Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Moussa met zijn zoon

Moussa met zijn zoon Moussa verblijft sinds zijn aankomst in een sobere tweekamerwoning in een buitenwijk van Conakry. Op de gemeenschappelijke binnenplaats, die gedeeld wordt met drie andere families, wordt met de hand de was gedaan en gekookt op een open vuurtje. “De eerste weken na aankomst moest ik me echt aanpassen. Het is zo druk geworden in Conakry en ik was gewend geraakt aan de levensstandaard van Nederland”, beschrijft Moussa. Totdat het gezin een groter huis heeft gevonden wonen Moussa’s vrouw en zoon elders in de buurt. De ondersteuning die Moussa van IOM heeft ontvangen investeert hij in cosmetische producten die zijn vrouw verkoopt op de lokale markt. Hijzelf zou ook een handeltje willen beginnen op de markt, maar wordt hierin belemmerd door zijn oogaandoening. De markt komt namelijk vooral tot leven aan het einde van de middag, wanneer in landen rondom de evenaar de duisternis snel invalt. Voor Moussa betekent dit dat hij zijn omgeving dan nog slechts in een waas kan waarnemen. Mogelijk dat hij iemand zal inhuren die voor hem ’s avonds op de markt kan staan. Uit Nederland heeft hij een container laten overkomen vol handelswaar, van een oude Puch tot stoffen en naaigaren.

Since his arrival Moussa lives in a sober two-room apartment in a suburb of Conakry. In the communal courtyard, which is shared with three other families, the laundry is done by hand and food is prepared on an open fire. “The first weeks after arrival I really had to adjust. It is so crowded in Conakry nowadays. And I had become accustomed to the Dutch standard of living”, Moussa describes. Until the family has found a bigger house, Moussa’s wife and son live elsewhere in the neighborhood. The support that Moussa received from IOM is invested in cosmetic products, which his wife sells on the local market. He himself would also want to start a business on the market, but is hampered by his eye condition. The market mainly comes to life at the end of the afternoon, when darkness quickly falls in countries around the equator. For Moussa this means a blurred vision. Possibly he will hire someone soon who can replace him at the market at night. From the Netherlands he transported a container full of merchandise, ranging from an old moped to fabrics and sewing thread. 77