aandoeningen kan er ook sprake zijn van sociale uitsluiting. Na een verblijf van bijna twintig jaar in Nederland keerde Moussa eind zomer 2017 terug naar Conakry, de hoofdstad van Guinee. Hoe ziet de realiteit eruit na terugkeer als je medische zorg nodig hebt of te maken hebt met een handicap? Het verhaal van Moussa schets een beeld. 71 In the Netherlands every year more than 200 migrants with a medical condition return with IOM to their home country. IOM pays extra attention to this group of migrants, both in the organization of the return process as well as in the support provision thereafter. In many countries a medical condition often means high costs and possibly labor limitations. Certain conditions may also result in social exclusion. In 2017, after spending nearly twenty years in the Netherlands, Moussa returned to Conakry, the capital of Guinea. What does it mean if you are a returnee and you need medical care or suffer from a disability? The story of Moussa sheds light on this reality.