Views
2 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Moussa “Mijn zoon was

Moussa “Mijn zoon was drie toen ik vertrok. Hij is nu twintig. Ik heb hem niet zien opgroeien.” “My son was three when I left. He’s now twenty. I’ve not seen him grow up.”

“Mijn zoon was drie toen ik vertrok. Hij is nu twintig. Ik heb hem niet zien opgroeien.” Geconfronteerd met het weerzien van zijn zoon, lijkt het alsof dit offer nu pas echt tot Moussa is doorgedrongen. In1999 was hij naar Nederland gekomen voor een asielaanvraag. Ook hoopte hij op goede medische zorg voor zijn ogen. Bij timmerwerkzaamheden had hij splinters in zijn ogen gekregen die hem uiteindelijk een groot deel van zijn zicht hebben gekost. De behandeling en controles in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam hebben meer schade kunnen voorkomen. Toen Moussa in 2007 onder het generaal pardon een verblijfsvergunning kreeg was hij in Amsterdam gaan wonen. Hij huurde een klein appartement vlakbij treinstation Sloterdijk en had werk gevonden bij de gemeente in de groenvoorziening. De daaropvolgende jaren probeerde hij zijn vrouw en zoon over te laten komen via de Nederlandse ambassade in Dakar, Senegal. Uiteindelijk hebben ze niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen. Om zich te kunnen herenigen met zijn gezin besloot hij terug te keren naar Guinee. “My son was three when I left. He’s now twenty. I’ve not seen him grow up.” Faced with the reunion of his son, it seems Moussa only now is fully aware of this sacrifice. In 1999 he came to the Netherlands to ask for asylum. He also hoped to receive good medical care for his eyes. During carpentry work he got splinters in his eyes resulting in impaired vision. The treatment and checks at the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam have prevented more damage. When Moussa received a residence permit under the general pardon in 2007, he moved to Amsterdam. He rented a small apartment near the railway station Sloterdijk and found work as a gardener for the municipality. In the following years he tried to get his wife and son to the Netherlands via the Dutch embassy in Dakar, Senegal. Unfortunately, they were not able to meet the admission requirements. To be reunited with his family he decided to return to Guinea. 73 Moussa's patiëntenpas van het AMC in Amsterdam